Inventaris

INVENTARIS BIBLIOTHEEK “ONS WINGENE”

1. Genummerde archiefdozen

1. Algemene Geschiedenis.
2. Bestuur – feodaliteit – politiek – resoluties & gemeentewetgeving – rekeningen.
3. Bevolking – registers – poortersboeken – stamboom – genealogie.
4. Belastingen – tienden – landboeken – renteboeken – pointingen & zettingen.
5. Kerk – congregaties – kloosters – devotie.
6. Dis – armbestuur – COO – OCMW.
7. Wettelijke passeringen – notarisakten.
8. Justitie – processen – rechtspraak – ferieboeken.
9. Onderwijs.
10. Bedrijven – economie.
11. Verenigingen – vrije tijd – vrije tijdsaanbod – erfgoed.
12. Varia.
13. Archief de Croix – de Montmorency.

Doos XXX (grote archiefdoos)
Bevat grote stukken uit verschillende rubrieken, nl.

1.03 Kaarten – plannen – steenwegen

* Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden (2 mappen), uitgave Gemeentekrediet
* Kaarten landboeken Tielt 1635-1729, uitgave Roede van Tielt.
* Kaart grensafpaling door Walter de Marvis, bisschop van Doornik, 1242.
* Grondplannen kasteel van Zwevezele.
* Dorpszichten Zwevezele.
* Wapenschilden heren van Zwevezele.
* Kaarten Zwevezele (kadastrale indeling, heerlijkheden, tiendenhoeken).
Bewerking door André Vandewiele.

3.10 Kiezerslijsten

* Kiezerslijst Zwevezele 1906-1907.
* Kiezerslijst Wingene 1938-1940.

10.03 Radiozendcentrum

* Foto’s vliegtuigongeval (1939?)

11.16 Toneel

* Toneel Sweveseele 1880 – 1935 (kopies R. Verbeure)

1. ALGEMENE GESCHIEDENIS

1.01 geschiedenis Wingene en Zwevezele

* De heerlijkheden van Wingene, Guido Lams, eigen uitgave.
* Wingene heden, 1973, Guido Lams, eigen uitgave.
* Gedenkboek van Wyngene, kroniek, pastoor Six.
* diverse bijdragen over de geschiedenis van Zwevezele (4 delen), bewerking door André Vandewiele.
* Beelden uit Wingene, foto’s, overdruk uit De Roede van Tielt.
* De keuren van Zwevezele, Valère Arickx, overdruk Biekorf.
* Wingene 1984, brochure n.a.v. nieuw gemeentehuis.
* Ferraris-kaart Wingene op linnen.
* Zwevezele, s.d.
* Geschiedenis van Wingene, s.n., ca. 1945.
* Dialectstudie over Wingene, A. Siau.
* Wingene, Breughelgemeente, in ‘Rijk der Vrouw’, 1967.
* Artikel Rijk der Vrouw (1968).
* Mijn gemeente, jaarwerk geschiedenis, L. Devolder (1998-’99)
* Bestuur van Wingene (overdruk De Beiaard)

1.01 (2)

* De Munken, G. Lams
* De kastelen van Wingene, G. Lams
* Het jaar van het dorp (1978)
* St.-Elooi, N. Mortier
* wapenschilden heren van Wingene (loden drukplaatjes)

1.02 Heren Zwevezele – inventaris, bewerkingen door André Vandewiele

* 1528, heren van Zwevezele, Van Halewyn, Van Steelant, Luucx (2 delen).
* 1614, heren van Zwevezele, Van Steelant, Luucx (2 delen).
* 1841, heren van Zwevezele (2 delen).
* nota’s Zwevezele.
* inventaris Zwevezele.

1.03 kaarten – plannen– steenwegen, bevat o.a.: (zie ook doos XXX)

* nota’s omtrent het centrum van Wingene verzameld door Omer Vanlaere.
* kaarten gemeenten Wingene en Zwevezele.
* verzameling kaarten in de landboeken van Wingene in 1756, kopies.
* Fragment kaart Wingene-Zwevezele op linnen.
* Caerte figurative Wijnghene, O.S.A.K., voorl. n° 1123 (+ foto’s),
bewerking A. Vandewiele
* plan kasteel de Boesinghe (1875)

1.04 diverse heerlijkheden

* casus Ter Kercken, kopie RAB, Fonds Aanwinsten nr. 1144.
* denombrement door Kerk van Pittem van een leen op het Bulskampveld in 1528, kopie RAB, Fonds Aanwinsten nr. 2341.
* Rudolf van Winghene verkoopt gronden aan de familie van Hertsberghe, 1260.
* denombrement van een leen gehouden door Jan Adornes, kanunnik te Rijsel, z.d.; kopie, RAB Oud Kerkarchief nr. 540/2.
* denombrement van heerlijkheid Den Houtschen 1732, kopie RAB, schenking van Caloen nr. 63.
* stukken i.v.m bestuur, rekeningen, wettelijke passeringen, omloper in de heerlijkheid Poelvoorde en de parochie van Wingene 1722-1796; kopie RAB, fonds Aanwinsten nr. 1133.
* de geschiedenis van Wingene, Jules Fraeyman.
* verkoop tienden heerlijkheid Poelvoorde, 1576; kopie RAB, fonds Aanwinsten nr. 1137.
* de heerlijkheid van Poelvoorde.
* Pieter Bladelin, heer van Poelvoorde, Cappelhout, Poedelberch, Ten Paercke, Scaecx, TerHeule en Goringhem, burggraaf van Vijve, Marc Martens.
* de heerlijkheid Poelvoorde, Jules Fraeyman.
* de oorsprong van de naam Wingene.
* cartulaire de l’abbaye de Saint-Amand.
* de heerlijkheid en baronnie van Winghene.
* het geslacht van Winghene.
* ‘t Hof en het casteel van Winghene.
* Brieven aan J. Vangaver + recensies over ‘De Heerlijkheid Poelvoorde’
* Wingene, varia, A. Verougstraete.
* documenten Petrus Waelens, Zwevezele.

1.05 Archief Carton, originele stukken en kopie RAB, fonds Aanwinsten nrs. 1144 tot 1150

* originele stukken betreffende de Heren van Wingene, de heerlijkheden Poelvoorde, Ter Vloet.
* diversche nota’s omtrent Wingense heerlijkheden.
* ambten parochie en gemeente Wingene (burgemeesters, schepenen, greffiers, baljuws, …).

1.06 Archief Carton, kopie RAB, fonds Aanwinsten nrs. 1144 tot 1150

* (pak 1) Heerlijkheden Sint-Amandsche en Hof van Winghene; heren van Wingene: van Winghene, van Poucke, Tristam, de Gramez, Mesdach, van Haveskercke, van Schoore, de Croix.
* (pak2) Heerlijkheden te Wingene: algemene geschiedenis heerlijkheden,
de Muncken, Oyghem, Schoutteettewalle, Cappelhoute, Ter Vloet,
Wildenburg, Maelstapel, Gruuthuuse,Hauweelschen, Damhoudersleen,
Poelvoorde, Gentbrugghe, Ammanie van Tielt, ten Bossche,
Ronsevaalsche, De Carroen, ‘t Goed te Noordacker, Proosdij van
Hertsberghe, Oostkamp, ‘t Goed te Roosendael, Poelvoorde-ten-Hove,
Paulinnemeersch, Gericx, Westacker, ‘t Goed te Lavoorde, Bouckhoutte,
Den Houtschen, de tienden te Wingene.

1.07 Wereldoorlog I

* kopies m.b.t. WO I uit het Gemeentearchief Wingene (N. Mortier).
* Aantekeningen dienstig voor het opmaken der kerkgeschiedenis in België gedurende den Grooten Oorlog 1914-1918 van de gemeente Wyngene: parochies (A) Sint-Amandus, (b) Sint-Jan-Baptist, (C) Sint-Joris Wildenburg en (D) Kloosterdagboek; samenstelling en bewerking Guido Lams.
* kopie hoofdstuk 3 Oorlog 1914-1918, Kolonel Wemaes.
* kaart “Yzer-slagveld”.
* Lidboekje “de oorlogsgeteisterden van Wyngene, samenwerkende maatschappij te Wyngene”, lidboekje van Felix Goutry.
* brieven en documenten omtrent Julius Verhoye, overleden soldaat.
* Wedstrijd ‘een frontbrief schrijven’ lesmap ontworpen door de cultuurdienst van Wingene.
* oorlogsherinneringen van René Fraeyman, (en bewerking Guido Lams).
* de oorlog van Arthur De Blieck 1914-1918.
* oorlogsdagboek ‘Smetje’ Camiel Vanmaele (kopie).
* oorlogsliederen C. Vanmaele
* oorlogsdagboek P. Pynaert
* oorlogsbelevenissen Maurice De Brabandere (Aarsele).
* oorlogsdagboek Georges Creytens
* Frida Verkain en W.O. I (geschreven getuigenis)
* Duitse oorlogskaart 1917.
* Kortbondig verslag van den oorlog 1914-1918 wat betreft de gemeente van Swevezeele.
* flyer “Aan het Belgische volk, de offensieven der verbondenen sedert den 18de juli 1918”.
* “Gemeente Wynghene, Eeredag onzer gesneuvelde Ijzerjongens met onthulling van het gedenkteeken op zondag 12de september 1920”.
* gedachtenisbrief “Wyngensche soldaten en burgers”.
* Duitse marken gangbaar tijdens WO 1: biljetten 100 mark (4), 1000 mark (1).
* losse info W.O. I Wingene (allerlei)
* spotprent (algemeen)
* frontkaartjes
* 6 ‘verordeningen’ (origineel, dubbel van G.A.Wingene)
* plaatsbepaling vliegveld Scheewege.
* map ’80 jaar na WO I.
* map persknipsels m.b.t. WO I.
* mobilisatieboekje Achilles Missiaen

1.07 (2) Hill 17

* Allerlei doc. i.v.m. tentoonstelling ‘Hill 17’ (3 – 19.11.2017)

1.07 (3) Bidprentjes gesneuvelde militairen Wingene -Zwevezele (A-4 formaat)

1.07 (4) Algemene doc. – briefwisseling Julie Slock tijdens W.O.I – geschiedenisles door Remi Lams

1.07 (5) Algemene doc. W.O.I (buiten Wingene)

1.08 Wereldoorlog II
* diverse nota’s omtrent WO II.
* Oudstrijdersbond 1940-45.
* Histoire du reseau meteorologique clandestin, BEAGLE, 1942-1944, Philippe Siscot & Jo Vaessen.
* schrift G. Lagrain met militaire aantekeningen

1.09 Oudstrijders W.O. II (grote doos)

1.09 (2) Oudstrijders
1.09 (3) Oudstrijders
1.09 (4) Oudstrijders

1.10 Wildenburg

* samenstelling kerkraad.
* Bulcampveld 1242, kan. S. Andries.
* Het oostelijk deel van het Bulskampveld en de ontginning ervan, Arthur Verhoustraete.
* St.-Joris-Wildenburg 75 jaar parochie, Guido Lams.
* Liber memorialis ecclesia Wildenburg (2 delen), bewerking Guido Lams.
* Bulscampveld (A. Verhoestraete – G. Lams).
* Wildenburg 1884-1984.
* Wandelpad Wildenburg.
* Ontwerp 100 jaar Wildenburg, 1897-1997, G. Lams.
* Documentatie Vagevuurkapel
* 24° begin landboek (1756) (origineel)
* Wandelen in Wildenburg en het Sint-Pietersveld, 1998
* Beschrijving Bulskampveld
* De ijskelder in Wildenburg

1.10 (2)

1.11 Sint-Jan

* Sint-Jan Baptist 1913-2013, Guido en Lieven Lams.
* kortbondige levensschets van H. Joannes-Baptista, A. Cagneaux.
* De geschiedenis van de parochie Sint-Jan onder Wingene, A. Cagneaux.
* Onderwijs te Sint-Jan en te Wildenburg.

1.12 Briefwisseling D. De Somviele – F. Billiet (19de eeuw)

2. BESTUUR – FEODALITEIT – POLITIEK – RESOLUTIES & GEMEENTEWETGEVING – REKENINGEN

2.01 Leenboeken Zwevezele

* Leenboeck van Swevezeele 1729-1730 (2 delen), bewerking door André Vandewiele.
* denombrement Zwevezele 1793, bewerking door André Vandewiele.

2.02 Zwevezele, resolutieboeken, gemeenteraad, schepencollege, bewerkingen door A. Vandewiele

* resolutieboeck van Swevezeele 1804-1836.
* resolutieboeck van Swevezeele 1818-1887.
* gemeenteraad Swevezeele 1887-1945.
* schepencollege Swevezeele 1880-1945.

2.03 Gemeenteraadsverkiezingen

* 1806-1848, processen-verbaal, kopie RAB, Gemeentearchief Wingene nr. 20.

2.04 Bestuur parochie Wingene voor 1796

* diverse nota’s omtrent burgemeester, baljuws, … vooral verzameld
door Omer Vanlaere.
* kopies i.v.m bestuur diverse heerlijkheden in Wingene.

2.05 Politiek te Wingene en Zwevezele

* nationale verkiezingen (plaatselijke kandidaten, uitslagen, …)
* Historiek gemeenteraadsverkiezingen (Erfgoeddag 2018)
* Documentatie VU Wingene – ‘t Wingens Leeuwke
* Kiezerslijst (1869) (O.V.) + kopie
* Liberalen in de Wingense politiek (19de eeuw)
* kiesverrichtingen jaren ’30 (R. Lams)
* uitslagen GR.-verkiezingen arr. Roeselare-Tielt (1982 – 1988)
* doc. Wingense politiek (19de – 20ste eeuw) + afdruk gemeentewapen o.a. CVP/CD&V – SP(A) – (Open) VLD

2.05 (2) Verkiezingen 1964 – 1970 (Wingene – Zwevezele) – 1976 – 1982
2.05 (3) Verkiezingen 1988 (incl. heibel n.a.v. overloperij Denolf – Devooght) – 1994
2.05 (4) Verkiezingen 2000 – 2006
2.05 (5) Verkiezingen 2012

2.06 Info Wingene 1980 – 2015
2.06 (2) Info Wingene 2016 –

2.07 Kosten Wingene

* Rekeningen, kohieren van binnenkosten, bewijsstukken bij rekeningen van de parochie en gemeente Wingene, 1682-1797, kopie RAB, Aanwinsten 1129.
* Stukken i.v.m. het bestuur, rekeningen, bewijsstukken bij rekeningen, enz., van de parochie en baronie Wingene, 1712-1793, kopie RAB, Aanwinsten 1130.

2.08 Resoluties

* Register Resoluties Wingene, 1727-1756, kopie RAB, Oud Gemeentearchief supplement, Wingene, nr. 1.

2.09 Bestuur Wingene

* Dossiers i.v.m. het bestuur, de fiscaliteit, bureel van weldadigheid, leger, lotelingen, politie, rechtspraak, enz., van het kanton en de gemeente Pittem en van de parochie en gemeente Wingene, 1786-1814; kopie RAB, Aanwinsten nr. 1135.
* Stukken i.v.m. het bestuur van het kanton Pittem en de gemeente Wingene, 1796-1804; kopie RAB, Aanwinsten nr. 1136.
* Archief Bruine Pakken, nr. 6641, Versterking ordedienst, vrees Troebels, 1791, kopie RAK.
* Archief Bruine Pakken, nr. 6643, Samenstelling municipale raad te Wingene, 1794, kopie RAK.

2.10 Gemeentebestuur Wingene, uitgaande briefwisseling

* 1814-1815, 1839-1850, 1832-1836, kopie RAB, Gemeentearchief Wingene nr. 2 en 5.

2.11 Gemeentebestuur Wingene

* Uitgaande briefwisseling 1838-1840, kopie RAB, Gemeentearchief Wingene nr. 7.
* Jaarlijkse verslagen over de toestand van de gemeente, 1836, 1838-1861 en 1866, kopie RAB, Gemeentearchief Wingene nr. 9.
* Gemeentegoederen, eigendomstitels, 19e eeuw, kopie RAB, Gemeentearchief Wingene nr. 11.
* Nachtwacht (1844)

2.12 Parochiekosten

* opeising van vier paarden, 1690; kopie RAB, Gemeentearchief Wingene nr. 90,
* pointingen 1795, kopie.
* Ontvangstenboek i.v.m. bijdragen, leveringen, transporten en “binnencosten” van de parochie Wingene, 1694-1696; kopie RAB, Fonds Aanwinsten nr. 736.
* Stukken i.v.m. het baljuwschap van de parochie en baronie Wingene, 1679-1689; kopie RAB, Fonds Aanwinsten nr. 800.
* Ontvangstenboek i.v.m. belastingen te Wingene van J. Le Man, 1689-1696; kopie RAB, fonds Aanwinsten nr. 784.
* Ontvangstenboek i.v.m. bijdragen, leveringen, transporten en “binnencosten” van de parochie Wingene, 1696-1699; kopie RAB, fonds Aanwinsten nr. 737.
* Ontfanckbouck ‘t Hof van Winghene 1785; kopie RAB, Fonds Aanwinsten nr. 1128.
* pointinghen 1794.
* baljuwrekening Kasselrij Kortrijk, beste hoofden Wingene, 1385-1525, kopie ARA, rekenkamer nr. ?
* Ontvangstenboek i.v.m. bijdragen, leveringen, transporten en “binnencosten” van de parochie Wingene, 1695-1698; kopie RAB, Fonds Aanwinsten nr. 792.
* Rekeningen, kohieren van binnenkosten, bewijsstukken bij rekeningen van de parochie en gemeente Wingene, 1682-1797; kopie RAB, Fonds Aanwinsten nr. 1129.
* Ontvangstenboek van renten, tienden enz., van de heerlijkheid Tielt Ten Hove, gezegd Gruuthuse, te Tielt, Aarsele, Wingene, 1636-1651; kopie RAB, Fonds Aanwinsten nr. 939.
* Register van belastingen (ommestellingen) in de parochie en baronie van Wingene, 1692-1699; kopie RAB, fonds Aanwinsten nr. 2389.
* Begraafplaats Wingene St.-Amand: inventarisatie (2013).

2.13 Briefwisseling gemeente Wingene 1818-1851

* Kopie RAB, Gemeentearchief Wingene nr. 3, 4 en 6.

2.14 Jaarverslag gemeente 2007- 2008 – 2009.

3. BEVOLKING – REGISTERS – POORTERSBOEKEN – STAMBOOM – GENEALOGIE

3.01 Parochieregisters Zwevezele

* Chronologische bewerking doop-, huwelijks- en begrafenisregisters 1651-1800 door André Vandewiele, 16 delen.

3.02 Parochieregisters Wingene

* Dopen 1611-1648, 1643-1668, 1662-1699, 1700-1746.
* Huwelijken 1603-1709, 1710-1775.
* Overlijdens 1624-1722.

3.03 Parochieregisters Wingene

* Dopen 1746-1760, 1761-1771, 1771-1778, 1779-1783.
* Huwelijken 1776-1796.
* Overlijdens 1723-1762, 1763-1783, deel 1777 (orig.)

3.04 Parochieregisters Wingene

* Dopen 1784-1789, 1790-1795, 1796-1800, 1801-1808, 1809-1818, 1819-1824.
* Overlijdens 1784-1796.

3.05 Parochieregisters Wingene

* Dopen 1825-1833.
* Overlijdens 1796-1824, 1825-1839, 1840-1849.
* Chronologische bewerking registers door Omer Vanlaere: geboorten 1630-1634, 1798- 1807; huwelijken 1603-1775, 1796-1822; overlijdens 1624, 1682-1794.
* Huwelijken jaar XI en XII, kopie RAB, Frans Fonds, Varia – ongeklasseerd.

3.06 Parochieregisters Wingene

* Overlijdens 1850-1870, 1871-1880, 1881-1890, 1891-1902, 1903-1912, 1913-1928.

3.07 Parochieregisters Wingene

* Dopen 1801-1818, 1819-1824, 1825-1833, 1834-1846.
* Huwelijken 1774 + overlijdens deel 1777 (originelen)

3.08 Parochieregisters Wingene

* Huwelijken 1796-1855, 1856-1884, 1884-1909, 1910-1932, 1933-1957.

3.09 Indexen op de parochieregisters

* Huwelijken Wingene, 1603-1796, Jo Patteeuw, uitgave VVF-Brugge.
* Overlijdens Wingene, 1623-1796, Jo Patteeuw, uitgave VVF-Brugge.
* Nota’s Omer Vanlaere m.b.t. de geboorten, huwelijken, begrafenissen in de parochieregisters van Wingene.

3.10 Kiezerslijsten (zie ook doos XXX)

* Wingene: 1949-1952, 1962 (3 delen), 1966-1968, 1972-1974, 1973, 1974, 1977 (W. + Zw.; 3 delen), 1978, 1979 (Europees Parlement), 1982, 1983, 1986, 1988, 1989, 1994, 2000.
* Zwevezele: 1978, 1982, 1983, 1986, 1989, 1994, 2000.

3.10 (2) Idem

3.11 Zwevezele

* De graven van Zwevezele, Paul Callens, uitgave Familiekunde Vlaanderen regio Tielt.
* Kiezerslijsten Zwevezele: 1951, 1956, 1962, 1969, 1977.

3.12 Buitenpoorters Kortrijk – Volkstelling

* Chronologische bewerking buitenpoorterlijsten Kortrijk te Zwevezele door André Vandewiele.
* Buitenpoorterlijsten Kortrijk te Wingene 1398-1795, kopie RAK, buitenpoorters Kortrijk.
* De buitenpoorters van Kortrijk in de Roede van Tielt (1639-1720) en de Roede van Deinze (1639-1795), Jan Callens, uitgave VVF-Tielt.
* Overzicht Zwevezelenaren in de wezenregister van de Kasselrij Kortrijk 1404-1790, bewerking André Vandewiele.
* Genealogische gegevens uit wettelijke passeringen te Zwevezele 1559-1643, bewerking Jo Patteeuw, uitgave VVF-Brugge.
* Wingene, staten van goed, 1500-1796, bewerking Jo Patteeuw, uitgave VVF-Brugge.

3.13 Bevolkingsregisters – militie – huwelijken

* Bewerking bevolking Wingene 1815, 1829, 1866, 1890 en 1901 (onvolledig) door Omer Vanlaere.
* Bevolkingsregisters Zwevezele 1815, 1826, 1846 (2 delen), bewerkingen door André Vandewiele.
* Demografische studie Zwevezele 1600-1796 door André Vandewiele.
* Lijst eigenaars te Zwevezele in 1820 (kadastergegevens), bewerking door André Vandewiele.
* Kerkelijke huwelijken te Wingene 1904-1926, chronologische bewerking door Guido Lams.
* Militielijst Wingene 1806 (onvolledig), kopie.

3.14 Overlijdens Wingene (????)

* Chronologische bewerking overlijdens in de parochieregisters 1823-1866 door Johan Van Ruymbeke.

3.15 Families (veelal gegevens die Omer Vanlaere verzamelde uit parochie- en wezenregisters)

Gebruikte afkortingen: svg = staat van goed, wa = wezenakte / —— = nieuwe doos / vetgedrukt = boek in bib

– ADORNES
* Brugge, geschiedenis van het huis Adornes en van de Jeruzalemkerk,
* svg Anselmus Adornes, 1610, kopie RAB, Aanwinsten nr. 657,
* Vlamingen in de frontlijn voor Catharina Adornes (1447-1510), kopie ….
* genealogieën van de families Adornes, De Draeck, Gage en aanverwante families, 16e – 19e eeuw, kopie RAB, fonds Adornes nr. 5.
* genealogische documenten betreffende de families Adornes en De Draeck, 16e – 18e eeuw, kopie RAB, fonds Adornes nr. 6.
* genealogieën van de families Adornes en de Draeck, 18e eeuw, kopie RAB, fonds Adornes nr. 8.
* beschrijving van vijftien familiewapens, Adornes, met pentekeningen, 17e eeuw, kopie RAB, fonds Adornes nr. 10.
* stamboom Agnes De Beer, 17e eeuw, kopie RAB, fonds Adornes nr. 246.
* brief van burgemeester, schepenen en raad van Brugge, waarin Pieter Adornes opgeroepen wordt voor militaire dienst, 19 juni 1635, kopie RAB, fonds Adornes nr. 247.
* stukken uit een proces voor de Raad van Vlaanderen, tussen Pieter Adornes, eiser, en Pieter Rogiers, deurwaarder van de Raad van Vlaanderen, betreffende executie van een rente, 1657, kopie RAB, fonds Adornes nr. 248.
* stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Pieter Adornes, 1662-1663 en 1675; kopie RAB, fonds Adornes nr. 249.
* authentieke kopie van een overeenkomst van 9.12.1662 voor Brugse schepenen tussen de voogden van de vier minderjarige kinderen van Pieter Adornes en Marie Agnes de Beer, enerzijds, en Marie Agnes de Beer, anderzijds, betreffende de schulden uit de nalatenschap van Pieter Adornes, 16.1.1663, kopie RAB, fonds Adornes nr. 250.
* notariële akte met schuldbekentenis van 112 p. gr. van Marie Agnes de Beer aan Baudewijn Smets, koopman van zijdelaken in Gent, voor levering van koopwaar, 10.1.1665, met kwitantie; kopie RAB, fonds Adornes nr. 254.
* overeenkomst voor baljuw, burgemeester en schepenen van Poelvoorde tussen Anselm Ignace Adornes en diens moeder Marie Agnes de Beer betreffende haar douarie, 29.11.1668, kopie RAB, fonds Adornes nr. 255.
* specificatie van de schulden van Marie Agnes de Beer die Anselm Ignace Adornes betaald heeft, z.d.; kopie RAB, fonds Adornes nr. 256.
* notariële akte waarbij Jacob Anselm Adornes, mede namens zijn ooms Jacob Anselm en Pieter Adornes, en inmiddels namens diens weduwe Marie Agnes de Beer, Willem de Smith, procureur bij de Raad van Vlaanderen in Middelburg (Zeeland), aanstelt tot gevolmachtigde, ‘s Gravenhage, 7.2.1662; kopie RAB, fonds Adornes nr. 269.
* fragment van het handboek van Anselm Ignace Adornes met biografische aantekeningen betreffende hemzelf, zijn huwelijk en zijn kinderen, 17e en 18e eeuw; kopie RAB, fonds Adornes nr. 281.
* handboek van Anselm Ignace Adornes betreffende het beheer van zijn goederen en die van zijn kinderen, na de dood van zijn vrouw, 2.9.1726; kopie RAB, fonds Adornes nr. 282.
* certificaat van de hoogpointer en schepenen van de kasselrij Kortrijk, waarin zij bevestigen dat Anselm Ignace Adornes resideert op zijn kasteel van Poelvoorde en hem als hoogpointer een paspoort verlenen, 27.11.1664; kopie RAB, fonds Adornes nr. 283.
* notariële akte met specificatie van de juwelen die Marie Agnes de Beer geschonken heeft aan haar zoon Anselm Ignace Adornes n.a.v zijn huwelijk, 5.3.1665; kopie RAB, fonds Adornes nr. 284.
* schatting van de inboedel van het kasteel van Poelvoorde 25.4.1665, kopie RAB, fonds Adornes nr. 285.
* stukken uit een proces voor de Raad van Vlaanderen tussen Jacqueline de Courtewyle, weduwe van Pauwels van Steelandt, eiseres, tegen Pieter Adornes, heer van Poelvoorde, verweerder, wegens het omhakken van bomen op de grens van haar land in Wingene door Gilles Persyn, baljuw van Pieter Adornes, 25.11.1633; kopie RAB, fonds Adornes nr. 634,
* stukken uit een proces voor de Raad van Vlaanderen tussen Jan de Marchy, eiser, tegen Pieter Haeck fs. David, Lieven Persyn fs. Gilles en Pieter Adornes, heer van Poelvoorde, verweerders, betreffende het hakken van de heg rond de Aysackere, eigendom van de eiser, en grenzend aan het land van de heer van Poelvoorde, 21.3.1637; kopie RAB, fonds Adornes nr. 635.
* proces voor de raad van Vlaanderen tussen Jaspar Ignace de Beer, baron van Meulebeke, eiser, tegen Ignatius Anselmus Adornes, heer van Poelvoorde, betreffende de gedwongen verkoop van de heerlijkheid Poelvoorde, met beschrijving van de heerlijkheid, 1683; kopie RAB, fonds Adornes nr. 637.
* schuldbekentenis voor schepenen van de heerlijkheid Poelvoorde in Wingene door Loonis …. en zijn vrouw voor de som van 36 p. gr. Te laatste op 10.10.1635 te betalen aan Andries De Wachtere, betreffende de verkoop van een huis met brouwerij op 10.10.1634.; kopie RAB, fonds Adornes nr. 638.
* brief van Marie Agnes de Beer, dourairière van Pieter Adornes, aan een zekere De Merlines, priester, kapelaan van O.L.V. te Donk tot Mooreghem, betreffende een eventuele vacture in de Jeruzalemkapel, 13.7.1690.
——
– ALGOET
– ALLAERT
* svg Jan Allaert x Isabelle Van Bruaene, xx Pieternelle Tavernier, xxx
Marie Thijs; 1775.
– ALLIET
* svg Pieter Alliet (fs. David) x Marie Josepha Vercoutere, 1782.
– ANDRIES
– ANSEEUW
* retrospectieve Robrecht Anseeuw (1909-1946).
* svg Anseeuw Flora x De Tavernier Louis, 1831.
* (H)Anseeuw (1585 – 1981) (cf. bib)
– ARICKX
* svg Joannes Arickx x Marie Catherine De Vriese, 1770.
– BAERT
* svg Jacquemyntgen Baert x Jan Van Ryssel, 1691.
– BAESEN
* gedeeltelijke stamboom
– BAL
– BATTEAU
* svg Jacques Batteau (fs. Frans) x Marie Hoste, xx Jacoba Hurtecant, 1762.
– BATTEEUS
* svg Jan Batteeus (fs. Albert) x Marie Catherine Segaert, 1768.
– BECKAERT
– BEEL
* diverse artikels Emiel Beel.
– BEHAEGHEL
– BELAEN
– BELEERE
– BERT
– BILLIET
– BLADELIN
– BLANCKE
* Karel Blancke, priester-dichter, 1849-1934, in Vlaamse Stam, Jan Tanghe.
– BLESSEEL
– BLOMMAERT
– BOGAERT
* trouwboekje 1924 Bogaert Victor x Saelens Marie-Louise
* militiedocumenten Albert Bogaert (°1914), krijgsgevangene in Duitsland WO II.
* dossier Albert Bogaert
– BOLLAERT
– BONNE
* svg Pieter Bonne (fs. Marten) x Marie Joanne Oosterlinck, 1781.
* svg Pieter Bonne (fs .Pieter) x Marie Anne Renier, xx Marie Francisca De Borije, 1776.
– BOUCKAERT
– BOURQUIN
* zuster Marie-Clemence (Godelieve Bourquin), bootreis naar China 1931, Noël Mortier.
– BOUSSON
– BOUTTE
– BRAECKEVELDT
* svg Barbel Therese Braeckeveldt (fa. Laureins) x Joseph De Vriese, 1794.
– BRAET
– BRENGMAN, BRINCKMAN
– BULTINCK
– CALLEMEYN
– CALLENS, CALIS
* svg Joanne Marie Calis (fa. Jacob) x Cerillis Louis, 1787.
* nakomelingen Nicolaus Callens x (ca. 1705) Judoca Tack.
– CALLEWAERT
– CARTON
* Gustaaf Carton, Omer Vanlaere.
– CLAUWAERT
– CHRISTIAENS
– CLAERHOUT
– CLAEYS
– CLARYSSE
– CLOET
* svg Josepha Cloet x Emanuel Persyn, 1827.
– COLLYN
– COMPERNOLLE
– COOL
– COOPMAN
– CORTEBO(R)ST
– COUSSENS
* uitbatingsvergunning schrijnwerkerij Emiel Coussens.
– CRABBE
– CRAEYMEERSCH
– CRAMASEUR
* trouwboekje 1927 Cramaseur Henri x Hoebeke Elisabeth.
– CREYTENS
* documenten kunstschilder Julien Creytens
– CUVELIER
——–
– DAMMAN
– DANNEELS
– DAVID
– DE BACKER
– DE BAENE
– DE BAY
* stamboom familie De Bay.
* svg Arnoudt De Bay x Josyne Van Dale (fa. Rogier), 1641.
– DE BIE
– DE BISSCHOP
– DE BLAERE
* svg Pieternelle De Blaere x Jacob Verhaeghe, xx Jacob Bert; 1766.
* stam De Blaere – Schepens, 1570-heden.
* stam De Blaere (onvolledig), 1700-1808.
– DE BLONDE
* svg Marie Francoise De Blonde (fa. August) x David Alliet, 1782.
– DE BOODT
– DE BORGHERE
* wa Jan De Borghere x …., 1528, Poelvoordemolen.
– DE BRABANDERE
– DE BRUYCKER
– DE BRUYNE
– DE BUSSCHERE
– DE CALUWE
– DE CEUNINCK
– DE CLERCK
– DE COCK
– DE COCKERE
* telegrammen voor familie De Cockere-Meeuws.
– DE CORTE
– DE CRAENE
– DE CREUS
– DE CUYPER
– DE DECKER
– DE DUYTSCHE
* svg Catheline De Duytsche (fa. Jan) x Pieter Maeyaert, xx Jan Alliet, 1729.
– DE FRAEYE
– DE FRUYT
– DE GANT
– DE GRAEVE
– DE GRANDE
– DE GRUYTERE
– DE GUFFROY
– DE JAEGHERE
* svg Pieter De Jaeghere (fs. Berthel) x Livine De Wispelaere, 1665; Poelvoordemolen.
– DE JONCKHEERE
* svg Catheline De Jonckheere x Jan Vercoutere (onvolledig), 1689).
* svg Isabelle De Jonckheere (fa. Pieter) x Pieter De Brabandere, 1789.
– DE JONGHE
* svg Jan De Jonghe x Francisca De Vriese, 1848.
– DE LAERE
– DELA FONTAINE
* familie Delafontaine, een brug met het verleden, Roland Delafontaine. (cf. bib)
– DELAMEILLEURE
* de afstammelingen van Franciscus Demeill(i)eure (1813-1894) en Barbara D’Hulster (1831- 1912), Joris Delameillieure. (cf. bib)
– DELMOTE
– DE LODDER
– DE MAEGHT
* lijkrede van Eerw. Heer Joseph De Maeght, seminarist, Wyngene 1890 – + Moorslede 1918.
– DE MASSY
– DE MEULEMEESTER
– DE MEULENAERE
* stam De Meulenaere, Koolskamp.
* de familie De Meulenaere-Vandersijpt.
* Ivo De Meulenaere (+Wingene 1918).
– DE MEY
– DE MEYERE
* De Meyere Coleta (°W. 1842), paspoort 1919.
– DE MOOR
– DE MUNSTER
– DE MUYTERE
– DE NEVE
– DENEWETH
– DE NOLF
* svg Marie De Nolf (fa. Pieter) x Judocus De Boute, 1792.
– DEPAEPE – DE PAEPE (1650 – 2014)
– DE PAUW
– DE PELCHIN
– DE PESTEL
– DE POORTER
– DE PRE
———–
– DE RAET
– DE RAM
– DE RAMMELAERE
– DE RIEMAECKER
* svg Pieter De Riemaecker (fs. Jan) x Marie De Smet, xx Marie Anne Danneels; burgemeester en ontvanger Wingene, 1792.
– DE ROO
– DE RUDDER
* svg Andries De Rudder (fs. Andries) x Tanneken Vercoutere (fa. Pieter), 1673, Leenmolen.
* svg Andries De Rudder (fs. Andries) x Janneken Lust, +Loppem 1679.
* kaart Dienst der preventieve luchtkuren, groot verlof in Zwitserland 1956, De Rudder Antoinette.
– DE RYCKERE
* Over de elf kinderen van Felix Deryckere (1848-1912) en Julie Vanderschaeghe (1854-1921), Paul Deryckere. (cf. bib)
– DE RYNCK
* svg David De Rynck x Theresia De Vriese, 1824.
– DE SCHEPPER
– DE SCHOUT
– DE SERRANNO
* De afstammelingen van Serranno Franciscus Matheus en Vanquathem Anna Maria (1673-1993), Deserrano Reginald. (cf. bib)
* militaire kaart Deserranno Reginald WO I.
* militiedocumenten August Deserranno (°1892).
– DE SLOOVERE
– DE SMET
* theses quas … Pauline Ladeuze …, Armandus De Smet ex Wyngene, 1929.
* svg Marie De Smedt (fa. Pieter) x Jaspar Scherrens, xx Pieter De Riemaecker, 1769.
– DE SMUL
– DE SNICK
– DE SOETE
* werkboekje van Charles Desoete, 1913.
* Charles Desoete, door Omer Vanlaere.
– DE SOMVIELE
* boekenlijst van Desiré De Somviele.
– DE SPIEGELAERE
– DE SUTTER
– DE TAVERNIER
– de THIBAULT de BOESINGHE
– DE VALCKENAERE
– DE VISCH
– DE VLIEGER
– DE VOLDER
– DE VOOGHT
* kunstkalender 1987 stam De Vooght.
* driemaandelijks tijdschrift De Vooght, 5 nummers.
* Herinnering aan de H. Communie André Devooght (1931).
* Stamboom Familie De Vooght, Gerard en Maria De Vooght. (cf. bib)
– DE VOS
———-
– DE VRIESE
* svg Judocus De Vriese x Anna Du Jardin, 1741.
* notaboekje Joseph De Vriese (1757-1839).
* kwartierstaat Monica De Vriese (1804-1875).
* svg Pauwels De Vriese (fs. Laureins) x Pieternelle Van Poucke, 1728.
* svg Helena De Vriese (fa. Pieter) x Joseph Persyn, xx Pieter Speeckaert, 1796.
* svg De Vriese Joseph x Barbara Braeckevelt, xx Isabella Rosa De Riemaecker; 1839.
* Het schriftje van Joseph Devriese (1792).
* Genealogie familie Devriese, De Vriese, Devrieze (1460 – 2016), F. Depaepe. (cf. bib)
– DE VRYE
– DE WEERDT
– DE WINTER
– DE WULF
– DHAENE
– DHOLLANDER
– DHONDT
* svg Jooris Dhondt (fs. Jooris) x Janneken Beraet, 1605.
* svg Jooris De Hondt x Pauline Traen (wed. Gherolf Van Hulle), 1605.
* huwelijksboekje Dhont Camillus x Vens Marie.
– DHOOGE
* nota’s pater Elie Dhooge.
– DHULST
– DIERCKENS
– DINEWETH
– DONCKE(L)(R)S
– D’UDEKEM D’ACOZ
– DU JARDIN – DU GARDIN
* svg Anna Du Jardin (fa. Gilles) x Judocus De Vriese, xx Elias Hellebuyck; 1770.
* lidboekje Nood zoekt troost 1950-57 Dujardin Noël,Hector en Arnold.
* lidboekje 1958-65 ACV hout & bouw Noël en Hector.
– DUSSELIER
– DUYCK
– DUYVEJONCK
——-
– DE CROIX – VAN SCHOORE
——-
– GEZELLE GUIDO – DE VRIESE MONICA (3 dozen)
* Bundel nota’s, krantenknipsels, korte artikels verzameld door vooral Guido Lams en Omer Vanlaere.
* Guido Gezelle en zijn Wingense moeder Monica Devriese, Robert Lagrain.
* Guido Gezelle in West-Vlaanderen, Roland Annoot/Gaby Gyselen/Luc Schepens.
* De moeder van Guido Gezelle, Robert Lagrain. (cf. bib)
* Gedichten bij de lezing van Kan. Robert Lagrain op 5.9.1998 in het gemeentehuis van Wingene over G. Gezelle en Wingene.
* Gezelles Godsdienstlessen in het Engels Klooster, Robert Lagrain.
* Een gids op zoek naar Gezelle, Dirk Van Tieghem – John Godderis – Martha Toye. (cf. bib)
* Nog twee Gezelliana: een identificatie en een zelfstandige publicatie, Robert Lagrain.
* Rijmtijd, n°23 (1997) en n°26 (1998).
* Archief Jan De Cuyper over G. Gezelle (R. Lagrain) in Leiegouw jg. XL, afl. 2 (1998).
———-
– EECKHOUT
– ETERBEKE
– FARAZYN
– FERRY – FERY
– FLAMEN
– FONTEYNE
– FORRET
– FRAEYMAN
– FRANCOIS
– GAILLIAERT
– GALLE
———-
– GLAUDE
– GODDYN
– GOEMINNE
– GOETGHEBEUR
* wa Tristram Goetghebeur x Beatrysse Ghinghebeer, 1426.
– GOETHALS
– GROOTHEERE
– GOUTRY
– GRYP
* svg Livinus Gryp (fs. Livinus), ongehuwd, 1772.
* eerste communiediploma Julia Gryp (1880)
* familieboom Gryp
– GUUSSE
– GYSELINCK
– HAECK
– HELLEBUYCK
* svg Andreas Hellebuyck (fs. Andries ((fs. Gaspar)) x Martine Van Walleghem), 1754?, Priester.
– HENDRICKX
– HENNEQUIN
* Antonius Hennequin, priester, °Wingene 1711 – +Hooglede 1797, Omer Vanlaere.
– HEYNS
– HEYTENS
– HOSTE
* trouwboekje 1900 Hoste Carolus x Vercruysse Leonia.
– HOUTTEKIER
* de familie Houttekier te Wingene, Jo Patteeuw.
* Fremdenpass 1943, Houttekier Joseph.
– HOUTEMAN
– HURTECANT
– HUVAERE
– HUYS
– HYE HOYS (doc. A. Vandewiele)
– IMPE
– JACOB(S)
– JANSSENS
* spaarboekje 1908 bij Sint-Amandsgilde van Maria Janssens, wed. Deseranno August.
– KEIRSBILCK
* Werkboekjes seizoenarbeider in Frankrijk, Keirsbilck Richard.
* ziekenboekje en ACV-lidboekjes Keirsbilck Richard.
– KEMAERE
– KERCKHOVE
– KERWYN
– KESTELOOT
* stamboom Kesteloot.
– KETELS
– KINT
– LAETHEM
– LAGRAIN
* stamboom Lagrain x Fraeyman, Omer Vanlaere.
– LAMBERT
– LAMBRECHT
– LAMPO
– LAMS
———-
– LANCKRIET
* afstammelingen Laurentius Lanckriet (°ca. 1600), Johny Lanckriet.
* Lanckriet kroniek
– LANNOO
———
– LANSSENS
* geschiedenis van de Lanssens – Lansens – Lanssen – Lansen, 1460-2003, Paul Lanssens. (cf. bib)
– LIERMAN
* Robert Lierman, kunstschilder.
– LIEVENS
* vuurkaart Lievens Robert.
– LOONTJENS
– LOOTENS
– LORIDAN
– LOUIS – LOWY
* svg Marie Francoise Louis (fa. Cerilles) x Joseph Batteeuw, 1785.
– MAENHOUT
– MAERTENS – MARTENS
* stamboom van de familie Maertens, Roger Dehille en Maertens Rosa. (cf. bib)
* rijbewijs 1965 Martens André (°1916).
* Papieren André Martens
* Brevet Rode Kruis André Martens (1957)
– MAES
– MAEYAERT
– MATTHYS
– MEERSEMAN
– MEIRE
– MELSENS
– MERVEILLE
– MESTDAGH
– MINNAERT
– MISSIAEN
– MONTEYNE
* svg Morainsiana Montaine x Jaspar Patteauw (fs. Jacques), 1764.
– MORTIER
– MOSTAERT
– MULIER
– MUYLLE
* svg Therese Muylle (fa. Marijn) x Christiaen Van Eenoo.
– MUYLLAERT
– NAESSENS
– NEMEGEER
– NEIRYNCK – NEYRINCK
– NOTEBAERT
– OCKET
* svg Isabelle Ocket x Pieter Weyts (fs. Jeroon), 1766.
– OCKIER
– OMBRECHT
* svg Josyne Ombrecht (fa. Frans) x David Alliet, 1737.
– ONDANCK
– OOSTERLINCK
* documenten omtrent houthandel
– OSTYN
* rekening op svg Gysel Ostins, 1522.
– PAPELEU
* Adolf Papeleu, 1811-1859, grondlegger van de Wetterse boomkwekerijen, Piet Cassiman. (Een hoofdstuk is gewijd aan zijn voorouders Papeleu, o.a. eigenaars van de heerlijkheid Poelvoorde). (cf. bib)
– PARESYS
– PARMENTIER
* svg Sara, de vrouw van Christiaen Parmentier.
– PATTEEUW
– PATTYN
– PAUL
– PERSYN
* diverse artikeltjes over Hendrik Persyn.
* Hendrik Persyn – Achiel Denys – Jerome Noterdaeme, uitgave Davidsfonds, 1937. (cf. bib)
* De familie Persyn in Wingene, Marcel Persyn. (cf. bib)
* svg Joseph Persyn (fs. Jacques) x Joanne Damman.
– PIERSON
– PINCKET
– PLANCKAERT
– PLANCKE
– PLOVIE
– POLL
– PYFFEROEN
* Hilarius Pyfferoen, pater, nota’s verzameld door Omer Vanlaere.
———-
– QUADANUS
– QUARTIER
– QUINTYN
– RAES
– RAMBOER
– RENIER
* svg Mary Anne Reniers (fs. Joos) x Pieter Bonne (fs. Pieter), 1766.
– ROMMEL
– ROOSE
* nota’s omtrent Jozef Roose, gewezen schooldirecteur, 1895-1958.
– ROTSAERT
– ROTTY
– SAELENS
– SAMYN
– SAP
– SARTEEL
– SCHACHT
* nota’s omtrent pater Ivo Schacht, Omer Vanlaere.
* svg Jan Schacht x Joanne Vacquer, 1815.
* levensschets van den eerw. Vader Schacht, 1841-1874.
* artikelenreeks in De Beiaard vanaf 24.10.1964 over Ivo Schacht, Omer Vanlaere.
– SCHEPERS
– SCHERRENS
* svg Jaspar Scherrens (fs. Gilles) x Helena Van Slambrouck , xx Marie De Smet; 1750.
* rekening op svg Lieven Scherrens (fs. Pieter) x Petronella Goethals, 1680.
* svg Anne Marie Scherrens (fa. Pieter) x Frans Lootens, 1794.
– SCHOTTE
* in memoriam Nico Schotte (1972-1998).
– SCHOUTEET
– SENGIER
* stamboom Sengier, Georges Lagrain.
* pacht- en renteboeken Octaaf Sengier.
* inventaris sterfhuis O. Sengier
– SEY
* rekening op svg Jacob Sey x Bette Hyns (fa. Vincent), 1573.
– SEYS
– SIAU
* telegrammen voor Noël Siau – Deruddere.
* lidkaart Nationale Bond van Commissarissen 1940, … Siau.
– SIERENS
– SIMOENS
– SLOCK
* kinderen Joannes Slock
– SNAUWAERT
– SOENEN
– SPEECKAERT
– SPRIET
– STEYAERT
– STOCK
* Dr. Robrecht Stock, Liber Amicorum. (cf. bib)
– STORME
– STOVENS
– STROBBE
* levensboom van de familie Strobbe 1556-1975, Hilaire Strobbe-Wittesaele. (cf. bib)
– STRUYVE
* Joseph Struyve, De Pionier, Frans Struyve.
* Frans Struyve, Leerkracht, aalmoezenier, hulppriester, pastoor.
* De families Struyve uit Tielt en omgeving (cf. bib)
* Struyve-Oosterlinck (1837-1987) (cf. bib)
* Familie J.B. Struyve-Naessens (cf. bib)
– SUYS
* Hortense Suys (1825-1887), Guido Lams.
– SWANCKAERT
– SYNAEVE
* svg Josynken Synhave x Jan Vande Moortele, xx Christiaen Mestdach (fs. Andries), 1728, Leenmolen.
– TAILLIEU
– TATSE
– TAVEIRNE
– TEMMERMAN – TIMMERMAN
– TRAEN
* erfgenamen Jan Traen (fs. Bertholomeus) x Janneken De Wyntere (fa. Carel) krijgen toestemming om hofstede te verkopen, 1677.
* svg Petrus Traen (onvolledig), 1684.
* rekening op svg Roelant Traen (fs. Jan) x Petronella De Meulenaere, 1688.
* rekening op svg Janneken Traen (fa. Jan) x Pieter Van Colen, 1688.
———–
– VAN ACKER
* De familie Van Acker uit de streek van Wingene en Ruddervoorde, Lucien Van Acker. (cf. bib)
– VAN AELST
– VAN AKEN
– VAN BELLEGHEM
– VAN BOSSELE
– VAN BRABANT
* uit svg Van Brabant x Vercoutere (onvolledig), 1750, Plaetsemolen.
– VAN BRUAENE
* svg Joseph Van Bruaene (fs. Joos) x Petronella Patteeuw, 1791.
– VAN CAENEGHEM
– VAN CANNEYT
*De familie Van Canneyt, Vancanneyt, Canneyt, vijf eeuwen geschiedenis, 1500-2000, Gaby Van Canneyt. (cf. bib)
– VAN CAUWENBERGHE
* 600 jaar familiegeschiedenis Vancauwenberghe anno 1400-2000, Waldrick Vancauwenberghe. (cf. bib)
* Van Cauwenberghe Camiel, Amerikaans paspoort en naturalisatiedocumenten.
– VAN COLEN
– VAN COMPERNOLLE – VAN COPPENOLLE
– VAN COQUELAERE
– VAN CRAEYMEERSCH
* svg Marie Magdalena Van Eerboudt x Van Craeymeersch Jan (fs. Jan), 1723, Poelvoordemolen.
* trouwboekje 1892 Van Craeymeersch Julius x De Pauw Virginie.
* trouwboekje 1923 Van Craeymeersch Remi x Dhondt Marie.
– VAN DAELE
* Kwartierstaat Michiel Van Daele, VVF Tielt, samenstelling Fons Das.
– VANDE BOURY
– VANDE CASTEELE
– VANDE CAVEYE
– VANDE GHINSTE
– VANDE KEERE
– VANDE MOORTELE
* svg Jan Vande Moortele (fs. Joos) x Jozyne Synhave, 1725, Leenmolen.
– VANDEN ABEELE
– VANDEN BRANDE
* stamboom Vanden Brande.
* svg Francis Vanden Brande x Francisca De Rynck, 1864.
* svg Catherine Galle (fa. Jan B.) x Francis Vanden Brande (fs. Gommarus), 1819.
– VANDEN BERGHE
* Lijkrede dr. Jules Van den Berghe (1903)
– VANDEN BROUCKE
* 3 afl. van trimestrieel tijdschrift over de familie Vanden Broucke.
– VANDEN BULCKE
– VANDEN DRIESSCHE
– VANDEN HEEDE
– VANDE POELE
– VANDE PUTTE
– VANDE RIVIERE
– VANDER SCHAEGHE
– VANDE VELDE
– VANDE VOORDE
* svg Francisca Dhuyvettere x Alexander Vande Voorde, 1835.
* korte stamboom Vande Voorde, Guido Lams.
* svg Francis Vande Voorde.
———
– VAN DER BRUGGEN
* Maurice-Louis-Marie van der Bruggen (1852-1919), basisbiografie, Ronny Gobyn.
* baron van der Bruggen (1852-1919), Pat Noorson, kopie uit jaarboek J. Claerhout-kring.
* pachters aan familie van der Bruggen, begin 20e eeuw.
* Les Fougères, Jacques vander Brugge, 1980; + vertaling door Lino De Roo.
* notices généalogique sur la famille van der Bruggen.
* het leven en de werken van Julius de Saint-Genois, P. De Decker, 1869, kopie.
* souveniers de la guerre 1940, Jacques van der Bruggen.
* c’est chez Jao, 1983, en Congo, Jacques van der Bruggen.
* nakomelingen Frederic van der Bruggen (1804-1872) x Georgina de Naeyer.
* Plan verbouwing De Warande, architect Vierin.
* verdeling goederen fam. Van der Bruggen, 1951
———
– VANDE WALLE
– VANDE WEGHE
* De familie Vande Weghe, voorouders en nakomelingen van Franciscus Vande Weghe en Isabella Deroo, Joseph Malfait. (cf. bib)
– VANDE WIELE
* svg Pieternelle Vande Wiele (fa. Anselm) x Jan De Blaere, xx Joseph Ailliet, 1788.
– VAN DIERENDONCK
– VAN EENOO
* ‘Met maat aan de praat’ (Kamiel Van Eenoo), Omer Vanlaere (artikelenreeks in De Beiaard).
* svg Anna De Vriese (fa. Pieter) x Heindric Van Eenoo, 1724.
* svg Pieter Van Eenoo x Mayken Callewaert (fa. Jacques), 1676.
– VAN GAEVER
– VAN GAMPELAERE
– VAN GANSBEKE
– VAN HAUWAERT
– VAN HAVESKERCKE
* Haveskercke, Hervé Douxchamps, in Le Parchemin nr. 329, p. 322-343.
* handboek Jacob Van Haveskercke 1634 (2 delen), bewerking André Vandewiele van RAB, fonds Thibault de Boesinghe nr. 606.
* svg Francisca van Haveskercke x Jacob Vanden Abeele, 1784, bewerking André Vandewiele.
* inventaris boeken van Francisca van Haveskercke, 1784, bewerking André Vandewiele.
* genealogie van Haveskercke (2 delen), verzameld door André Vandewiele.
– VAN HECKE
– VAN HESSCHE
– VAN HEULE
– VAN HOE
– VAN HOLLEBEKE o.a. wapenschild
– VAN HOUCKE
– VAN HOUTTE
– VAN HOVE
– VAN HULENBROUCK – VAN HUYLENBROUCK
– VAN HULLE
– VAN KEIRSBILCK
– VAN LAERE
* briefwisseling en diverse nota’s Omer Vanlaere.
– VAN LERSBERGHE
– VAN LOKEREN
– VAN LOVEN
– VAN MAELE
– VAN NIEULANDT
– VAN NIEUWENHUYSE
– VAN NIEUWERBURGH
* trouwboekje 1919 Vannieuwerburgh Julius x Allaert Leonie Marie.
* spaarboekje 1901 bij De St.-Amandsgilde van Jules Vannieuwerburgh.
* huishoudboek Jules Vannieuwerburgh.
– VAN NOORTENDE
– VAN OOTEGHEM
– VAN OUTRYVE d’YDEWALLE
– VAN OVERSCHELDE
– VAN PARYS
– VAN POELVOORDE
– VAN POUCKE
* Familieboek Vanpoucke (cf. bib)
* svg Guilliame Van Poucke (fs. Jan) x Tanneken Heyns (fs. Mathys), 1692, Lentakkermolen.
* svg Mary Van Ackere (fa. Carel) x Michiel Van Poucke (fs. Guilliame), 1719, Lentakkermolen.
* nota’s m.b.t. de familie Van Poucke uit W-Vl. Parochieregisters, Omer Vanlaere.
* parenteel van Walter Van Poucke.
– VAN QUAETHEM
– VAN RENTERGHEM
– VAN ROBAEYS
– VAN RUMBEKE
* parenteel van Rodgart Van Rumbeke (°ca. 1605).
– VAN RYCKEGHEM
– VAN RYE
———-
– VAN SCHOORE
* svg Marie Alexandrine van Schoore, 1731, kopie RAB, Aanwinsten 1176/a, kopie RAB, fonds Gilliodts 145 + 193 + 194 + 195.
* svg Isabelle de Croix x Ignatius Ferdinand van Schoore, 1758, kopie RAB, Fonds Gilliodts 198.
– VAN SEVEREN
– VAN SIMMAEYS
– VAN SLAMBROUCK
– VAN TORNOUT
– VAN WALLEGHEM
* De beeldsnijder Pieter Van Walleghem (1697-1776), Georges Van Walleghem. (cf. bib)
* Pieter Van Walleghem, Brugs Beelsnijder (1697-1776), Frans Vromman.
* Het toponiem Wallegem: een leen en heerlijkheid, bos, molen; Georges Van Walleghem
* Pater Gerard Van Walleghem?
* De families Verkinderen en Van Walleghem, Maria Maertens-Verkinderen. (cf. bib)
– VAN WINGHENE
– VERBEKE
– VERBEURE
– VERBIEST
* Erfdeling kinderen Jooris Bernardus Verbiest bij + van hun grootvader Pauwels De Vriese, 1732.
* De familie van Ferdinand Verbiest, missionaris, mandarijn en astronoom (1623-1688).
* Herdenking Ferdinand Verbiest, 1623-1688, Pittem, Verbiestcomité Pittem , 1988. (cf. bib)
* De familie Verbiest te Thielt en Pitthem (D. Desomviele)
——-
– VERCOUTERE
* Nakomelingen Polycarpus Vercoutere.
* wa Jan Van Coutere, 1579.
* svg Judocus Vercoutere (fs. David) x Marij Anne Van Belleghem (fa. Andries), 1735.
* svg Jan Vercoutere (fs. Gilles) x Cathelijne De Jonckheere (onvolledig), 1681.
* svg David Vercoutere (fs. Jan) x Anna Vermeulen (fa. Pauwel), 1709.
* Rekening op svg David Vercoutere en Anna Vermeulen, 1722.
* Rekening op svg Jan Vercoutere d’oude, 1639.
* wa Jan Vercoutere, 1630.
* svg Mayken Van Hee (fa. Jacob) x Jan Vanden Koutere (fs. Loys), 1612.
* svg Jan Vercoutere (fs. Lowys) x Mayken Van Hee, 1619.
* wa Betken Lauwers x Gilles Vande Coutere, Zwevezele, 1562.
———–
– VERCRUYSSE
– VERDUYN
* Van 1550 tot heden: 13 generaties Verduyn, Gabriël Verduyn. (cf. bib)
– VEREECKE
– VERGOTE
– VERHAEGHE – VANDER HAEGHE
* Militieboekje 1848 Verhaeghe August.
– VERHALLE
– VERHELST
* svg Roelant Verhelst (fs. Roelant) x Tanneken De Clerck (fa. Jacques), 1651.
* stamboom Verhelst (1617-1940), met families Braet, Cousssens en Lambert; Jan Verhelst.
– VERHEYLE
– VERHOYE
– VERHULST
– VERKAIN
* Levensschets Elfrida Verkain
– VERKEST
* In memoriam Z.E.H. Robert Verkest.
– VERKINDEREN
– VERLEYE
* Pensioenboekje bij Sint-Amandsgilde van Verleye Emilie.
– VERMANDERE
– VERMEERSCH
* svg Michiel Vermeersch (fs. Pieter) x Janneken Reyniers, 1688.
* svg Joseph Vermeersch x Sophie Persyn, 1819.
* Vermeersch Jana (°1997), jeugdpaspoort 2000.
– VERMEULEN
– VERSCHEURE – VERSCHUERE
* Rekening sterfhuis van Gillis Vander Schuere, 1528.
– VERSCHOORE
– VERSTRAETE
* Autodocumenten 1979 Verstraete George.
– VERTAELE
* svg Jan Vertaele, 1646.
– VERVAELE
* Stamboom Vervaele, 2 boeken, niet volledig identiek; H. Haek, M. Vervaele.
– VERVISCH
– VERWATERMEULEN
– VIAENE
– VINCENT
* Korte stamboom Vincent, Guido Lams.
– VLAMINCK
– VOLCKAERT
– VROMAN – VROMMAN
* Genealogie Adriaan Vromant (°1600).
———
* Frans Vromman, cultuurprijs van het Houtland, Gouden Feniks, 1999. (cf. bib)
* doc. omtrent Frans Vromman
———
– VUYLSTEKE
* Julius Vuylsteke, klauwaard & geus, 1836-1903, Dr. J. Verschaeren. (cf. bib)
– VYNAGIE
* Korte stamboom Vynagie.
– WAELENS
– WALLAERT
– WAMBEKE
– WERBROUCK
– WEYTS
– WILLAERT
– WILLEMS
– WILLEMEYNS
– WOLFCARIUS
– WOUTERMAERTENS
* Frans Woutermaertens, lantaarnaansteker te Wingene, Omer Vanlaere.
– WULLEMAN
– WYCKSTANDT
– WYDOOGHE
– WYTS
– YDE
– ZUTTERMAN

3.16 Adresboeken

* Wingene: 1967, 1970, 1971, 1975, 1979, 1983.
* Wingene-Zwevezele: 1979, 1985, 1988-’89, 1990, 1992-’94, 1995, 2000-2002, 2001, 2004, 2006, 2009, 2011, 2013.

3.17 conscrits

* Conscriptie 1799-1814, lijsten; kopie RAB, Gemeentearchief Wingene nr. 22.
* Garde nationale, an XIV, kopie RAB, Gemeentearchief Wingene nr. 37.
* Soldaten van Napoleon, Omer Vanlaere.
* Onze voorouders in de legers van Napoleon, Eugène De Lelys.
* Brieven van Soldaten van Napoleon.
* Extracten overleden militairen 1806-1814, kopie RAB, Gemeentearchief Wingene nr. 23.
* Correspondentie Frans bestuur 1802-1814, ondermeer betreffende soldaten, kopie RAB, Leiedepartement nr. 3698.
* Documenten 1806-1810 – 1812 – 1813 – 1814 (originelen)

3.18 diversen

* Geboorten Zwevezele 21.2.1944-30.7.1945, chronologisch.
* Lijst eigenaars in de landboeken van Zwevezele 1676 en 1688, bewerking door André Vandewiele.
* Lijst eigenaars in de registers van het kadaster eind 19e eeuw.
* Geboorten in het moederhuis van Zwevezele in 1952 en 1953.
* Overlijdensregister Zwevezele 1823-1866, chronologische bewerking door Raf Maes.
* 100-jarigen (cf. ook foto’s)

3.19 Archief Bruine Pakken, kopie RAK.

* nr. 5691, lijsten der jongelingen te Wingene, 1746.
* nr. 6143, Telling inwoners, graan, boekweit, jaar 3.
* nr. 6159, Lijst van deserteurs milicien (Fr. Ramont), 1748.
* nr. 6160, militielijst Wingene 1747.

3.20 Militielijsten
* militieregister 1817 (geboorten 1795-1798); kopie RAB, Gemeentearchief Wingene nr. 25.
* militieregisters , indienststelling 1826-1862; kopie idem nr. 29.
* militieregisters 1880-1882, 1884, 1886-1897; kopie idem nr. 30,
* burgerwacht, lijsten en verkiezingen 1848-1874; kopie idem nr. 34.
* politie, nachtpatrouilles 1814-1919, 1844; kopie idem nr. 43.

3.21 Gezinsfiches Zwevezele, samenstelling André Vandewiele. (alfabetisch geklasseerde ringmappen)

3.22 Gezinsfiches 19e eeuw Wingene, samenstelling Johan Van Ruymbeke. (2 grote en 2 kleine houten bakken)

4. BELASTINGEN – TIENDEN – LANDBOEKEN – RENTEBOEKEN – POINTINGHEN & ZETTINGEN

4.01 Tienden Wingene

* Tiendenboek Sint-Amandsche 1639, met kaarten; kopie BAB.
* Tienden te Wingene 1698-1794, kopie RAB, Kerkarchief Wingene nr. 17.
* Nota’s Omer Vanlaere tienden Wingene 1574-1639.

4.02 Penningkohieren

* Wingene 1577, kopie SAG, fonds penningkohieren.
* Nota’s, onbekende auteur, penningkohier Wingene 1572.
* Nota’s Omer Vanlaere, penningkohier Wingene 1577.
* Bewerking André Vandewiele van de penningkohieren van Zwevezele 1572 en 1577.

4.04 Landboeken Wingene 1756

* Landboeken 1756, delen A, B en C; kopie, RAB, gemeentearchief Wingene nr. 70, 71 en 72
* Kaarten ca. 1665 van de heerlijkheden ‘t Hof van Wingene, Ter Kerken, Schouttewalle, Ter Vloet en Haerschare.

4.05 Verhoofdingsboeken Wingene 1781-1783

* Grote verhoofding van de parochie en baronie Wingene, 18de eeuw, kopie RAB, Aanwinsten nr. 650.
* Lijst van gebruikers van gronden in de parochie en baronie Wingene, 1781-1782, kopie RAB, Aanwinsten nr. 651.
* Grote verhoofding, lijst van gebruikers van gronden onder de Lande van het Vrije in de parochie en baronie Wingene, 1782, kopie RAB, Aanwinsten nr. 652.

4.06 Landboeken, diverse

* Landboek 1645 Sint-Amandsche-Wingene, Hof van Wingene, Ter Vloet, Maelstaepel, Ter Kercken en Ter Vloet, kopie privébezit.
* Landboek Maelstapel 1634 te Wingene en Zwevezele, kopie RAB, Aanwinsten 775.
* Landboek Hof van Wingene 1625 (onvolledig), kopie RAB, Aanwinsten 773.
* Landboek Ter Vloet 1500, kopie RAB, Aanwisten 755.
* Landboek Ter Vloet begin 17e eeuw, kopie RAB, Aanwinsten 751.
* Renteboek Sint-Amandsche in Zwevezele begin 17e eeuw, kopie RAB, Aanwinsten 1134.
* Renteboek ca. 1655 van ‘t Hof van Wingene, Ter Kercken, Schouttewalle, Ter Vloet en Haerschaere; bewerking door André Vandewiele van RAK, Oud Stadsarchief Kortrijk nr. 1123.

4.07 Landboeken, diverse

* Landboek Wildenburg 1640, kopie RAB, Fonds afgeschafte kloosters nr. XIII/1.
* Landboek Poelvoorde-ten-Hove 1558, kopie RAB, Aanwinsten nr. 10.
* Landboek foncier Poelvoorde-ten-Hove, 1654, kopie RAB, Aanwinsten 544.
* Landboek Poelvoorde-ten-Hove 1669, kopie RAB, Aanwinsten nr. 11 en 543.
* Landboek Hauweelsche 1466-1529, kopie RAB, Fonds van Caloen nr. 2.
* Landboek Hauweelsche 1645, kopie RAB, Fonds van Caloen nr. 18.
* Landboek Hauweelsche 1666, kopie RAB, Fonds van Caloen nr. 27.
* Landboek Hauweelsche 1728, kopie RAB, Fonds van Caloen nr. 60.
* Aantekeningen bij landboeken van ‘t Hauweelsche door Omer Vanlaere.
* Landboek Oyghem in Wingene, 1640, kopie RAB, Aanwinsten nr. 1002.
* ‘t Heerschip ten Bussche in Ruysselede, Thielt en Wynghene, 1635

4.08 Landboeken heerlijkheid Oostkamp te Wingene

* Landboek 1644, kopie RAB, Fonds Jonckheere nr. 1149.
* Landboek 1654, kopie RAB, Fonds Jonckheere nr. 1149.
* Landboek 1693, kopie RAB, Ommelopers Mestdagh nr. 1095.
* Verhoofdingsboek 1693, kopie RAB, Ommelopers Peper nr. 387.
* Landboek 1721, kopie RAB, Heerlijkheid Oostkamp nr. 260.
* Verhoofdingsboek 1721, kopie RAB, Heerlijkheid Oostkamp nr. 289.
* Verhoofdingsboek 1740, kopie RAB, Heerlijkheid Oostkamp nr. 297.
* Landboek 1785, kopie RAB, Heerlijkheid Oostkamp nr. 276.

4.09 Landboeken, diverse

* Landboek Poelvoorde 1500, kopie RAB, Aanwinsten nr. 2081.
* Landboek Poelvoorde 1678, kopie RAB, Aanwinsten nr. 2082.
* Renteboek O.L.V.-kapelanij Wingene 1368-1574, kopie RAB, Kerkarchief Wingene nr. 25.
* Renteboek Kerk van Wingene 1457, kopie RAB, Kerkarchief Wingene nr. 15.
* Renteboek Kerk, Dis en O.L.V.-altaar 1573, kopie RAB, Kerkarchief Wingene nr. 15.
* Renteboek Kerk van Wingene in Zwevezele ca. 1650, kopie RAB, Kerkarchief Wingene nr. 16.

4.10 Landboeken, diverse

* Landboek Jonkersambacht 1711, kopie RAB, Fonds Mestdagh nr. 878.
* Landboek Jonkersambacht 1765, kopie RAB, Fonds Gilliodts nr. 56bis.
* Landboek Ten Bussche 1635, kopie RAB, Aanwinsten nr. 1012.
* Renteboek Prinselijke Ammanie van Tielt 1503 en 1545, kopie ARA, Rekenkamer nr. 1104.
* Renteboek Prinselijke Ammanie van Tietl 1640, kopie RAB, Aanwinsten nr. 1103.
* Renteboek De Spyker van Kortrijk 1645, kopie RAK, fonds Scabinalen II nr. 432.
* Renteboek De Spyker van Kortrijk 1782, kopie RAB, Aanwinsten nr. 653.
* Renteboek Pieter Masiere 1465, kopie ARA, Rekenkamer nr. 45201.
* Renteboek Brieven van Assenede en 4 ambachten 1531-1572, kopie ARA, Rekenkamer nr. 45201.
* Renteboek heerlijkheid Poeke, 15e eeuw, kopie RAG, fonds de Preudhomme d’Hailly nr. 484.
* Renteboek Tielt-ten-Hove 1443, kopie RAB, Fonds Aanwinsten nr. 1965.
* Renteboek Tielt-ten-Hove 1621, kopie RAB, Fonds Aanwinsten nr. 1966.

4.11 Landboeken, tienden en kadastrale legger Zwevezele, kopies en bewerkingen door André Vandewiele.

* Heerlijkheid St.-Baefs, 1350-1729 (2 delen).
* Renteboeck van St.-Baefs, 1652-1729.
* Landtbouck van Swevezeele, 1676
* Rentebouck van Swevezeele 1688-1692.
* Nieuw register en terrier Ayshove, Coutter, Joo, 1786.
* Wynendaele, Pausschen & Vyverschen, Erckeghem.
* Legger van Wynendaele in Zwevezele, 1729 (2 delen).
* Prinsel. Ammanie van Tielt 1640 + kleine landboeken (2 delen) uit Aanwinsten en RAG.
* Tienden van St.-Donaas in Zwevezele, 1649 (2 delen).
* Kadastrale legger Popp, 1851 (2 delen).
* Zwevezele in de Bruine Pakken (RAK): leveringen, extra betalingen, …
* Zwevezele in Aanwinsten (RAB): diverse akten.

4.12 Kaarten Landboeken Wingene (1756) met nota’s O. Vanlaere

* Landboek Wingene 1756 deel C, kopie RAB, gemeentearchief Wingene nr. 72.
* Schriften met nota’s bij landboeken 1756 (O. Vanlaere)

4.13 Grond- en personenbelastingen

* Grondbelastingen 1823 en 1830, kopie RAB, Gemeentearchief Wingene nr. 52+53.
* Personenbelastingen 1807 en 1824, kopie RAB, Gemeentearchief Wingene nr. 58+59.

4.14 Kadastrale legger jaar XI

* kopie RAB, Gemeentearchief Wingene nr. 48.

4.15 Grondbelastingen Wingene jaren XIV en 1810

* Kopie RAB, Gemeentearchief Wingene nr. 50+51.

4.16 landboek 1756 en verhoofdingsboek

* Landboek 1756 deel A, kopie RAB, Gemeentearchief Wingene nr. 68+69.
* Klein verhoofdingsboek landboek 1756 deel A, kopie RAB, Fonds Aanwinsten nr. 649.

4.17 Archief Bruine Pakken, kopie RAK

* nr. 5571-5572, Leveringen door Wingene aan het Frans leger, 1683.
* nr. 5576, Staat van leveringen door Wingene aan het Franse leger te Kuurne en Rekkem, 12.9.1689.
* nr. 5579, rapport schade geleden door Spaanse soldaten te Wingene in 1689.
* nr. 5587, onkosten bezetting te Wingene door Spaanse soldaten in 1691.
* nr. 5592, staat van leveringen 1692 in Wingene aan het Frans leger.
* nr. 5616, Verliezen door het Franse leger, 1706.
* nr. 5623, verliezen te Wingene door het Frans leger, 1708-1709.
* nr. 5628, verpachting vage landen 1703 en deels 1699 te Wingene.
* nr. 5634, oorlogslasten 1706-1712 in Wingene.
* nr. 5863, Diverse rekwesten van inwoners van de Kasselrij nopens oorlogsverliezen, 16801700.
* nr. 5914, Schaapgeld, 1702.
* nr. 5937, leveringen 1695.
* nr. 6022, Ontvangstbewijzen Kasselrij, logementen soldaten, 1667.
* nr. 6032, Kohier binnenkosten, 16681669.
* nr. 6033, Ontvangstbewijzen, logementen, leveringen van fourrage, oorlogskosten, 1671.
* nr. 6067, Financiële zaken, rekwest, 1703.
* nr. 6074, Ontvangstbewijzen, logementskosten, leveringen, 1688.
* nr. 6095, Leveringsstaten in het magazijn Keizerlijke troepen in Doornik, 1793.
* nr. 6115, belastingen 1702-1707.
* nr. 6116, Adviezen van de parochie op het project van de ontvangerij te verkopen, 1702.
* nr. 6125, Vage landen en restanten, 1703.
* nr. 6126, Onderzoek belastingen Wingene, 1701-13.
* nr. 6128, Proces B.&S. Wingene tegen ontvanger F. Van Aken wegens belasting op zijn nering, 1703.
* nr. 6129, achterstallige belastingen te Wingene, 1704.
* nr. 6130, transporten betaald door Pauwels De Vriese, 1705.
* nr. 6132, Kohier van de lasten, 1705.
* nr. 6155, Staat van pointabele oppervlakte, obligaties en renten van Wingene, 29.03.1725.
* nr. 6522, uitzendkosten 1757 en volgende.
* nr. 6526, Vage landen, 1759.
* nr. 6561, Ontvangstbewijzen rekeningen, 1675.
* nr. 6563, Onkosten logementen, mei – november 1677.
* nr. 6564, Verzamelstaat verliezen door Spaanse partijen, 1.6.1677 – 16.7.1677.
* nr. 6566, Ontvangstbewijzen rekeningen, passages en logementen, 1678,
* nr. 6628, Financiële zaken, moeilijkheden, 1739.

5. KERK – CONGREGATIES – KLOOSTERS – DEVOTIE

5.1 Parochie Sint-Amand

* Grootboek (boekhouding) parochie Sint-Amand 1960-1972, kopie.
* Inventaris St.-Amanduskerk Wynghene (1859) (J.A. Clarysse)
* Inventaris van 1933 der kerkelijke goederen van Wingene, kopie.
* Genootschap der Christene huisgezinnen toegewijd aan de Heilige Familie, kopie.
* Aanteekeningen dienstig voor het opmaken der Kerkgeschiedenis in België gedurende de grooten oorlog, 1914-18, kopie.
* Inventaris van 1933 der Kerkelijke goederen van Wingene St.-Amand (ongeveer duplicaat van vorige, met aantekeningen), kopie.

5.02 Kerk- en disrekeningen

* Losse stukken i.v.m. de comptabiliteit van kerk en dis, 17e en 18e eeuw, deel 1, kopie RAB, Kerkarchief Wingene, nr. 5

5.03 Kerk- en disrekeningen

* Losse stukken i.v.m. de comptabiliteit van kerk en dis, 17e en 18e eeuw, deel 2, kopie RAB, Kerkarchief Wingene, nr. 5.

5.04 Geschiedenis kerken en parochies, verering Sint-Aldegondis en Sint-Markoen

– Sint-Amanduskerk en parochie.

* De Sint-Amanduskerk, Wingene, Guido Lams, open monumentendag 1994.
* Wingene parochiaal, Guido Lams, eigen uitgave.
* Welkom. Brochure St.-Amandusparochie.- Sint-Aldegondiskerk
* Kerk van de maand, St.-Aldegondis Zwevezele, infobrochure tentoonstelling 1991.
* Zwevezele, St.-Aldegondis, 1966-1991.
* Kerk van de maand, 1966-1991, Zwevezele, Parochie Sint-Aldegondis.
* medaille St.-Aldegondis.

– Sint-Markoen
* Sint-Marcoen in de St.-Amanduskerk te Wingene, Guido Lams, eigen uitgave.
* Sint-Markoen in West-Vlaanderen, M. English, overdruk uiit Biekorf jg. 1958.
* Sint-Marcoen in Nederland, Dr. J. Zuring.

– Mariaverering te Wingene, R. Braeckevelt.
– Legioen Kleine Zielen (C. Vanhollebeke)
– Verzameling van teksten ter vervaardiging van bidprentjes voor de overledenen, 1880.
– Pastoorsboeken 1920-1940, 2 delen in kopie.

5.05 Heilige Aldegondis

* Noveen Heilige Aldegondis Zwevezele.
* Ste.-Aldegondis in de volksverering, een realisatie van ‘de minstrele’ kulturele werkgroep Zwevezele.
* Devotieboekje van de H. Aldegundis binnen de Parochie & Parochiale Kerk van Swevezeele.
* Noveen ter eer van de H. Aldegonde, vereerd tegen kanker in de Kerk van Zwevezele.
* De Heilige Aldegondis, P. Aquilinus Claessens, minderbroeder.
* Ste. Aldegonde, patrones tegen de kanker vereerd te Zwevezele

5.06 Herstel kerk na WO I

5.07 Beiaard + orgel (2 dozen)

5.08 Klooster Dienstmaagden van Maria

* Dagboek 1837-1975, bewerking door Guido Lams.

5.09 Klooster Dienstmaagden van Maria

* Lijsten zusters in het klooster van Dienstmaagden van Maria.
* Jubilea zusters.
* Jubilea 100 en 150 jaar bestaan klooster.
* Bidprentjes overleden zusters.
* Varia, nota’s verzameld vooral door Guido Lams en Omer Vanlaere.
* St.-Anna

5.10 Wingense (missie)zusters, niet behorend tot de Dienstmaagden van Maria te Wingene

– mappen met gegevens over:

* Leenknecht Lieve.
* Oosterlinck Lea.
* Maeyaert Leonie, zuster Marie Christine.
* Maeyaert Clothilde, zuster Theophanie.
* Van Walleghem Anna, zuster Evariste.
* Van Lersberghe Maria, zuster Hendrika.
* Houtekier Valentine, zuster Gudule.
* Houtekier Georgina, zuster Laurence.
* Lootens Helena, zuster Lougina.
* Bourquin Godelieve, zuster Marie-Clemence, met ‘het verhaal van de bootreis naar haar missiepost in China, 11.10.1931-28.12.1931, bewerkt door Noël Mortier.
* Martens Valentina.
* Verhoye Maria.
* Kinds Sidonie.
* Wallaert Magdalena.
* Depauw Germana.
* Verkain Astrid.
* Deblaere Laura, zuster Beata.
* Roose Godelieve.
* Lagae Antonia.
* Dobbelaere Suzanne.
* Delaere Rita.
* De Gant Margaretha.
* Flour Maria.
* Van den Heede Maria, zuster Lutgardis.
* Mulier Cordula Maria, zuster Maria-Juliana.
* Vereecke Godelieve, zuster Maria-Antonia.
* Mulier Angèle.

– Dekenij Tielt, Missiealbum tot vroom en stichtend aandenken aan de overleden priesters- missionarissen, missiebroeders en missiezusters, 1950.

5.11 Missiebond Wingene – (missie)paters en ()priesters

– Huldeboek missionarissen dekenij Tielt

– missiebond Wingene

* map met verzamelde gegevens door Omer Vanlaere.
* Ons Missiemagazine, missiebond Wingene (12 nummers).

– Wingense (missie)paters en ()priesters, veelal verzameld door Omer Vanlaere en Guido Lams

* Schacht Ivo.
* Vandewalle Remi.
* Vandewalle Paul.
* Deblaere Edmond.
* Wambeke René.
* Devos Piet.
* Van Walleghem Gerard.
* Vereecke Godfried.
* D’Hooge Elie.
* Verkest Jean.
* Feys Antoon.
* Martens Frans.
* Persyn Robrecht.
* diverse.

5.12 Paters Hilarius en Landoald, Pyfferoen Maurits en Cyriel

* map met gegevens, brieven verzameld door Omer Vanlaere.
* diverse uitgaven voor beide paters.

5.13 Priesters te Wingene (bidprentjes alfabetisch terug te vinden)

* Wingense geestelijken, Guido Lams.
* Nota’s over Wingense pastoors verzameld Guido Lams en Omer Vanlaere.

5.14 Priesters te Zwevezele – Diaken Wingene

* Liber Memorialis St.-Jozef De Hille.
* grondplan St.-Jozefskerk
* Handtboeck pastoor Domicent (1742 – ), bewerking A. Vandewiele
* Jaarboek bisdom Brugge 1970 & 1990.

5.15 Documenten i.v.m. Pastoor Termote

5.16 Pastoor Lambrecht, richtlijnen voor onderwijs, sermoenen, publicaties, ….
5.16 (2) Idem
5.16 (3) Idem

5.17 Kerk Wingene

* Kerkambten (kerkbaljuw, koster, klokkenluider, suisse, …).
* Speciale vieringen (o.a. communies met lijsten).
* Varia (brieven, geschiedenis, …).
* Kerststallententoonstelling 2000 (samenstelling Raf Maes).
* Maria-tentoonstelling 2003 (samenstelling Raf Maes).
* Tentoonstelling ‘Heilig is de naam’ 2006 (samenstelling Raf Maes).
* Kerststallententoonstelling 2009 (samenstelling Raf Maes).
* Schilderij Kerstnacht

5.18 * Maria-congregatie Wingene, 1840-1964
* Jongelingencongregatie

5.19 Diverse genootschappen Wingene, verzameld door Guido Lams en Omer Vanlaere

* Overzicht broederschappen en geestelijke genootschappen
* H. Kruisweg (ledenlijst)
* H. Hart.
* H. Scapulier.
* H. Barbara.
* Franciscus de Sales.

5.20 Kerkarchief

* Dekanale visitatie kerk Wingene en Zwevezele, 1606; kopie RAB, Oud Kerkarchief nr. 135.
* Brief aan de bisschop van Brugge m.b.t. het aanhoren van de kerk- en disrekeningen, 1745; RAB, Cumulus Eclesiasticus, nr. 2666.
* Aankoop en herstellingen van het huis van de pastoor, 1671-1782; kopie RAB, kerkarchief Wingene nr. 13.
* Fundaties, stichtingen en testamenten, 1624-1900; kopie RAB, Kerkarchief Wingene nr. 14.
* Betwisting omtrent betaling grondrenten tussen de kerkmeester van St.-Amandsche en Gilles Vercoutere te Zwevezele; kopie RAB, kerkarchief Wingene nr. 15.
* Ontvangboek kerkmeester 1793/94; kopie RAB, Kerkarchief Wingene nr. 20.
* Kerkrekeningen 1778-79; kopie RAB, Kerkarchief Wingene nr. 21.
* Kerkrekeningen 1789-90; kopie RAB, Kerkarchief Wingene nr. 22.
* Kerkrekeningen 1795-96; kopie RAB, Kerkarchief Wingene nr. 23,
* Bewijsstukken kerkrekeningen 18e eeuw; kopie RAB, Kerkarchief Wingene nr. 24.
* Proces van J. De Busschere te Wingene contra de pastoor, dismeester en anderen betreffende de verkoop door laatstgenoemden van goederen behorende aan de minderjarige kinderen van een persoon die ondersteund wordt door de dis, 1763-64; kopie RAB, Kerkarchief Wingene nr. 56.

5.21 Kerkarchief

* Rekeningen O.L.V.-altaar 1679-1791, kopie RAB, Kerkarchief Wingene nr. 27-32.
* Losse stukken betreffende het beheer van de goederen van het O.L.V. -altaar in de 17e en 18e eeuw, kopie RAB, Kerkarchief Wingene nr. 33.
* Ontvangboek van de pastoor 1771-1853, kopie RAB, kerkarchief Wingene nr. 18.
* Ontvangboek van de kerkmeester 1741, kopie RAB, kerkarchief Wingene nr. 19.

5.22 Kerkgebouw, inboedel, pastorie

5.23 Archief Carton, kopie RAB, fonds Aanwinsten nrs. 1144 tot 1150

* Nota’s uit kerkrekeningen 17e ene 18e eeuw.
* Pastoors te Wingene.
* Pastorie te Wingene.
* Kapelrij O.L.V.
* Kerkgebouw, -interieur, …,
* overzicht opeenvolgende pastoriën te Wingene. Archief Bruine Pakken, kopie RAK
* nr. 5935, Kerkvergroting, 1739.
* nr. 6310, Eigendommen van de pastorie, september 1794.

6. DIS – ARMBESTUUR – COO – OCMW

6.01 Dis Wingene

* Disrekeningen 1628-1710, kopie RAB, Kerkarchief Wingene nr. 34-48.

6.02 Dis Wingene

* Disrekeningen 1774-1798, kopie RAB, Kerkarchief Wingene nr. 50-54.

6.03 Armenbestuur Wingene

* Armenbestuur, rekeningen XI-1816, 1827-1835 en 1840, kopie RAB, Gemeentearchief Wingene nr. 16.
* Disboek 1825-1832, kopie RAB, Gemeentearchief Wingene nr. 17.
* Wevers en spinsters, lijst 1846, kopie RAB, Gemeentearchief Wingene nr. 37.

6.04 Armenbestuur en bejaardenzorg Wingene

* Resolutieboeck van den disch van Wyngene, 1805-1834, kopie.
* Ontvangboek dis, 1800, kopie.
* Boek inhoudende mandaeten afgeleverd door de regering van Weldaedigheyd van Wyngene, 1818-1831, kopie.
* Armbestuer van Wijngene, register der deliberatien, 1833-1851, kopie.
* Register der beraedslagingen van het Armbestuer der gemeente van Wijngene, 1861-1889, Kopie.
* Disch, nota’s verzameld door dr. Carton.
* Archief Carton, kopie RAB, fonds Aanwinsten nrs. 1144 tot 1150 – nota’s i.v.m. dis Wingene.
* korte historiek site OCMW-rusthuis Hoogweg (erfgoeddag 2017) + Advertentie verkoping vlasfabriek Maeyaert (1875) (Gaz. van Thielt)

6.05 Armenbestuur

* documenten en gegevens C.O.O. verzameld door G. Lagrain (20ste eeuw)
* 100 jaar St.-Amandusrustoord

7. WETTELIJKE PASSERINGEN – NOTARISAKTEN

7.01 Wettelijke Passeringen heerlijkheid Oyghem 17e en 18e eeuw

* Kopie RAB, Gemeentearchief Tielt nr. 2189, 2190, 2191, 2195; Aanwinsten nr. 1140.

7.02 Wettelijke passeringen diverse heerlijkheden te Wingene, 1734-95

* Kopie RAB, Aanwinsten nr. 1142.

7.03 Wettelijke passeringen diverse heerlijkheden te Wingene

* Wettelijke passeringen Poelvoorde 1710-1795, kopie RAB, Aanwinsten nr. 1138.
* Wettelijke passeringen Prinselijke Ammanie van Tielt 1760, kopie RAB, Aanwinsten 1141.

7.04 Wettelijke passeringen Zwevezele, bewerkingen door André Vandewiele

* scabinalen supplement 1559-1689.
* scabinalen supplement 1674-1756.
* Coolens scabinalen 2, varia.
* scabinalen supplement, heerlijkheden.
* verkoping van een hofstede op 30.7.1613.

7.05 Wettelijke passeringen diverse heerlijkheden, 17e en 18e eeuw, kopies

7.06 Notarisakten 19e eeuw, kopies

7.07 Wettelijke passeringen Ronsevaalsche

7.08 Wettelijke passeringen Poelvoorde en Prinselijke Ammanie van Tielt

7.09 Akten Wingene (4 dozen) en Zwevezele (1 doos)

8. JUSTITIE – PROCESSEN – RECHTSPRAAK – FERIEBOEKEN

8.01 Ferieboeken Zwevezele 1559-1576, bewerking door André Vandewiele

* ferieboeken 1559-1570, 2 delen.
* ferieboeken 1570-1575, 4 delen.
* ferieboeken 1576, 1 deel.

8.02 Ferieboeken Zwevezele 1585-1646, bewerking door André Vandewiele

* ferieboeken 1585-1607, 1 deel.
* ferieboeken 1620-1628, 2 delen.
* ferieboeken 1630-1646, 5 delen.

8.03 Processen

8.04 De moord van Wingene (1909) – Kasteelmoord (2012)

8.05 Archief Bruine Pakken, kopie RAK

* nr. 5877, proces Bisdom Brugge – graaf van Schoore n.a.v. kerkherstelling, 1708.
* nr. 5926, Proces Lieven Gryp, broeder Martinus Schelfhout tegen Kasselrij, 1736.
* nr. 6301, Klopjacht op Egyptenaren, 1757.
* nr. 6541, proces tussen Philippe Jacques Roelant, baljuw Stad Tielt en pachter van het schaapgeld in de Kasselrij Kortrijk (eiser) – Maurus Mortier (verweerder), 1741.
* nr. 6634, heerlijkheden met de hogere justitie te Wingene en Zwevezele, 1776.

9. ONDERWIJS

9.01 Onderwijs te Wingene – inspectierapporten Desiré Callemeyn

* Lager onderwijs en modelwerkschool, 1825-1879, kopie RAB, Gemeentearchief Wingene nr. 34.
* nota’s Omer Vanlaere m.b.t. de modelwerkschool.
* modelwerkhuis, 1851-1854, kopie RAB, Gemeentearchief Wingene nr. 38.
* modelwerkhuis, lijst van ingeschrevenen 1851, kopie RAB, Gemeentearchief Wingene nr. 39.
* leren schrijven van brieven door Julia Persyn, 1810, kopie RAB, Aanwinsten nr. 1136.
* ken uw gemeente, taak in het lager onderwijs te Wingene, ca. 2000.
* inspectieverslagen Desiré Callemeyn (1851-1937) in het kanton Tielt (2 delen).

9.02 Lager onderwijs en tekenschool te Wingene

* Het lager onderwijs te Wingene, Guido Lams, ca. 1985.
* Het onderwijs te Wingene, 1988, Guido Lams.
* Het onderwijs der knechtjes in Wingene, 1991, Guido Lams.
* tekenschool, leerlingenlijsten en varia.
* Archief Carton, fonds Aanwinsten nrs. 1144 tot 1150, Gegevens onderwijs 19de eeuw, kopie RAB.

9.03 Lager onderwijs te Wingene

* kopies betreffende het onderwijs te Wingene van 1920-1945/1.

9.04 Lager onderwijs te Wingene

* kopies betreffende het onderwijs te Wingene van 1920-1945/2.
* nota’s betreffende lager onderwijs verzameld door Guido Lams en Omer Vanlaere.

9.05 Onderwijs te Wingene

* stamboek bewaarklassen, geboren 1944-1958.
* leerkrachten kloosterscholen, verzameld door Guido Lams.
* 1905-1980, 75 jaar Gemeentelijke Tekenschool te Wingene.
* diverse nota’s vooral verzameld door Guido Lams.
* Documenten schoolstrijd
* Schoolbestuurders 1874 – 1923

9.06 Schoolkrant Centrumschool (2 dozen)

10. BEDRIJVEN – ECONOMIE – BEROEPEN

10.01 Molens te Wingene

* Documentatie vooral verzameld door Omer Vanlaere o.a. verkoopakten
* De windmolens van Wingene, R. Braeckevelt.

10.01 bis Info molens

10.02 Bedrijven te Zwevezele en Wingene+ zomergids 1959-1960.
En wintergids 1960-1961.

10.02 bis Doc. Ruilverkaveling – loonboekjes kanten Lambert

10.02 ter idem, met o.a.:

* Flandria Zwevezele.
* Handelsgids ‘Service magazine’ z.d.
* documenten Wingense uurwerkmakers.
* documenten Neon Volca.
* Schouttewalle, G. Lams.
* plannen ambachtelijke zone ‘Verrekijker’.
* Lijst herbergen te Wingene en Zwevezele, 1779, RAK, Archief Bruine Pakken, nr. 6163
* Gegevens over bedrijven in de 19de eeuw, Archief Carton, fonds Aanwinsten nrs. 1144 tot 1150, kopie RAB
* Patenten Wingense zelfstandigen in de 19de eeuw, Archief Carton, Fonds Aanwinsten, nrs. 1144 tot 1150, kopie RAB.
* De kinderen Lambert (kantnijverheid), G. Lams

10.03 Radiocentrum Wingene (zie ook doos XXX)

10.04 De Zande, gemeenschapsinstelling voor Bijzondere Jeugdzorg

* Straks 150-jarig bestaan van Gesticht te Ruiselede, dr. Casteleyn Raymond, (met o.a. personeelslijst).
* Exposé de la situation des écoles de réforme de Ruysselede, de Wynghene et de Beernem, 1849-1858, Ed. Duceptiaux.
* Streekcentrum Sint-Pietersveld, concept en beheersplan.
* Gemeenschapsinstelling Bijzondere Jeugdzorg ‘De Zande’, historische studie, V. Nys, 1997.
* Natuurinrichting Biscopvelt, 2010

11. VERENIGINGEN – VRIJE TIJD – VRIJE TIJDSAANBOD – ERFGOED

11.01 Sint-Sebastiaansgilde Wingene en Sint-Hubertusgilde Zwevezele

* Sint-Hubertusgilde 1721, bewerking door André Vandewiele.
* nota’s verzameld door J. Fraeyman, Omer Vanlaere en Guido Lams omtrent de Sint-Sebastiaansgilde te Wingene.
* Sint-Elooisgilde Zwevezele (1885).
* St.-Hubertsgilde Wingene
* Schuttersgilden te Ingelmunster (H.K. Den Hert)

11.02 Erfgoed Wingene – Zwevezele

* Kerkfabriek Zwevezele kunstpatrimonium, bewerking door André Vandewiele.
* pentekening Gemeentehuis, Zandberg, Schouttewalle, kloostergebouw door Otto Ahlers.
* wandelpaden te Wildenburg.
* Kapellen, kruisen en grotten te Wingene, proefschrift door Lieven Lams.
* nota’s over het Biscopveld.
* Wingene Rozendalestraat, rapportage van een archeologisch booronderzoek.
* ‘t Lieverke.

11.03 Vinken – Duiven – Hanen

* Inventarisatie en sociaal-culturele analyse van de spreiding van het vinkenspel in Vlaanderen, proefschrift van Eddy Devriese.
* Vinkenmaatschappij ‘Komen is gaan’ te Wingene bestaat 70 jaar, samengesteld door Noël Mortier.
* Algemene vinkeniersbond, statuten en reglement inwendige orde.
* Algemene vinkeniersbond, kwekersvademecum.
* Varia omtrent vinkenspel, duiven, krielhanen.

11.04 Velo’s en velokoersen, nota’s verzameld door Omer Vanlaere.

11.05 KWB

* diverse nota’s.

11.06 Gemeentelijke initiatieven: CC, sport, de Alk, bibliotheek, …

11.07 Senioren

* KBG (o.a. Van verleden … naar heden, 50 jaar KBG, verbond Tielt: 1953-2003).
* OKRA.
* activiteiten + ledenlijst 2007-2008 – 2011 – 2012

11.07 (2)
* KBG – ledenwerving 1984 t.e.m. 1992.

11.07 (3)
* gepensioneerden: bewijzen uitgaven 1984 –

11.08
* Mindervaliden – pensioenen – tijdschrift Schakel

11.09 Diverse verenigingen & activiteiten

* Algemeen overzicht verenigingsleven Wingene 1944-1976.
* Open monumentendag.
* Ons Wingene.
* (wijk)Kermissen en diverse feesten.
* feestkalenders 1974 – 1975 – 1979 – 1980 – 1982 – 1983 – 1984.
* Maatschappij ‘De Lustige Broeders’ (+/- 1905)
* Fata Morgana, 2008
* Vaderlandsche Studiekring
* Vetpompegroetjes
* Lentakkernieuwsjes

11.09 (2) Diverse Verenigingen & activiteiten

* Alleman, Martin Lagrain, Arnold De Pauw, Wily Vandeweghe, 1970-1972.
* Buren bij kunstenaars.
* ‘t Lieverke, centrum voor kultuur en leefgemeenschap, Zwevezele, 1976-1978.
* Aksiekrant, Jeugdraad Wingene – Zwevezele, 1979.

11.09 (3) Diverse verenigingen & activiteiten

* Cantando.
* De Zang (Wingense koren)

11.09 (4) Diverse verenigingen & activiteiten

* Middenstand – Unizo – Markant.
* 50 jaar Markant Wingene – 80 jaar UNIZO
* ACV.
* KAV-Femma.
* 1920-1995. Geschiedenis 75 jaar ACW te Wingene, Noël Mortier.
* Ziekenzorg
* CMBV 1963-1988, historiek 25 jaar CMBV Zwevezele.
* Gedenkalbum 25 j. boerinnenbond.
* Drietandmagazine, 50 jaar ABS, 1962-2012.
* Sint-Elooisgilde, met o.a. Sint-Elooi vroeger en nu, Wingene 1945-2005, Persyn Willy – Persyn Rik.
* Idem, 1945-2015
* Sint-Elooisgilde, rekenboeken 1869 en 1880; kopie RAB, Gemeentearchief Wingene nr. 46.

11.09 (5) Diverse verenigingen & activiteiten

* Rode Kruis.
* Borelingskes 1937.
* Gezinsbond.

11.10 Kunstkring Wenghina

* Catalogen jaarlijkse tentoonstellingen.
* Plaatselijke kunstschilders uit het verleden, uitgave Ons Wingene.

11.10 (2) Kunstkring Wenghina

11.11 Toneel Wingene (Zwevezele zie doos XXX)

11.12 Jongerenwerkingen

* Chiro.
* KSA.
* KLJ.
* KAJ
* Moeder Gezelle.
* VKBJ ledenlijst 1936.
* JH De Mutse.
* ‘t Akkefietje – acolitaat Wingene (1990 – 1993) (14 nummers; n° 6 ontbreekt)

11.13 Davidsfonds

* VOLLEDIG OVERZICHT WERKING IN APARTE KAST. (kamer 3)

11.14 MILAC Wingene

Zie ook volledige reeks ‘t Wingenaarke (1955 – 1994).

11.15 Brandweer

* Kalender 2014
* De Wingense Krant (speciale editie n.a.v. 125-jarig bestaan)
* farde allerlei documenten (historiek – G. Lams)

11.16 Sportverenigingen

* Sportkrantje (1990-1993) – n° 6 (van de 15) ontbreekt
* VC Habitat Wingene, gesticht in 1975, de oorsprong en het verloop, Hugo Dedeyne.
* Dertig jaar koers op rollen.
* diverse verenigingen.
* kalender VC Wingene (2002)
* Ontstaan van het Wildenburgs wielercomite (1968)
* tijdschrift Karateclub Mi-Zokoro Wingene

11.16. (2) Wielrennen

2 klasseurs i.v.m. de historiek van H.O. Wingene (Beiaard – Wingens Krant)

11.17 A.C.W. – A.C.V. – K.A.V. – K.W.B.

11.18 Fanfare Wingene

* Fanfare St.-Cecilia, foto’s en originele stukken, verzameld door Guido Lams. (cf. ook doos folders rubriek feesten)

11.19 Wijkkrant St.-Elooi

11.20 Fodiac

11.21 Bebloemingsactie Wingene

11.22 Karnaval Zwevezele

11.23 Diverse verenigingen o.a. Lentakkerwijk, Gezinsbond, …

12. VARIA

12.01 studies, publicaties regio Tielt

* Uw dorp mijn dorp onze streek (APT dossier) – aardrijkskundige streekatlas , z.d.
* Memoriael administratief der provincie West-Vlaanderen, 1842.
* West-Vlaamse familienamen, 308 afleveringen, verschenen in De Krant van West-Vlaanderen, Noël Maes.

– Varia, met o.a.:

* Volksaardewerk in Vlaanderen, tentoonstelling te Zwevezele 8-16 juni 1974.
* Het kasteel van Wildenborg of de Spaansche muitelingen bij het beleg van Oostende, 1604, baron Jules de Saint-Genois. (kopie)
* Kasteel de Thibault de Boesinghe, pleidooi voor de herwaardering van een dorpskern en zijn kasteelpark, Jan Boussauw.
* Toponymie Zwevezele uit De Flou, samengesteld door André Vandewiele.
* Krantenknipsels i.v.m. ramp Titanic.

12.02 diverse gemeentearchief

* Vlasnijverheid, toelagen 1842, 1846, 1852; kopie RAB, gemeentearchief Wingene nr. 36.
* Nijverheidsinstellingen, lijsten 1843; kopie RAB, gemeentearchief Wingene nr. 40.
* Nationele nijverheid, markten 1822-1852; kopie RAB, gemeentearchief Wingene nr. 41.
* Koepokinentingen, gevaccineerde kinderen 1824, 1836-41; kopie RAB, Gemeentearchief Wingene nr. 42.
* Schade geleden door de bevolking van de Franse troepen van de Villeroy en leveringen aan de Geallieerden, 1696-1697; kopie RAB, gemeentearchief Wingene nr. 76.
* de week van de smaak, 2009.

12.03 Varkenspest in Wingene 1990-1993

12.04 Archief Carton, kopie RAB, fonds Aanwinsten nrs. 1144 tot 1150

* Diverse gegevens 17-19e eeuw. Archief Bruine Pakken, kopie RAK.
* nr. 5941, Relazen publicaties, 1795.
* nr. 6041, Documenten nopens de Brabantse omwenteling, 17891790.
* nr. 6497, Steenweg Tielt – Wingene, 1776.
* nr. 6509, Aanvraag door Wingene voor brug over het kanaal Brugge Gent, 1788; Eedformule van de landmeter, 1756; nota i.v.m. opmaken landboeken te Wingene en Zwevezele.
* nr. 6604, brief van Pieter Raddée, chirurgijn te Zwevezele, m.b.t. vroedvrouwen, ca. 1780.

13. ARCHIEF DE CROIX – DE MONTMORENCY

13.01 Origineel archief bewaard door heemkundige kring Dadingisila – briefwisseling 1741 – 1793 (kopies)

1. aanstelling Lieven De Ryckere als sergeant, 1752.
2. samenstelling schepenbank 1763.
3. aanstelling Jaecques Roelants als baljuw van ‘t Hof van Wingene, 1743.
4. betreffende 13 bunders land te Wingene, 1672.
5a. betreffende de opmeting van 13 bunders land te Wingene toebehorende de heer van Wingene, maar die 28 bunders zouden meten.
5b. betreffende de verkoop van de hofstede ‘Rozendaele’, 1741.
6. betreffende de opmeting van 13 bunders land te Wingene, 1741.
7. betreffende de betaling van de parochiekosten die verschuldigd zijn door de heer van Wingene als eigenaar van het foncier van ‘t Hof van Wingene, 1741.
8. betreffende het aanhoren van de parochie- en de kerkrekening, 1743. Tevens een verwijzing naar het herstellen van de kerk en het orgel.
9. betreffende het aanhoren van de parochie- en de kerkrekening, 1743.
10. de voorwaarden voor het opstellen van de rekeningen van de kerk, de dis, het altaar van O.L.V, de confrérie van St.-Marcou en van de vrije gilden van St.-Joris en St.-Sebastiaen, 1750.
11. betreffende het baljuwschap van Jan Frans Vermandere, 1764.
12. betreffende de voorwaarden bij het verkopen van onroerende goederen (naerhede van bloede, marktgeld, …), 1750.
13. de heer van Wingene verkoopt als ‘vacant goed’, 1750:

– een partij veld te Schreijem “het waterveld”.
– twee partijen bos, gelegen naast de voorgaande, “het plansonsbosch” en “de vlugge bosch”.
– een partij veld, land en bos “den moijter”.
– twee partijen veld “de feijcens stucken”.
– een partij bos “den waghthoogbosch”, tussen de hofackerstraete en het rattevelt.
– “den plumacker”.
– een partij veld aan de Lavoordestraat, bij de meijbosch.
– een oud hoeveken “Sonnevillenshoveken”.
– een partij bos.
– een partij bos en meers naast de Messalisput.
– een partij land en bos te Rijsberghe.
– een partij bos “d’oude Love” te Noordacker.
– vijf partijen land en meers ten hoofde van dhoirs Geeraert De Langhe en Joos Maes te Bouckhout.

14. Aanstelling van Ignaes Vermandere, broer van Jan Frans, als nieuwe baljuw van Wingene, 1764.
15. Aanstellingsbrief Ignaes Vermandere als baljuw, 1764.
16. Aanstellingsbrief Petrus Andreas Clauwaert als baljuw van Wingene, 1766.
17. Bevestiging van Petrus Andreas Clauwaert als baljuw van Wingene, 1785.
18. Aanstelling van Jean Baptiste De Necker als griffier van Wingene, 1786.
19. Coutume de Cassel art. 67, betreffende het erfrecht van lenen.
20. Toekenning van de jacht op de gronden onder de Ammanie aan Bazilius De Ryckere, zonder datum.
21. Leenverhef Wildenburg door Jan Jacques van Hoonacker, zonder datum.

– Verkopen in Wingene 1805-1827

1. Verkoop slaghout 1827.
2. Verkoop slaghout 1824.
3. Verkoop slaghout 1821.
4. Verkoop slaghout 1820.
5. Verkoop slaghout 1818.
6. Verkoop slaghout 1816.
7. Verkoop slaghout 1814.
8. Verkoop slaghout 1812.
9. Verkoop slaghout 1810.
10. Verkoop slaghout 1809.
11. Verkoop slaghout an IX.

-Belastingen op onroerende goederen 1809 – 1883

-Facturen m.b.t. Wingene

• 50 hl. Kalk, voor hofstede bewoond door F. Detavernier, 1883.
• Diverse herstellingen aan hofstede bewoond door Felix Detavernier, 1883.
• Levering steen voor wagenhuis, schuur en koeienstal hofstede bewoond door Felix Detavernier, 1883.
• rekening boswachter Louis Courtens, 1883.
• factuur loodgieter Karel Blesseel en metser De Blaere, 1883.
• factuur metselwerk Amand De Blaere, 1883.
• factuur hoefsmid Leonard Spriet, voor het maken van een wagenhuis in de schuur en het herstellen en vermeerderen van de koeienstal, 1883.
• rekening boswachter Louis Courtens 1882-83.
• factuur Joseph Vancauwenberghe over het leveren van draineerbuizen aan Felix Spriet.
• factuur smid Amandus Vande Walle voor werken op de hofstede bewoond door Felix De Tavernier, 1880. Factuur Lapiere te Zillebeke van draineerbuizen, 1882.
• rekening boswachter Louis Courtens 1881-82.
• rekening Karel Coussée voor geleverd werk op de hofstede bewoond door Felix De Tavernier.
• rekening boswachter Louis Courtens 1880-81.
• rekening voor het uitrotten van land door Francis Vande Wiele, Ivo Dierckens, Francis De Brae, Karel De Clercq, Leon Houttave, Fernand Vermeersch en Francis Vermeersch in 1870.
• rekening voor het uitrotten van land door Francis De Brae, Francis Vande Wiele, Ivo Vanden Driessche, Fernand Vermeersch, Louis Baert, Felix Roose, Carel Laket, Ivo Dierckens, Leon Houttave in 1870.
• Betaalnota t.b.v. Louis Courtens 1870.
• factuur Amand De Blaere voor metselwerk op de hofstede bewoond door Felix De Tavernier in 1864. Rekening Louis Delodder voor werken op dezelfde hofstede in 1869.
• Betaalnota t.b.v. Felix De Tavernier, 1864.
• Rekening voor leveringen en werken door de wed. De Leersnijder (levering stenen), Amand Vande Voorde (bouwstoffenhandelaar), Ivo Vande Voorde (metselaar) en Charles Vande Velde (smid) voor werken in de keuken en het huis, 1867; voorgeschoten door Louis Delodder.
• rekening voor leveringen en werken door Pierre Barth Wingene en Pierre Standaert te Beernem voor bouwstoffen, door Vital Amerlinck uit Tielt voor hout, door Benoit Van Assche te Wingene (ijzerwaren), door Ives Vande Voorde (metser), door Amand Vande Voorde (smid) en Louis De Tavernier (nagels) voor werken in de koeien- en paardenstal, 1863.
• rekening door timmerman Adolf Vande Voorde voor werk op de hofstede bewoond door de kinderen Amand De Tavernier, 1862. Ook voor de levering van steen.
• rekening door Ivo Vande Voorde voor werken op de hofstede van Felix De Tavernier, schaapboer, 1862.
• factuur door P. Standaert uit Beernem voor bouwstoffen geleverd op de hofstede van Felix De Tavernier, 1862.
• rekening werken aan de schuur en het paardenstal in 1863 op de hofstede bewoond door de kinders Amand De Tavernier.
• rekening door A. Vande Voorde, timmerman, voor werken op de hofstede bewoond door de kinderen Amant De Tavernier, 1860.
• rekening door Ivo en Alex Vande Voorde voor metselwerk op de hofstede bewoond door de kinderen van Amant De Tavernier in 1859 en 1860.
• rekening door Charles Christiaens, timmerman, voor werken op de hofstede bewoond door Felix De Tavernier, 1859.
• rekening door Charles Christiaens, timmerman, voor werken op de hofstede bewoond door Felix De Tavernier, 1860.
• rekening door o.a. Charles Christiaens, voor werken op de hofstede bewoond door Felix De Tavernier, 1868.
• rekening door Charles Christiaens, timmerman, voor werken op de hofstede bewoond door Felix De Tavernier, 1858.
• rekening door Charles Christiaens, timmerman, voor werken op de hofstede bewoond door Felix De Tavernier, 1857.
• rekening door Alex Vande Voorde, metser, voor werken op de hofstede bewoond door de kinders Amant De Tavernier, 1857.
• rekening door Alex Vande Voorde, metser, en C. Christiaens, timmerman, voor werken op de hofstede bewoond door de kinders Amant De Tavernier, 1857.
• rekening door o.a. Charles Christiaens en P. Vande Wiele, smid, voor werken op de hofstede bewoond door Felix De Tavernier, 1855.
• rekening door Charles Christiaens, timmerman, voor werken op de hofstede bewoond door Felix De Tavernier, 1855.
• betaalbewijs uitgaven gedaan door Felix De Tavernier, 1855.
• rekening door Charles Christiaens, timmerman, voor werken op de hofstede bewoond door Felix De Tavernier, 1854.
• rekening door Alex Vande Voorde, metser, voor werken op de hofstede bewoond door de kinders Amant De Tavernier, 1854. Betaalnota voor het uitroten van 7 g. sparrenbos, 1854.
• rekening door Alexander Vande Voorde (metser), Charles Christiaens (timmerman), Louis De Brabander (steenbakker), Eugene Bruneel (steenbakker), Ivo Vande Voorde (metserdiender) en Jan Spriet (paardensmid) voor werken op de hofstede bewoond door de kinderen van Amand De Tavernier, 1854.
• rekening door Alexander Vande Voorde, Eugene Bruneel, Joseph Christiaens (timmerman), Charles Vanheule (schilder) voor werken op de hofstede bewoond door de kinderen van Amand De Tavernier, 1854.
• rekening door Alex Vande Voorde, metser, voor werken op de hofstede bewoond door de kinders Amant De Tavernier, 1851-52.
• rekening door Charles Christiaens voor timmerwerk en L. Van Heule voor schilderwerk op de hofstede bewoond door de kinderen van Amant De Tavernier in 1852.
• betaalnota ondertekend door Felix De Tavernier over diverse uitgaven, 1850.
• rekening van leveringen en werken gedaan door Louis De Tavernier (steenbakker), Frans Vande Wiele (steenbakker), Charles Van Lancker uit Beernem (dakpannen), timmerman Christiaens, Jean Baezens (metser), Constant Van Maele (smid), Alexander Vande Voorde (metser), kinderen De Blaere (metsers) en Ivo Van Heule (schilder) op de hofstede bewoond door Amand De Tavernier (overleden), 1850.
• rekening door Joannes Baezens en kinders De Blaere, metsers, voor werken aan de paarden- en koeienstal op de hofstede van Amand De Tavernier, 1849.
• rekening door Jan De Tavernier (bouwstoffen) en Alex Vande Voorde (metser) voor werken op de hofstede bewoond door Amand De Tavernier, 1847.
• rekening door Jan De Tavernier en Jacobus Claeys, bouwstoffenhandelaars, voor werken aan een oven en de beerput van een huis bewoond door Joannes De Lodder, 1844.
• rekening van materialen en werk geleverd en gedaan op de hofstede bewoond door Amant De Tavernier, 1830-31.
• rekening door E. Mulier, timmerman, voor werken gedaan op de hofstede bewoond door Amant De Tavernier, 1833.
• rekening voor de graaf dela Croix 1824-26 voor volgende zaken:

– Jan De Lodder e.a. voor werken op het Heereveld.
– Amandus Van Hulle over het vullen van putten op de hofstede.
– Idem voor het stekken van eiken.
– Jacobus De Leersnijder voor 62 dagen werk.
– Emanuel Ockier voor 60 dagen werk.
– Bernard Vande Wiele voor 31 dagen werk.
– Amandus Verkest voor 60 dagen werk, en andere.
– Francis De Craene voor 68 dagen werk.
– De twee veldwachters.

• rekening 1822-23 over werken en het verkoop van hout, door Francis De Craene.
• rekening verkoop hout ca. 1820.
• rekening van de betaling werkvolk en de inkomsten uit houtverkoop, 1820.
• rekening van de betaling werkvolk en de inkomsten uit houtverkoop, 1820.
• rekening van de betaling werkvolk en de inkomsten uit houtverkoop, 1818.
• rekening van de betaling werkvolk en de inkomsten uit houtverkoop, 1817.
• rekening voor werken aan “de buyse in de pieputstraete”en in de bossen, 1817.
• rekening voor werken in het Heerevelt 1810-11.
• rekening van inkomsten van de verkoop van hout uit het Heerevelt, 1812.
• rekening van het zaaien van vlas in het Heerevelt, 1811.
• rekening van de betaling van het werkveld voor het planten, snoeien, … van bomen, 1813.
• rekening van de betaling van het werkveld voor het planten, snoeien, … van bomen, 1811.
• Francois Lootens, pachter van Mr de Croix heeft betaald “de fonciere contrubutie” van volgende gronden, 1806-11:

– een partij bos, “de vossenhollen”.
– een partij sparrenbos.
– 1 b. 250 r. “de meulencouter”.

• rekening van Francis Vande Voorde voor het leveren van materiaal en het werk aan de herstelling van de “buyse” langs de Egemstraete, 1810.
• rekening voor werken op het Heerevelt en de verkoop van hout, 1810.
• rekening van Francis Vande Voorde over levering van materialen en werk aan een huis het Heerevelt, 1810.
• rekening betreffende de betaling van het werkvolk en de verkoop van hout, 1808-09.
• rekening betreffende werken op de hofstede van het kasteelgoed, voor het aanmaken van varkenshokken, een schuur en herstelling van het huis, de schuur en de stallen, bewoond door Frans Lootens, 1809.
• rekening betreffende werken op de hofstede van het kasteelgoed, 1805.
• rekening betreffende werken op de hofstede van het kasteelgoed, 1804.
• rekeningen van werken aan het bos bij de Vossenhollen en in de grote dreef, 1803. Rekening van Leo Mulier, timmerman, voor werken op de hofstede bewoond door Francis Lootens, 1808.
• Rekening van werken in de Ratelingebos en in de Vossenhollen, 1803
• Rekening van Leo Mulier, timmerman, voor werken op de hofstede bewoond door Francis Lootens, 1803.
• Rekening van werken in de bossen van graaf de Croix, van werken aan de hofstede en van verkoop van hout, 1803.
• Rekening van Frans Vande Voorde voor levering en werken aan een nieuw huis op het Herenvelt, 1802.
• Rekening van werken in de bossen van de graaf de Croix de verkoop van hout, an IX.
• Verkoop van bomen op het kasteelgoed, 1802.
• rekening van materialen en werken aan een “buijse” in de Raetelinge, 1800.
• rekening door Joseph Spriet e.a. aan de hofstede en de bossen van graaf de Croix, gebruikt door Frans De Craene, 1799.
• Prijzie van bomen op het neerhof, bewoond door Frans De Craene, 1796.
• rekening door Joannes Frans Martens voor de herstel van de daken van het neerhof, bewoond door Frans De Craene, 1794.
• rekening van herstellingswerken op het neerhof, bewoond door Frans De Craene, z.d.
• herberekening van de verschuldigde pointingen op de Molencouter, 1783-90.
• rekening van herstellingen aan het neerhof door Frans Vande Voorde, 1795.
• ontvangstbewijs van betaalde pointinghen, 1787 (ontvanger Pieter De Riemaecker).
• rekening van de prijzie “in het appreciëren ende opsoucken vande leenen, heerelycheden en de allodiaele erfgoederen der heerlijcheden van Ste-Amants, Baronnie …”, 1786.
• Rekening van werken aan het neerhof in 1785 door Jan Cloet (timmerman), Jan Martens. (metser), Jan Hurtecant (metser), Frans Van Neste te Steenbrugge (levering van materialen). Jacobus Van Maele (smid), Stovens (bouwmaterialen) en Pieter Bussche (werk), 1786.
• rekening door Joannes Martens, metser, voor herstelling van stallen, 1786.
• rekening door Charles Van Neste (bouwmaterialen), 1785.
• rekening door Joannes Cloet, timmerman voor de levering van materialen en het werken aan het neerhof bewoond door Frans De Craene, 1784.
• rekening door Jacobus Van Maele, smid, voor de levering van materialen en het werken aan het neerhof bewoond door Frans De Craene, 1785.

-Pachtbrieven uitgeschreven door de heren van Wingene

1. Matthijs Hurtekant pacht een partij land NO vande meulenbrugghe, groot 4,5 l.; is deel van de Vossenhollen, 1701.
2. Jaspar Vanden Abeele pacht de landen en meersen die een leen zijn ten hoofde van Jacques en Nicolas Rysselinck, gehouden van St.-Amantsche, die “by faute van verhef door den hoir feodaal op 23 nov. 1701 ghewesen syn in s’heerens handen tot noten en ploten”, 1719. Joannes Brandt pacht de Juffr. Jannemeersch, “ghelegen ende gehouden als vooren”, 1719
3. Adriaen Janssens pacht een hofstede, groot 1 b. 274 r.; vorige pachter Jacob De Backere; 1731.
4. Cresostimus Heijns pacht een partij land van 4 gemeten, wat noord van de leenmolen. Vorige pachter Pieter De Vriese; 1710.
5. Gilles Buckens pacht een hofstedeken, bij de Puijpe, groot 1b – 274 r, voorgaande pachter Bertel Vande Keere, 1711.
6. Joannes Van Eenoo pacht een partij land bij de leenmolen, “den drijebeck”; vorige pachter Pieter De Ryckere; 1719.
7. Matthijs Hurtecant pacht 3 partijen land in de omgeving Schouteetewalle, 1719.
8. Jacobus De Backere pacht een hofstede bij de Pijpe, groot 1 b 274 r., 1718.
9. Christiaen Mestagh, gehuwd met de weduwe Joannes Vande Moortele, neemt de Leenmolen voor 27 jaar in cijns. Hij was ook de vorige cijnsnemer. 1723.
10. Joannes Baerts pacht een hofstede bij de Pijpe in 1715. De vorige pachter is Gilles Buckens. Groot 1 b 274 r.
11. Chrissostumus Heyns pacht een partij land “de vier gemeten” bij de leenmolen in 1715, hij is ook de vorige pachter.
12. Jeremias Craijmeersch fs. Gilles, officier van de Prinselijke Ammanie, neemt in 1722 de “pluijmejacht” in pacht achter de herberg Den Hecke. Vorige pachter Joannes Craijmeersch.
13. Joos Nessens, officier van Wildenburg, pacht “de pluijmejacht” van de heerlijkheid Blauwhuis, zonder het kasteel, 1720.
14. Jan Hurtekant pacht een partij meers, “voorteijt gestaen hebbende ten hoofde op Niclaeijs Rijselijnck; 1728.
15. Jacobus De Backer pacht een hofstedeke, groot 1 b 274 r, 1724.
16. Joannes Goethals pacht het neerhof van het kasteel van Wingene, ca. 34 b, 1729.
17. Chrisostomus Heyns pacht een partij land, dat deel uitmaakt van het foncier van Ter Vloet, 1729.
18. Joannes Melsens pacht een partij land “het pouckebilckxken”; 1927.
19. Jacob Vanden Driessche pacht twee partijen land, 263 r., in 1730. Vorige pachter is Lieven Farasijn.
20. Jan b. dela Fontaine, griffier, pacht de hofstede, genaemd het kasteelgoed, eerder verpacht aan Joannes Goethals, 1735. Hij geeft hij neerhof in onderpacht aan Joannes Van Wassenhove (1736).
21. Pieter Pijncket pacht een erfve NW aan de Platse. Hij zal daarop een huisje bouwen; 1735.
22. Arnout Van Renterghem fs. Roelant neemt in cijns de leenmolen (hij is ook de vorige cijnsnemer), 1747.
23. Jan b. dela Fontaine pacht het kasteelgoed, bestaande uit het kasteel (door hem bewoond) en de hofstede (bewoond door Joannes Van Wassenhove), 1748.
24. Pieter Lootens pacht het neerhof, 30 b., 1768.
25. Pieter Lootens pacht het neerhof, 30 b., 1766. Hij was ook de vorige pachter.
26. Joos De Duijtsche pacht een partij land “Wulvekensgreppe”, 1773.
27. Joseph Van Renterghem fs. Arnout neemt in cijns de leenmeulen vanaf 1774. Voordien had zijn overleden vader de molen in cijns.
28. Joannes Muijle pacht vier partijen land op de ratelingeakker genaamd de Honsput, 3 b, 1780.
29. Pieter Du Jardin pacht een partij land, groot 4 l., in de leenserck, 1778.
30. Jan b. dela Fontaine pacht een partij land “den driebeck”, gelegen tussen de lange dreve en molenhuis van de leenmolen, 1779.
31. Marij De Meulenaere, wed. van Pieter Lootens, pacht het neerhof, groot 30 b., 1776.
32. Francois De Craene, gehuwd met Marie De Meulenaere (eerder wed. van Pieter Lootens) pacht het neerhof, 1784.
33. Karel Standaert pacht vier ha. land vanaf 1819. De vorige pachter was Jans Muylle.
34. Augustin De Clercq pacht twee ha. land “de vrauw Jeane meerschen vanaf 1819, voordien was hij ook pachter. Frans Lootens pacht twee ha. land vanaf 1825; vorige pachter Frans Verkest.
35. Dominique Verkest pacht 3 ha 45 a land vanaf 1812. Voordien was hij ook de pachter.
36. Jacobus Bollaert pacht 70 a land vanaf 1819.
37. Jean Muylle, wonende te Pittem, pacht 4 ha 30 a vanaf 1812.
38. Francois Lootens pacht een hofstede van 48 ha vanaf 1810.
39. Ferdinand Van Dierendoncq pacht 2 ha 50 a land ‘de vrauw Jeane meerschen” vanaf 1804.
40. Dominique Verkest pacht een partij land “de vier gemeten”en een partij land “den driebeck” , samen 2 b 164 r. vanaf 1802. Vorige pachter was de weduwe dela Fontaine.
41. Francis Lootens pacht een hofstede van ca. 34 bunders vanaf 1803. De Vorige pachter was Francis De Craene, stiefvader van Francis Lootens. Brief van de deurwaarder Dinneweth waarbij Francis Lootens in 1829 de hofstede moet verlaten.
42. Joannes Muyle pacht drie bunders 52 r in de ratelinckacker, genaamd de Hondsput, 1803.
43. De wed. Jan b. dela Fontaine pacht een partij land “den driebeck” vanaf 1787.
44. Joannes Muylle pacht een partij land “de hondsput” vanaf 1788.
45. Francois Bollaert pacht een partij land (3° landboek 5° begin art. 27) vanaf 1788.
46. Dominicus Verkest pacht een partij land “de vier gemeten” vanaf 1787.
47. Karel Standaert pacht 4 ha 30 a. land vanaf 1830.
48. Joseph Van Slambrouck, timmermman, pacht een partij bos “de vossenhollen”, aan de weg naar Peerstalle, 1830.
49. inventaris schulden van Francis Lootens, 1830.
50. Joannes Verhille pacht 3 b. 45 r. (vorige pachter Francis Lootens) vanaf 1829.
51. Dominic Verkest pacht 3 ha, 1812.

13.02 rekeningen graven de Croix en pachtcontracten

* rekeningen van 1749 tot 1823, kopies uit archief Dadinginsila, meestal alleen Wingene.
* overname pachtcontract door Jules De Roo van Felix De Tavernier, 1887, kopie.
* pachtcontract neerhof Jules De Roo x Prudence Vande Wiele, 1887, kopie.
* pachtcontract neerhof August Danneels x Prudence Vande Wiele, 1908, kopie.
* trouwboekje Jules De Roo x Prudence Vande Wiele, 1887, kopie.
* trouwboekje August Danneels x Prudence Vande Wiele, 1896, kopie.
* Joannes Van Wassenhove pacht neerhof, 1742.

13.03 Fonds de Montalambert (origineel archief bewaard in P.O.B. Wingene)

I. 14de eeuw

1. Verkoop leengoed Wingene mevr.Margriete van Wingene aan Eulaerd Vanpoucke (1372).

II. 15de eeuw

III. 16de eeuw

1. Ordonnantie omme te laten volghen 18 bunderen landt foncier van ‘t hof van Wingene (1549).
2. Proces Raad van Vlaanderen Hughes van Gramez (1550).
3. Vervolg zelfde proces (1550).
4. Register Hoogpointers en vrije schepenen Casselrij (vanaf 4.06.1554).
5. Verkoop heerlijkheid Wingene J. Tristram aan P. Moscron (1560).
6. Losrente op hofstede ‘up den Crinct’ Cornelis Taetse, schoonzoon Olivier. Vandewatermeulen aan Pieter Potvliet (1577).

IV. 17de eeuw

1. Transport Ch. Hueriblock aan J. Van Haveskercke (1620).
2. Tafel van de namen en toenamen van de laten (1638 – 1663).
3. Schuldbekentenis Melchior Van Ackere aan Jan Traen (1639) + bijlage (1698).
4. renteboek St.-Amandsche (1645).
5. Schuldbekentenis Jooris van Truebens aan de kerk van Wingene (1649).
6. Pachtbrief- Gillis Vandekeere – Eustaes Vandekeere (Tielt) (1649).
7. Schuldbekentenis – J. De Gruytere (1653).
8. Rentecharter in profytte van gonsalis elle (Brugge) en ten laste van Pieter Heyns (1654).
9. Tyt van besoynghede voor de baron van Wingene in ‘t vernieuwen van zijn renteboek (1664).
10. Renteboek Jacob Van Haveskercke (1666).
11. Subsititutie van gronden door Willem Tavernier (Leiden) (1666).
12. Verkoop land door wed. Jacques De Gruytere aan Jo.r Joos Wouters (1672).
13. Kopiën van een proces tussen wet van Wingene en Jacob Van Haveskercke (1674).
14. Kopie rekenkamer Rijssel (1365) (1676).
15. Proces tussen J. Van Haveskercke en Jaecques Marquier omtrent rente te W. (1680) + akten 1682 – 1694 – 1712 (Lieven Scherrens – Joos Maes).
16. Akten i.v.m. kapelanij van O.-.L.-Vrouwaltaar te W. (1681 e.v. tot 1708).
17. Papieren i.v.m. de verkoop van de baronnie van Wingene (1687 e.v.).
18. Onkosten gesupporteerd bij den graaf Van Schoore wegens erfenis en onterfenis. + extract uit de originele brieven van decrete (1687) (collatie 1692).
19. Aankoop van een hofstedeken (2 bunders) door graaf Van Schoore aan Cornelis Alliet (1698).
20. Declaratie vanden coop ende oncosten van een hofstedeken (gekocht door graaf Van Schoore aan Cornelis Alliet) (1698).
21. Transport ‘t Hof van Wingene door C.F.L. graaf Van Schoore aan J.F. Van Schoore (aug. 1699).
22. Idem (9.11.1699).
23. Verpachting (26.10.1699).
24. Renteboek (ingebonden quartier van Cortryck) (1699 e.v.).

V. 18de eeuw

1. Aankoop 5 gemeten grond door J. Onraedt aan J. Vanderstelt (1701).
2. Extract uit de charter beginnend 1634 (Rekenkamer Rijssel) (1701) (in het Frans).
3. Akkoord Joannes Vandewiele – baron van W. (1702).
4. Verkoop grond Jo.r G. F. de Lichtervelde aan J.F.S. van Schoore (1702).
5. Brief aan de hoogpointers en schepenen van de Kasselrij Kortrijk (1703).
6. Verschot van geld (Pieter Van hoecke – Pieter Vermeulen (Meulebeke) – Frans Van Aken (W.) jegens Albert de Bersacques (Kortrijk) (1704).
7. Verkoopcontract tussen J.B. Onraedt en Jo.r Joos Vanderstelt (1705).
8. Rapport en denombrement van een leen Charles Frans Van Haveskercke (1707).
9. Eis van ontvanger F. Roelants van graaf van Schoore (1708).
10. Memorie om baljuw en leenmannen van de heerl. Ooigem (1709).
11. Verpachtingen te W. (1710 e.v. tot 1723).
12. Uitgeven van cijns door kerkmeester Dhulst aan Jan Pierson (1711).
13. Collatie van een originele verkoopakte (2 leentjes) (1712 – 1713).
14. Verkoop partij land in kwartier van Lavoorde (Carel Van ackere ) (1713).
15. Erfenis van 2 gemeten leen in W. (Ooigem) (1713).
16. Rapport en denombrement van een leen van jo.r Louis Van Haveskercke (1713).
17. Toekomst bij verlanding van 171 roeden land komende van Jan Pierson (1717).
18. Beslag op onbeheerd goed door de heer van Wingene (1720).
19. Wandelcoopen … (1722).
20. Denombrement leen Lentackercoutter (1723).
21. Onterfenis partij meers (Ign. Vercouttere – graaf van Schoore) (1723).
22. Extract uit register (Eduard Vanderschaeghe – baljuw Onraedt) (1723).
23 Erfenis Van 108 roeden (1723).
24. Aanstelling van burgemeester en schepenen (1728).
25. Staat van goed ten sterfhuize Mej. Marie Colette gravinne van Schoore (1731).
26. Inventaris archieven sterfhuis gravin van Schoore (1731 + voorg. jaren).
27. Resumptie van alle d’achterstellen … van Schoore + losse folio’s (31.08.1731).
28. Betaling verheffen van de baronnie van W. voor ‘t leenhof van Tielt (1731).
29. Resumptie van d’achterstellen met goederen ten sterfhuijse van mej. M.A. Colette gravinne van Schoore (29.05.1732).
30. Intrekking verschillende leenboeken en renteboeken (1732).
31. Verhef van 2 lenen gehouden van ‘t leenhof van Ooigem (1733).
32. Bekentenis J.B. de la Fontaine ontvangen te hebben ontvangboeken der heerlijke renten (1735).
33. Ontvangstboek kasteel van Dadizele (1735).
34. Voorstel tot benoeming Lieven Deryckere tot officier van de parochie W. (1742).
35. Staat van goed ten sterfhuize vrouw M. P. De Croix (1742).
36. Handboek van de generale goederen graaf De Croix (vanaf 1745 tot begin 19° eeuw).
37. Brief (1746).
38. Instructie om te prysen goederen ten sterfhuize graaf van Moen (1746).
39. 1° rekening generael (1749).
40. Terrier van alle landen, … competerende graaf De Croix (1750).
41. 2° rekening (1751).
42. Jachtvergunning aan L. Deryckere en zoon (1753).
43. Extract uit zekere verkaveling (1757).
44. Rekening, bewijs en de relicque van ontvangst van verschillende partijen land in W. en Sijsele (1758).
45. Finale rekening (1759).
46. Toelating graaf J.A.F. De Croix aan greffier de la Fontaine om een greffier te installeren te Zwevezele (1761).
47. Jachtverbod voor sergeanten (1763).
48. Brief met bijvoegsels – Delafontaine (1767).
49. Brief : aanstelling E. Bert, broer van de overleden Joannes tot bedel of kerkbaljuw en Putmaker (1773).
50. Verpachting disgoederen (1776).
51. Vernieuwing van de wet (1780).
52. Brief : Extract uit het coteboek (verkoop Van Haveskercke – Van Schoore) (1781).
53. Ontvangsten 1779-1787.
54. Brief graaf Decroix i.v.m. pacht grond bij kasteel (Vandenbrande) (1784) (Frans).
55. Conditiën verpachten nieuwe tiende (1783).
56. Idem (1784).
57. Idem (1785).
58. Notitie van wandelcoopen en vervallen ten profijte van graaf De Croix (1785).
59. Brief : lijst vernieuwing van de wet (1785).
60. Aanstelling burgemeester en schepenen (1785).
61. Lijst vernieuwing van kerkmeester, O.-L.-Vrouw- en dismeester (1785).
62. Verkoop bomen (1785).
63. Brief : graaf toekennen dienst ontvangen aan Clauwaert i.p.v. Bousson (1785).
64. Schatting van het kasteelgoed en Hof van W. (1785).
65. Brief i.v.m. opvolging greffier F. Bousson (1786) (Frans).
66. 9° rekening generael (21.9.1786).
67. Brief : Fr. Decraene (1787).
68. Brief i.v.m. dis (1787).
69. Brief i.v.m. pacht (1787).
70. Brief : venditie bomen (1788).
71. 10° rekening generael (26.3.1788).
72. Brief : aanstelling A. Ghyselinck tot kerkmeester, J. Schacht tot O.-L.-V- Meester en P. Vanbruwaene tot dismeester (1789).
73. Brief i.v.m. achterstallige renten (1789).
74. Vernieuwing van deken en gezworen leden van de St.-Joris en St.-Sebastiaansgilde (1790).
75. Brief : venditie taillie (1790).
76. Brief uit Dadizele i.v.m. pacht Decraene + antwoord Clauwaert (1790).
77. Aanstelling burgemeester en schepenen & ontvanger confrerie St.-Marcou (1790).
78. Brief pastoor Vynaegie i.v.m. burgemeester en schepenen (s.d.).
79. Aanstelling burgemeester en schepenen & ontvanger confrerie St.-Marcou (1790).
80. Brieven i.v.m. verzoek Fr. Vercouttere om koeien te mogen grazen in de Ratelingebossen (1791).
81. Brief Clauwaert : verzoek J. Vanhove aan te stellen tot officier i.p.v. M. Weyts (1791).
82. Brief : aankoop door Jo. Demeulenaere (Schuttershof) van verschillende kopen taillie (1791).
83. Brief Clauwaert i.v.m. ernstige vechtpartij in herberg den Lochbal (1791).
84. Aanstelling burgemeester en schepenen (1791).
85. Klachtenbrief i.v.m. ontvanger Deriemaecker (1791).
86. Aanstelling burgemeester en schepenen (1791).
87. Brief: verkoop land ‘Conijnhol’ (1791).
88. Brief: aanstelling J. Vanhove tot officier i.p.v. overleden M. Weyts (1792).
89. Brief: beplanting door A. Schoonbaert (1792).
90. Brief: tiendenpacht (1792).
91. Brief: Clauwaert (1793) (Frans).
92. Brief: overbrenging schepenhuis naar Schuttershof (1793).
93. Brief i.v.m. Em. Persyn (1793).
94. Brief: plunderingen door soldaten (1794).
95. Brief Denecker (1795).
96. 3° rekening (1.4.1796).
97. Loper diendende voor ontfanckboek (1796 – 1832).

VI. 19de eeuw

1. 5° rekening (1800).
2. Ontvangboek dis (1804).
3. 5° rekening generael (1805).
4. 6° rekening generael (1808).
5. 7° rekening generael (1811).
6. 8° rekening generael (1813).
7. 9° rekening (1815).
8. 10° rekening (1816).
9. 11° rekening (1817).
10. 12° rekening (1820).
11. 13° rekening generael (1823).
12. Generaal ontvangboek (1800 – 1832).

• Cursief = gebonden boek
• Vet = bewaard bij L. Lams

2. Foto’s

A. Wingene

I. Zichten en gebouwen
1. per straat
– Balgerhoekstraat
– Beernemsteenweg
– Beernemstraat
– Beerweg
– Blauwhuisstraat
– Hendriksberg (1997)
– Blekreke
– Boskapeldreef
– Brugsesteenweg
– De Gruyterdreef
– Den Ast
– Egemsestraat
– afbraak Bachekot (Seyntex) (2001)
– Eikenstraat
– Futselstraat
– Galgenstraat – Weverijstraat
– Gravestraat
– Guido Gezelleplein en straat
– H. Sacramentstraat
– Hekkestraat
– Heremeersstraat
– bouw waterzuiveringsinstallatie (2003)
– Hillesteenweg
– hofstede Bouckhout (1996)
– Hoogweg
– Kapellestraat
– Kaplotestraat
– Kerkplein & Markt
– Keukelstraat
– Kleine Veldstraat
– Kokerstraat
– Koolstraat
– Kozijnhoekstraat
– Lavoordestraat
– Leendreef
– Leenmolenstraat
– Leenzerkstraat
– Molenstraat
– Munkelostraat
– Nieuwstraat
– Ondankstraat
– Oude Bruggestraat
– Oude Bruggeweg
– Pastoor Termotestraat
– Peerstalstraat
– Peerstalvoetweg
– Poelvoorde
– Predikherenstraat
– Rakestraat
– Instadecor (1992)
– Ratelingestraat
– Rozendalestraat
– Ruiseledesteenweg
– Sarosweg
– Scheidingstraat
– Schewegestraat
– ‘t Hof van Wingene
– Tieltsteenweg
– hofstede Devos (1996)
– werken (2001)
– Tieltstraat
* werken 1999-2001
– Verlorengoedstraat
– Vrijstraat
– Zandbergstraat

2. andere

– veldkapellen
– dorpskernvernieuwing: Markt – G. Gezelleplein – Kerkplein
– luchtfoto’s
– kerkhof
– De Kaplote
– Munkenkasteel
– kastelen Wildenburg/Blauwhuis (cf. ook digitaal bestand)
– zuivelfabriek ALDIS
* afbraak (1998)
– foto’s van dia’s O. Vanlaere (eind jaren ’60)
* Schouttewalle (9 foto’s)
– Kasteel van Wingene/’t Hof van Wingene

II. Thematisch

Opm.: vetgedrukte titels steken in grote doos

1. gemeente
1. politiek – verkiezingen – partijen
1. Voor de fusie (tot 31.12.1975)
1. Wingene
– lijstvoorstelling Gemeentebelangen (1964 ?)
– Gemeenteraadsverkiezingen Lijst Wingens Welzijn (1970)
– gemeenteraadsverkiezingen ACW (1970)
2. Zwevezele
2. Na de fusie
– gemeenteraadsverkiezingen CVP-lijst (1976)
– gemeenteraadsverkiezingen lijst Gemeentebelangen (1976) ?
– gemeenteraadsverkiezingen lijst Gemeentebelangen (1982)
– gemeenteraadsverkiezingen CVP-lijst (1982)
– gemeenteraadsverkiezingen ACW-kandidaten (1982)
– Jozef Heindryckx (verkiezingsfoto 1982)
– André Ooghe (verkiezingsfoto 1982)
– CCP-zeppelin gemeenteraadsverkiezingen 1988
– CD&Vmeeting (7 foto’s) ?
– V.U.-bestuur (199?) (2 foto’s)
– nieuw VLD-bestuur ?
– VLD-bestuur met L. Bril
– VLD-bestuur met W. Declercq
– VLD-bestuur met G. Verhofstadt
– CVP in dienstencentrum Zwevezele met o.a. J.-L. Dehaene (29.10.1990) (4 foto’s)
– CVP-nieuwjaarsreceptie (12.01.1992) (5 foto’s)
– nieuwe CVP-voorzitter Pierre Vandewiele
– Bezoek minister A. Bourgeois (aug. 1993)
– slogan zwembad= augusta (feb. 1994)
– verkiezingspropaganda gemeenteraadsverkiezingen oktober 1994 (4 foto’s)
– CVP-receptie met voorzitter J. Vanhecke ? (4 foto’s)
– CVP-overwinning gemeenteraadsverkiezingen (9.10.1994) (15 foto’s)
– gemeentelijke raden ?
– bezoek Leo Tindemans & Leo Delcroix (19 foto’s)
– gemeenteraadsverkiezingen CVP-lijst (2000)
– verkiezingen kamer – H. Verkest (18.05.2003)
– verkiezingspropaganda 2006 (28 foto’s)

2. gebouwen – openbare werken – milieu
1. Voor de fusie (tot 31.12.1975)
1. Wingene
– officiële opening basketbalplein (196?)
– officiële opening Beernemsteenweg? (19??)
– Eerste steenlegging zwembad (1973?)
– Opening zwembad (1974?)
– zwembad
– cultureel centrum
– officiële opening Peerstalstraat ? (19??)
– inhuldiging wandelpad Wildenburg (19??)
– kaart inplanning Lentakkerwijk
– kaart inplanning sportterreinen
2. Zwevezele
2. Na de fusie
– bouw nieuw zwembad
– zwembad ‘De Alk’
– officiële opening nieuw zwembad (20 foto’s)
– verharden Blekreke (19??) (2 foto’s)
– overhandiging nieuwe lichte vrachtwagen (? ) (Verkest)
– afbraak oud deel H. Harteschool (2 foto’s)
– overhandiging nieuwe graafmachine (?) (Verkest)
– tekenschool (2.09.1997 + 3 foto’s z.d.)
– ingebruikname nieuwe schietstand (19??) Persyn – Dewaele
– bouw mortuarium (1981)
– officiële opening vernieuwd C.C. De Feniks (8.8.1997) (6 foto’s) + 1 (15.10.1996)
– beeld centrum voor sport en cultuur
– afbraak oud gemeentehuis (De Keizer) (2 foto’s)
– bouw nieuw gemeentehuis (5 foto’s)
– inhuldiging nieuw gemeentehuis (3 foto’s)
– achterkant gemeentehuis (politie) (17.2.1997)
– Eerste steenlegging bejaardenwoningen Peerstalvoetweg (23.9.1993) (2 foto’s)
– werken Gravestraat – Beernemsteenweg (?)
– De Vorsevijvers (?) (Danneels)
– overhandiging hoogtewerker (Verkest)
– overhandiging nadarkar (1996)
– overhandiging hakselaar (Verkest)
– overhandiging nieuwe vrachtwagen (Verkest)
– overhandiging hoogtewerker (Verkest)
– overhandiging bestelwagen (Verkest)
– overhandiging bestelwagen (Verkest)
– overhandiging bestelwagen (muskusrattenbestrijding) (Verkest)
– inhuldiging vernieuwde Balgerhoekstraat (Persyn)
– inhuldiging Keukelstraat (Persyn voor fusie?
– aanleg parking gemeenteplein
– dorpskernvernieuwing: linden Kerkplein afgezaagd (1990)
– nieuwe linden op Kerkplein (1991?)
– invoering zone 30 (juni 1991) (2 foto’s)
– afvalcontainers Molenkouter
– verbrandingsoven Gemeenteplein (2 foto’s)
– bouw bibliotheek (voorjaar 1996) (17 foto’s in map)
– bij container ??? (Verkest)
– Futselstraat ??? (Verkest)
3. mandatarissen
1. Voor de fusie (31.12.1975)
1. Wingene
– begrafenis burgemeester H.E. Vandenbrande (19??)
– burgemeester K.-L. Vandenbrande (bidprentje)
– burgemeester L. De Brabandere
– burgemeester M. vander Bruggen
– burgemeester H.E. Vandenbrande (bidprentje)
– burgemeester V. Verkest
– begrafenis burgemeester V. Verkest (6 foto’s)
– burgemeester M. Vandewalle
– burgemeester F. Lefevre
– burgemeester R. Coucke
– begrafenis burgemeester W. Schautteet (22 okt. 1968)
– burgemeester W. Schautteet (bidprentje)
– repro’s burgemeesters gemeentehuis (klein en groot formaat)
– aanstelling burgemeester W. Schautteet (2 mei 1965) (16 foto’s)
– politiecommissaris M. Bossuyt
– schepencollege 1.01.1971
– bidprentje burgemeesters Clauwaert, J.B. Sengier, K.L. Vandenbrande, H.E.
Vandenbrande, V. Verkest, W. Schautteet en gemeentesecretaris H. S. Sengier en
Politiecommissaris F. Fraeyman
2. Zwevezele
– burgemeester F. Vander Haeghe
– burgemeester V. Pattyn
– burgemeester H. Maes (bidprentje)
– burgemeester D. Spriet
– burgemeester E. Maes
– burgemeester R. Behaeghel
2. Na de fusie
– Gemeenteraad 1986
– viering ereburgemeester R. Behaeghel (2 foto’s)
– Nieuwjaarsreceptie ?
– schepen D. Cannoot – W. Yde – M. Wybo
– R. Behaeghel
– Gemeenteraad 1995 ?
– J. Verhoye
– viering ereschepenen Gemeentebelangen (1997)
– H. Verkest
– schepenwissel Clarysse > Louwyck – Pyfferoen > Golsteyn
– eedaflegging schepen G. Louwyck
– W. Persyn (7 foto’s)
– nieuwe gemeenteraadsleden (jan. 1983)
– politiecommissaris F. Dewaele
– Vereremerking gemeenteraadsleden (Persyn)
– schepencollege 1.01.1977
– schepencollege 1.01.1983
– gemeenteraad 1.01.1977
– burgemeester W. Schautteet en schepen W. Persyn
– schepencollege 1990
– burgemeester W. Schautteet, schepen W. Persyn en A. Huys
– eedaflegging schepen D. Cannoot
– eedaflegging schepen W. Yde
– schepencollege 1.01.1997
– gemeenteraad 1.01.1997

4. gemeentepersoneel – politie

– Politiecomissaris Chevalier, gemeentesecretaris Sengier en diensthoofd Demeulenaere
– Huldiging gemeentepersoneel ?
– Afscheid gemeentepersoneel 198?
– Afscheid politiecomissaris Borgonie (2 foto’s)
– vereremerking gemeentepersoneel (jan. 1989)
– gouden palmen A. Huys, L. Golsteyn en M. vandergunst (mei 1989)
– Annie Pyfferoen (5.09.2000)
– overhandiging nieuwe politiecombi (Persyn)
– Laatste schepencollege R. Van Hootegem
– pensioenviering gemeentesecretaris Van Hootegem (199?) (2 foto’s)
– eedaflegging gemeentesecretaris Demeulemeester
– Politie en Rijkswacht
– overhandiging nieuwe politiecombi (Verkest)
– Mieke Devriese en ….
– Bruegelreceptie
– Politie (3 foto’s)
– Godfried Kerckaert (feb. 1998)
– Afscheid G. Kerckaert ?
– Huldiging gemeentepersoneel ?
– Maria Delodder
– gemeenteontvanger M. Vandergunst
– gemeenteescretaris Robert Van Hootegem
– gemeenteontvanger Jozef De Brabandere
– gemeentesecretaris Aimé De Brabandere
– polliecommissaris E. Siau
– politiecommissaris Em. Borginon
– politiecommissaris Frans Dewaele

5. O.C.M.W.

– OCMW-raadsleden Gemeentebelangen ?
– maquette De Schakel
– Eric Verhenne (foto 1984)
– start bouwwerken flats De Schakel
– bouwwerken 30 woningen De Schakel (maart 1993) (3 foto’s)
– viering ???
– luchtfoto rusthuis
– protestactie rusthuizen (199?)
– offciële opening rustoord 31 mei 1969
– kamer rustoord – D. Meeuws
– achterkant rusthuis
– protest sluiting rusthuis (feb. 2004)

2. parochie
1. St.-Amandus
1. kerk & pastorie
– kerk (voor W.O. I)
– zicht op kerk (foto van schilderij gemaakt door Duits officier) (2 x)
– kerk (1985)
– kerk (1996) (foto zuster Vedasta)
– binnenzicht (2foto’s)
– hoofdaltaar (2 foto’s)
– zijaltaar
– herstel goten (M. Vanhoutte)
– pastorie (rond 1900) (cf. kader in lokaal)
– oude pastorie (jaren ’60) (5 foto’s)
– kerk in puin (1918)
– nieuwe pastorie (kleurfoto)
– E.H. Lambrecht en Cappoen voor poortje pastorie
– glasraam n.a.v. 100 jaar klooster
– H. Marcoun
– doopvont
– kazuifel
– buitenzicht (nieuwe toren)
– gedenkplaat G. Gezelle) (groot (50 x 30 cm) en klein)
– schilderij Kerstnacht
– binnenzicht (tijdens dienst) (2 foto’s)
– 8 ingekaderde dia’s (kerk van de maand 1994)
– kerk in steigers (nieuw uurwerk)
– kruisweg achteraan kerk
– plaatsen torenhaan (pastoor Cappoen)
– torenhaan (september 1991)
– communiebank (detail)
– glasraam
– lezenaar
– glasraam zijkant (tijdens dienst)
– zilverwerk
– H. Hartbeeld, teruggeplaatst tegen kerkgevel (1993)
– O.-L.-V. Van Bijstand (drieluik)
– gedenktafel
– 5 relikwieën
– monstrans (ACL)
– banier O.-L.-V van de Karmel
– St.-Amandus (buste)
– doopkapel (buitenzijde) (1990)
– daken kerk (Raf Maes) (2000)
– kerk binnen en buiten (1989 + 1991) (farde 14 foto’s + 7 foto’s)
– kerststal (1994)
– kerststal + kerstversiering (1997) (8 foto’s)
– interieur (1993) (5 foto’s)
– altaar (1990)
– calvarieberg (1995)
– Allerzielen (1997)
– St.-Amanduskerk (1995) (farde21 foto’s)
– Idem (24 foto’s)
– Idem (24 foto’s)
– Idem (24 foto’s)
– 10 foto’s (in en vanop kerktoren) (2000)
2. bedienaars
– pastoor Vynaegie (foto van schiderij)
– E.H. Dugardin (foto van schilderij)
– pastoor Termote (kopfoto en volledige foto)
– pastoor Termote en onderpastoor Debaecker
– E.H. Wulleman en vader van Edmond Anseeuw
– E.H. Wulleman
– onderpastoor Delneste naast meester Bollaert en x
– E.H. A. Delneste (jong en ouder)
– E.H. H. Van Graefschepe
– E.H. Pattyn
– pastoor L. Devos en onderpastoor Deleu
– pastoor L. Devos (3 x)
– E.H. A. Bruneel
– ondepastoor Van Mullem
– E.H. Soenen, Mgr. Lamiroy en E.H. Six in kerkportaal
– E.H. Six (2 foto’s van schilderij)
– E.H. F. Van Ryckeghem (23x)
– E.H. J. Decadt (jong en ouder)
– E.H. Decadt en Mgr. Desmedt in koolmijn
– pastoor G. Lambrecht
– pastoor A. Cappoen
– pastoor Cappoen met 2 andere geestelijken
– E.H. W. Vandemoortele (2 foto’s)
– E.H. Vandemoortele bij communicante Julienne Debie
– Idem bij Linda Van Canneyt
– E.H. A. Debuf
– pastoor Lambrecht en E.H. Debuf en Raes op de trappen van de pastorie met 6
paters
– E.H. Delrue (2 x)
– E.H. G. Goethals (2 foto’s)
– pastoor P. Van Belleghem (kopfoto en kleurfoto)
– E.H. J. Devos
– afscheidsviering pastoor Van Belleghem met v.l.n.r. E.H. L. Gruwet, E.H. J. Devos,
pastoor Van Belleghem, E.P. P. Devos en E.H. Dereere (aalmoezneier St.-Anna)
– gedachtenis 60 jaar priester E.H. F. Van Ryckeghem (1982)
– E.H. Lambrecht en Cappoen voor poortje pastorie
– pastoor G. Lambrecht (ingekaderd)
– E.H. Baelde (2 x)
– E.H. Maekelbergh (2 foto’s)
– E.H. W. Beke
– E.H. L. Brutin (aanstelling in federatie Wingene – 2011)
– E.H. A. Godderis
– koster M. vandenweghe (jong en ouder)
– Suisse Kamiel Dufour (Djelle), F. Pyfferoen en 6 misdienaars
– pastoor Van Belleghem voor St.-Amandusaltaar (1988)
– parochieraad (1992)

3. feestelijkheden
* Kerk van de maand (september 1994) + eretekens St.-Donatiaan (39 foto’s)
* Plechtige communie (bisschop Desmedt – pastoor Lambrecht) (72 foto’s)
* kerststallententoonstelling (2000)
– farde 38 foto’s
– farde 38 foto’s
– fotoboekje 31 foto’s
* inhaling pastoor Lambrecht (1945)
– enveloppe92 foto’s (3 formaten)
– farde 22 foto’s
* H. Hartfeesten (1951)
– farde 39 foto’s
– farde 88 foto’s
– farde 12 vergrote foto’s
– fotoboekje ‘Toewijding der gemeente Wingene aan het H. hart’ (19 foto’s)
* Tentoonstellng ‘Sjaloom Maria’ (2003)
– opening tentoonstelling (26 foto’s)
– farde 37 foto’s
– Idem 37 foto’s
– Idem 37 foto’s
* Tentoonstelling ‘Heilig is hun naam’ (2006)
– farde 128 foto’s
– farde 37 foto’s
– idem 37 foto’s
– idem 48 foto’s
* andere
– vorming (Kaplotestraat)
– bisschop Desmedt met pastoor Lambrecht e.a.
– groep processie op speelplaats meisjesschool
– groep processie (4 foto’s)
– processie
– inhaling pastoor P. Van Belleghem
– idem (10 foto’s)
– plechtigheid met pastoor Van Belleghem, burgemeester Persyn e.a.
– huldiging E.H. J. Devos (1994)
– afscheid E.H. L. Gruwet
– viering zilveren priesterjubileum E.H. Samoy (1990) (6 foto’s)
– Idem
– ?? voor de pastorie
– voor de pastorie met de bisschop (1937/1938?)
– voor de pastorie (1942)
– voor de pastorie (?)
– voor de pastorie (E.H. Six)
– E.H. Soenen en Mgr. Lamiroy voor de kerk
– afscheid E.H. Ghesquière (K.A.V.?) (2 x)
– inhaling pastoor A. Cappoen (1966)
– Mgr. Van Gheluwe met pastoor Van Belleghem en ?
– gouden priesterjubileum E.H. J. Devos
– aanstelling pastoor G. Samoy (1989) (4 foto’s)
– afscheid pastoor P. Van Belleghem
– jubileum E.H. G. Goethals
– zilveren priesterjubileum E.H. V. Ghesquière
– ontvangst gemeentehuis E.H. F. Neyrinck
– viering 25 jaar dienst Madeleine Vancauwenberghe als stoelenzetter (1981)
– versierd hoofdaltaar ‘Eerherstel’ met knapenkoor ( ? ) (groten en kleine foto)
– versierd hoofdaltaar metacolieten ( ? )
4. kerkhof
– 4 boekjes (152 foto’s)
– farde 16 foto’s
– calvarieberg (graf pastoor Vynaegie) (foto 50 x 30 cm)
– calvarieberg gedenkplaat pastoor Dugardyn
– calvarieberg (groot en klain)
2. St.-Joris Wildenburg
1. kerk & pastorie
– kerk (grote en kleine en luchtfoto) (10 foto’s) (grootste met passe-partout)
– kerk binnen en buiten (4 foto’s ACL)
– binnenzicht (postkaart)
– pentekening kerk
– voorportaal (detail)
– zijgevel en portaal (1981) (6 foto’s)
– herstel toren (1922)
– herstellingswerken (1996) (3 foto’s)
– interieur (24 kleurfoto’s)
– kerkschatten (3 foto’s)
– beeld St.-Joris (2 foto’s)
– pastorie (2 foto’s)
2. Bedienaars
– pastoor Caenepeel
– pastoor Vandaele
– pastoor C.L. Verhaeghe (bidprentje)
– pastoor Rommel
– pastoor J. Seynaeve (bidprentje)
– pastoor J. Van Poucke
– E.H. R. Wambeke, inwoner van Wildenburg en priester in Frankrijk
– pastoor Vereecke
– pastoor M. De Visschere (2 foto’s)
– vereremerking leden kerkfabriek (Persyn – De Visschere)
– kerkfabriek (1977)
– versiering kerk (?) (3 foto’s)
– E.H. Halsberghe
3. feestelijkheden
– gouden priesterjubileum pastoor De Visschere (1992) (37 foto’s + zentje)
– tentoonsteling 100 jaar parochie (1997) (27 foto’s)
– aandenken 100 jaar St.-Jorisparochie (1997)
– aanstelling pastor zuster Suzanne Van Keirsbilck (1992) (20 foto’s – 7 + 6 foto’s)
– afscheidsviering pastoor De Visschere (1991) (30 foto’s)
– voorstelling boek 100 jaar parochie (10 foto’s)
– aanstellling pastoor Vereecke (1977) (3 foto’s)
– inhaling pastoor Seynaeve
– vormsel (1957)
– vormsel Leo Brengman (1956)
– kerststallententoonstelling (2005?) (32 foto’s)
4. kerkhof
– zerk zusters Dienstmaagden van Maria
3. St.-Jan
1. kerk & pastorie
– pastorie (ingekaderde luchfoto) + 2 kleinere exemplaren)
– oude pastorie (2 foto’s)
– kerk (6 foto’s)
– bouw kerk + toren
– kerk (tekening)
– interieur (postkaart)
– interieur kerk (33 foto’s)
– afbraak Christoffelzaal voor parking
– interieur kerk + buitenkant (1990) (28 foto’s)
– renovatiewerken (20?? – 20??) (47 foto’s)
2. bedienaars
– pastoor Picavet (grote foto in kader)
– pastoor Dhondt, weldoener van ‘t Veld
– pastoor U. Delporte
– pastoor Demarez
– pastoor Matthys (2 foto’s)
– pastoor Van Landuyt
– koster A. Cornilly (3 foto’s)
– viering koster Cornilly (1983) (2 foto’s)
– Mgr. Desmedt met pastoor Matthys e.a. voor Kristoffelzaal
3. feestelijkheden
– ontvangst Mgr. Lamiroy bij aansteling pastoot Declercq (1951) (2 foto’s)
– sinterklaasfeest (pastoor Debrabandere)
– eerbetoon (1944)
– inhaling pastoor Van Landuyt
– zilveren priesterjubileum pastoor Van Landuyt
– stoet ?
– decoratie en huldiging koster Cornilly (4 foto’s)
– Christuskoningwagen inhalingsstoet pastoor Declercq
– inhaling pastoor De Brabandere (wagen van Poelvoorde –M. & N. Verbrugghe)
4. kerkhof
– 20 foto’s
4. St.-Elooi
– kapel (4 foto’s)
– interieur kapel (22 + 19 foto’s)
– viering 40 jaar kapel (1996)
– 50-jarig bestaan (2006) (3 foto’s)
– fietswijding (2005)
– receptie ? (2001)
– sterrestoet (2005)
– ??? (4 foto’s)
5. St.-Jozef De Hille
– kerkgebouw (maquette)
– kerkgebouw (2 foto’s)
– altaar met kruisbeeld
– altaar
6. klooster ‘Dienstmaagden van Maria’
a. moederklooster en wijkkloosters
– kloosterjubileum zuster Brigitta
– gouden kloosterjubileum (mei 1989)
– zusters Proven
– zuster Vedasta
– kloosterjubileum zuster ??
– kloosterjubileum zuster
– gouden kloosterjubileum zuster Gerarda, zuster Helena, zuster Cyrilla (4.12.1971)
(2 x)
– klooster Wulfhoek
– zuster Hyacyntha
– zuster Filomena
– viering 150 jaar Dienstmaagden van Maria met o.a. bisschop Vangheluwe (1989)
– gouden kloosterjubileum zuster ??
– diamanten kloosterjubileum zuster Margaretha
– Eerwaarde Moeder overste zuster Marie
– Eerwaarde Moeder overste zuster Christina (2 foto’s)
– Eerwaarde Moeder overste zuster Barbara
– Eerwaarde Moeder overste zuster Agatha
– Eerwaarde Moeder overste zuster Josephine (2 foto’s)
– Eerwaarde Moeder overste zuster ???
– Eerwaarde Moeder overste zuster Amanda
– luchtfoto klooster (2 foto’s)
– groepsfoto in kloostertuin (met naamgeving) datum?
– groepsfoto – 22 zusters – datum ?
– groepsfoto – 30 zusters – datum ?
– Paula Fieuw ?
– zuster Majella
– zuster Rosa (Romanie Behaeghel)
– juffrouw Julie Slock, weldoenster van het klooster
– viering 100-jarig bestaan klooster – versierde Kloosterstraat
– Idem – welkom
– Idem – viering in kerk
– Idem – stoet zusters
– Idem – wagen viering?
– kloosterkapel omstreeks 1950
– viering 150-jarig bestaan (1988)(49 foto’s) en enkele dubbels
– glasraam 150-jarig bestaan (foto + prent)
– klooster – P. Termotestraat – jaren ’60
– zuster Beata, nieuwe overste
– zuster Imelda (met oude kleed) en zuster Adriana
– De Visitatie – Heremeersstraat (2002) (4 foto’s)
– afbraak St.-Theresiainstituut Wildenburg (1991) (5 foto’s)
– daguitstap – zuster Germaine
– zuster Germaine (7 foto’s)
– familie zuster Germaine ?
– prentje geloften aflegging zuster Germaine
– Lourdesgrot klooster
– 3 zusters + priester (onbekend)
– 6 zusters in kerkportaal
– zuster Augusta
– zuster Simona (2 foto’s)
– zuster Majella

b. St.-Anna
– 20 vergote en geplastificeerde foto’s (tentoonstelling 2015)
– voordeur Beernemstraat
– bewoners Maurits Deschepper en Maria Devriese
– bovenzaal Den tap
– woning aalmoezenier – Futselstraat
– Sinterklaas in rustoord (2 foto’s)
– Roefel in bovenzaal – KK Wenghina (1994)
– detail preekstoel kapel
– viering in kapel ?
– maquette + bouw rustoord (1965) (19 foto’s)
– ? aan voordeur
– kapel (2 foto’s)
– Armand Lefevre aan het vissen in de vijver van het rustoord
– viering 100-jarige ?
– afscheid hoofdverpleegster Jacqueline
– zijaltaar kapel
– Beeld ‘Nood Gods’ in kapel
– Den tap (5 foto’s)
– postkaart nieuw rustoord
– beschadigde preekstoel (okt. 1918)
– inwijding rustoord (1965) met bisschop Desmedt
– afbraak kapel
– binnenzicht kapel
– beschadigde kapel (okt. 1918)
– 2 glasramen uit kapel in kerk
– zicht Futselstraat (met kapel) (2 foto’s)
– ingang Futselstraat
– gedenksteen familie Slock-Verkest
– gedenksteen pastoor Termote
– luchtfoto St.-Anna
– tentoonstelling KK Wenghina in kapel

7. Geestelijken buiten de parochie
1. buiten Wingene
– inhaling pastoor Raes in Ettelgem (1956) (5 foto’s)
2. missionarissen
– Wingense missionarissen op rust
– Ivo Schacht (2 foto’s)
– stichtingsavond missiebond (okt. 1966) (2 x)
– José Verkest (3 foto’s + 2 prentjes)

3. onderwijs

1. centrumschool (Berchmansschool – H. Hartschool – meisjesschool)
– H. Hartschool (juli 1991) (6 foto’s)
– H. Hartschool z/d
– afbraak H. Hartschool (feb. 1995) (10 foto’s)
– meisjesschool P. Termotestraat
– meisjespatronaat (1970) (5 foto’s)
– groepsfoto (dir. Mulier) ?
– Julien Van Walleghem, Oscar Delrue, E.H. Rooms, Van Landuyt, rond 1907/08
– Guido Van Colen
– Oscar Delrue
– Remi Lams
– Remi Braeckevelt
– Joris Zutterman (1923)
– Leo Brengman
– Gustaaf Moeyaert
– Marcel Braeckevelt
– juffrouw J. Spriet
– klasfoto jongensschool 1901 (° 1889) (meester J. van Walleghem)
– klasfoto H. Hartschool 1936-’37 (meester Roose)
– klasfoto H. Hartschool (dir. Roose, meester Van Eeghem en R. Braeckevelt)
– klasfoto meisjesschool (geboortejaar 1939)
– klasfoto meisjesschool (geboortejaar 1936) (juf. Godelieve Degant)
– tekenwedstrijd rapportendag 1979
– klasfoto J. Berchmansschool 1933 (juf. Spriet)
– klasfoto H. Hartschool 1938 (juf. ?)
– klasfoto H. Hartschool 1938 (meester Roose)
– klasfoto H. Hartschool 1922 (meester Delrue)
– afbraak staatsschool (1994)
– klasfoto H. Hartschool (dir. Roose en M. Braeckevelt) (in klas)
– klasfoto H. Hartschool (dir. Roose en M. Braeckevelt) (in klas)
– klasfoto H. Hartschool (G. Moeyaert)
– klasfoto H. Hartschool (A. Mulier)
– klasfoto H. Hartschool (° 1935), schooljaar 1942 (juf. Spriet)
– klasfoto H. Hartschool 1933 (° 1925) (meester R. Braeckevelt)
– klasfoto H. Hartschool 1939 – ’40 (juf. Spriet?)
– klasfoto H. Hartschool 19?? (dir. A. Mulier – meester A. Lagaeysse)
– klasfoto H. Hartschool 19?? (repro)
– klasfoto H. Hartschool (dir. Roose en M. Braeckevelt)
– klasfoto H. Hartschool (dir. Roose en M. Braeckevelt) (kleurfoto)
– klasfoto H. Hartschool (dir. Roose en W. Van Canneyt) (kleurfoto)
– klasfoto H. Hartschool (dir. Roose en R. Deryckere) (kleurfoto)
– klasfoto H. Hartschool (dir. Roose en A. Lagaeysse) (kleurfoto)
– klasfoto H. Hartschool (dir. Roose en A. Creytens) (kleurfoto)
– klasfoto H. Hartschool (dir. Roose en W. Creytens) (kleurfoto)
– klasfoto H. Hartschool (dir. Roose en R. Braeckevelt) (kleurfoto)
– klasfoto H. Hartschool (dir. Roose en A. Mulier) (kleurfoto)
– klasfoto H. Hartschool (dir. Roose enR. Lams) (kleurfoto)
– klasfoto H. Hartschool z/d
– klasfoto meisjesschool ?
– klasfoto meisjesschool 19??
– klasfoto meisjesschool 1920 (° 1913) (zuster Candida)
– klasfoto meisjesschool (?) (2 zusters)
– klasfoto huishoudschool (1948-’49) (krantenknipsel)
– klasfoto externaat Grauwe zusters (1908) (Wingense lln.?)
– bouw nieuwe turnzaal meisjesschool (19??)
– J. Berchmansschool
– nieuwe speelplaats H. Hartschool (198?) (2 foto’s)
– nieuwe schoolbus ( ? )
– luchtfoto meisjesschool (197?)
– afscheid directeur A. Mulier (1982) (5 foto’s)
– schoolkinderen bij H. Hartbeeld z/d
– tentoonstelling 100 jaar vrije jongensschool (1979)(3 foto’s)
– eerste computer op school (199?)
– nieuwe kleuterverdieping? ?
– schoolreis Bokrijk (1979) (meester Lams)
– sportdag (1979)
– bestuur ouderraad (1979)
– schoolreis Efteling (1980) (meester Lams) (2 foto’s)
– sportmedailles (1980)
– sportdag (1980) (2 foto’s)
– sportdag (1981)
– project wonen (1981) (8 foto’s)
– nieuwe speeltuigen centrumschool ?
– uitreiking prijzen (1979) (2 prijzen)
– speelpleinwerking (1980)
– tekenwedstrijd (19??)
– ?? activiteiten in de klas (198?) (3 foto’s)
– afscheid juf Vanmaele, M.C Verhenne en buschauffeur J. Vanparys
– Pinkjesclub (20??)
– laatste dag H. Hartschool (28.06.1983) (2 foto’s)
– uitstap Brugge vormelingen (1989)
– ??? (Andrea Bogaert)
– uitstap Averbode met personeel (1983) (4 foto’s)
– bezoek 6de leerjaar tentoonstelling OCMW-rusthuis (2008 ?) (14 foto’s)
– groep leerlingen voor tekenschool (?)

2. Wildenburg
– bewaarschool (1932)
– ballonwedstrijd (1980)
– afscheid poetsvrouw Suzanne (1980)
– school (rond 1990) (3 foto’s)
– school (1991) (5 foto’s)
– bouw nieuwe school + eerste steenlegging (1993) (9 foto’s)
– eerste steenlegging nieuwe school
– eerste steenlegging (1993) (11 foto’s)
– luchtfoto oud en nieuw schoolgebouw (1994)
– comité scholenbouw ?
– persconferentie nieuw schoolgebouw (1991)
– inwijding nieuwe schoolbus (1989)
– plan nieuwe school + oude school (1991) (22 foto’s)
– school
– afbraak oude school (1994) (8 foto’s)
– inhuldiging nieuwe school (28 foto’s)
– koers op rollen (comité) (?)
– koers op rollen – startschot (?)
– klasfoto (zuster Alberta)
– klafoto (1953) (meester L. Bogaert)
– de skoelpleejers

3. St.-Jan
– schoolreis naar Oostakker o.l.v. meester Cornilly
– schoolfoto meisjes o.l.v. zuster Christina (1919)
– schoolfoto jongens zuster Stefanie (1919)
– zondagsschool o.l.v. zuster Christina (1919)
– schoolfoto (zuster Beata) (19??)
– schoolfoto meisjes (zuster Beata) (19??)

4. St.-Elooi
– nieuwe kleuterverdieping (juf Connie) (2 foto’s)
– directeur L. Verkest
– schenking nieuw materiaal door oudercomité
– zuster Majella, Maria Depypere, Chantal Van Tuyckom , ?(2 foto’s)
– nieuw schoolbus
– bouwen polyvalente zaal + renovatie schoolgebouw (2000) (5 foto’s)
– actiecomité scholenbouw (1997)
– schoolfoto (1923)
– schoolfoto Wulfhoek 1945 of 1946 (met o.a. Etienne Geerolf)
– nieuwe speelweide
– schoolgebouw Wulfhoek
– reünie oud-leerlingen (jongens)
– reünie oud-leerlingen (meisjes)
– versierde schoolbus
– meester Cyriel Uyttenhove
– schoolgebouw
– kapel en school (1997) (4 foto’s)
– opening gerenoveerd schoolgebouw (okt. 2001)
– viering halve eeuw St.-Elooischool (21.10.2005) (10 foto’s)
– Drie klassen zuster Rachel (Visitatie) (1948) (repro)
– Dre klassen zuster Estella (Wulfhoek) (1941) (repro)

4. brandweer

– pompiers in tuin Octaaf Sengier (1908) (2 foto’s)
– korps (1945) (met naamgeving) (2 x)
– korps ( ? ) voor Tramstatie)
– korps (198?) (foto 40 x 25 cm)
– korps 1904
– korps 1910 (nieuw vaandel)
– korps 19.. (in tuin)
– korps (198?)
– korps (19??)
– optocht (1965)
– brandweerwagen (1964) (2 foto’s)
– brandweerwagen en camionette voor arsenaal (19??)
– vereremerkingen (198?)
– vereremerkingen ( ? )
– Barbaraviering (198 ?)
– Barbaraviering (1988)
– Eeuwfeest brandweer (1989)
– nieuwe brandweerwagen (1990)
– commandant J. Craeymeersch en burgemeester W. Persyn
– Barbaraviering (1992)
– Barbaraviering (1993)
– Barbaraviering ( ? )
– nieuwe brandweerkazerne ( ? ) (3 foto’s)
– brandweervrouw Els
– afscheidsviering commandant J. Craeymeersch en korpsdokter P. Martens (25 foto’s)
– nieuw arsenaal (1991) (3 foto’s)
– viering 125 jaar (6 gedrukte fotobladen)
– comm. Craeymeersch en burg. Verkest

5. sport

1. voetbal
– Hoger Op 1ste ploeg (begin jaren ’70)
– Hoger Op 1ste ploeg (197? )
– Hoger Op 1ste ploeg (1972 – ’73) (op houten plank)
– Hoger Op juniors ? ( ? ) (op houten plank)
2. wielrennen
– 6 Wingenaren met de fiets (19??)
3. volleybal/bastketbal
4. gevechtsporten (judo – karate – boksen …)
5. atletiek
6. vinkensport
7. biljart
– Kampioen biljartclub (De Klokke) (rond 1932)
8. Schuttersgilden St.-Sebastiaan – St.-Joris
– Handboogmaatschappij St.-Joris (1908)
9. motorsport
10. andere (duiven – darts – kaarten)
– Roger Spriet, kaartkampioen

6. feestelijkheden

1. feestcomité
2. Roggebroodfeesten
3. Breughel/Bruegel
4. Breughelballooning
5. Breugel – Roggebroodfeesten (na 2004)
6. Stretjeskermis
7. bakkerskoersen
8. 100-jarigen
9. Een eeuw in beeld (2000)
10. wijkfeesten
11. St.-Elooivieringen
* St.-Amand
1967 – 1987 – 1988 – 1991 – 1993
* St.-Jan
1974 – 1988 – 1990 – 1992 – 1993 (2 foto’s) – 1995 – 1996
* Wildenburg
19?? -1986 – 1988 – 1989 – 1990 – 1991 – 1992 – 1993 – 1995 – 1996 (2 foto’s) –
1997 – 2001
* St.-Elooi
1990 – 1993 (2 foto’s) – 1995 – 1996 – 1997 – 19?? – 19??
12. borelingskes (klasreünies: 40-, 50-, 60-jarigen)
13. andere (verkeerslaureaten – bloedgevers – Roefel …)
– jachtfeesten Wildenburg (1982)

7. verenigingen

1. cultuurraad
2. Davidsfonds
– Bestuur (199?)
3. toneel
4. Koninklijke fanfare St.-Cecilia
– muzikanten met hoed (?)
– Het klein muziekske (1906 of 1911?) (repro) (2 x)
– het klein muziekske (10 leden) (?)
– 5 muzikanten (?)
– fanfare 1894 (+repro) (2 x)
– De Dorpsmuzikanten (september 1982) (2 x)
– straatoptreden (met baret) (?)
– optreden op vrachtwagen (Staf Schotte – 1947)
– Gebroeders Anseeuw + A. Deserranno (?)
– Urbain Bouckaert
– Daniël Delva
– Christelle Coppens
– Chantal Lievens
– Marc De Brabandere
– Erwin Swimberghe
– Johan Depauw
– Angèle Decloedt
– Agnes Deblieck
– Jozef Pyfferoen
– Roland Deryckere
– Albert Debouck (2 foto’s)
– Marc Detavernier
– Dirk Roelens
– Edgar Mahieu
– Cyriel Deryckere
– André Vandevoorde
– Willy Van Canneyt
– Godfried De Brabandere
– Joseph De Brabandere
– Jozef Van Canneyt
– Roger Van Steelant
– Julien Stofferis
– Wim Lievens
– Leo Brengman
– Gerard Vandemoortele (2 x)
– meester Van Walleghem
– Optreden Vredesstoet (1945)
– vlag kath. Jongerenkring
– affiche 50-jarig bestaan (1912) (2 x)
– groep muzikanten (klein muziekske ?)
– Muziek begeleidt Hooger Op naar St.-Pietersveld (2 foto’s)
– optreden G. Gezelleplein (2 foto’s)
– wapenstilstand 2002 (7 foto’s)
– optreden Beernemstraat (?)
– voltallige fanfare (1954) (cf. ook kader)
– voltallige fanfare in Blauwhuis (repro)
– volledige fanfare voor Munkenkasteel (?)
– voltallige fanfare (1964) (2 x)
– voltallige fanfare (1969)
– voltallige fanfare (2012) (krantenfoto) (2 foto’s)
– optocht (2???)
– Het klein muziekske – Garnalenstoet Oostduinkerke (?)
– Het klein muziekske – inhaling vinkenkampioen Cyriel Allaert (Komen is Gaan) (?)
– Het klein muziekske – viering Ach. Van Haecke in gemeentehuis Hertsberge
– op de kiosk (1947/’48)
– vereremerking St.-Cecilia (1979)
– vereremerking St.-Cecilia (1982)
– vereremerking St.-Cecilia (Persyn)
– vereremerking (?) (Verkest)
– vereremerking (?) (Verkest)
– vereremerkingen St.-Cecilia (7 muzikanten) (?)
– vereremerking St.-Cecilia (Eric Lambrecht) (?)
– vereremerking St.-Cecilia (Verkest) (?)
– vereremerking St.-Cecilia (Verkest) (?)
– vereremerking St.-Cecilia (2000?)
– Idem (?)
– Idem (1988)
– vereremerking St.-Cecilia – afscheid A. Vancauwenberghe (1989)
– Optreden met Niedermohr (1982) (5 foto’s)
– voltallige fanfare met drumband en fanfare Niedermohr (1982)
– muziekfestival 120-jarig bestaan
– uitnodiging 120-jarig bestaan (2 x)
– siertegel 125-jarig bestaan
– eerste majorettenkorps (1969)
– majorettenkorps (1983) (2 foto’s)
– optreden majoretten Deinze (1969) (3 foto’s)
– drumband promoveert naar 2de afdeling (1983)
– vernieuwd bestuur (2002?)
– bestuursvergadering (1985)
– afscheid dirigent R. Deryckere (1978) (2 foto’s)
– optreden St.-Cecilia (tent Kerkplein) (2002)
– groepsfoto gelinkt aan fanfare (?)
5. zangkoren (Cantemus – Cantando)
6. kunstkring Wenghina
7. HK Ons Wingene
8. Middenstand (NCMV – Markant – Unizo)
9. KWB – KAV – ACW – CM
10. Landelijke gilde – K.V.L.V.
11. Milac
12. Fotoclubs
13. gepensioneerden (KBG – OKRA)
14. Congregatie e.a. religieuze bonden
– Jongelingencongregatie 1927
14. andere (bebloemingscomité – 11-11-11-actie …)

8. jeugd
1. Chiro
2. K.L.J.
3. K.A.J.
4. Moeder Gezelle
5. Acolieten

9. nijverheid
1. molens
2. landbouw
3. melkerij
4. vlas- en textielnijverheid o.a. naaiatelier Bouckaert
– slijting (2 foto’s)
– groep naaisters
5. handelszaken en winkels
6. Flandria

10. familiaal leven
1. jubilea
– familiefoto door fotograaf A. Detavernier ??
2. geboorte
3. huwelijk
– Luc Deroust x Dorine Vanrenterghem
4. gezinnen
– familie Vanhulle – Vandaele (2 foto’s)
– familie Eddy Maes – Quequin
– Hilda Depauw
– Simonne Lambert
– Remi Vanhulle
– Theresia Derynck, wed. L. Maenhout (+ 1925)
– onbekende man met pet
– onbekend echtpaar
5. H. Communie
6. viergeslachten

11. Oorlog
1. W.O. I
– verwoeste kerk en Kerkplein (1918) (40 x 25 cm)
– 11 novemberviering 1951 (4 foto’s op karton)
2. W.O. II
3. Oudstrijders – wapenstilstand

12. Natuur en milieu

13. Personen – figuren
1. Octaaf Sengier
– groepsfoto met schoolkinderen (2)
2. G. Gezelle: familie Devriese – ‘t Walleke
3. van der Bruggen
– Jacht (bijPoelvoordemolen?)

B. Zwevezele

Doos documenten – doos foto’s

3. De Beiaard – Wingense Krant
Ingebonden jaargangen 1945 – 1979
Ingebonden jaargangen 1983 – 2012
Losse nummers 1945 – 2016 (onvolledig)
Plakboek met verschillende artikels

4. Tijdschriften
• De Gidsenkring Jaarboeken 1976 – 1988 (onvolledig)
• West-Vlaamse Gidsenkring. Jaarboeken 1998 – 2004 en 2006 – 2015

5. Gepubliceerde boeken en naslagwerken

1. Wingene – Zwevezele

* Algemeen
– Geschiedenis van Zwevezele, (2 delen), A. Vandewiele
– Wingene en Zwevezele door de jaren heen, G. Lams & A. Vandewiele
– Van Wenghina tot Wingene, G. Lams
– De Wingense heerlijkheden, G. Lams, eigen uitgave
– De heerlijkheden van Wingene, G. Lams, eigen uitgave (1973)
– Alles is herinnering, berichten uit en over Wingene, A. Van Doorne, eigen uitgave
– Wingene, het dorp van moeder Gezelle, waar Breughel herleefde, G. Lams, A. Van Doorne, R. Van Hootegem, E. Verhenne en F. Vromman
– Feodaal overzicht van Wingene, J. Patteeuw, (deel 2 jaarboek 7 – Ons Wingene)
– Zwevezele in oude prentkaarten, W. Devriese
– Oud Sweveseele in foto, uitgave drukkerij Gevaert
– Een dorp is als een thuis, A. Van Doorne, eigen uitgave
– Wingene het Breugheldorp, uitgave VTB
– Zwevezele door de eeuwen heen, brochure heemkundige tentoonstelling (1967)
– Zwevezele, s.d.
– De heerlijkheid van Poelvoorde onder Wingene, J. Vangaver
– 200 jaar gemeentepolitiek in Wingene, 1795-1995, L. Lams, eigen uitgave
– De Wingense bevolking anno 1815, bewerking L. Lams
– Armen– en bejaardenzorg in Wingene, N. Mortier
– De Roede van Tielt, een mozaïek van 22 gemeenten, 2000 (met hierin artikel over brouwerij Verkain, L. Lams)

* Kerk en parochie

– De Sint-Amanduskerk te Wingene, G. Lams, eigen uitgave (1989)
– De Sint-Amanduskerk te Wingene, G. Lams, eigen uitgave (1994)
– Kerkelijke diensten, vroeger en nu, N. Mortier (2005)
– 150 jaar Dienstmaagden van Maria te Wingene, 1838-1988, G. Lams
– De beiaard van Wingene. Een klinkende geschiedenis, diverse auteurs (2008)
– Aantekeningen dienstig voor het opmaken der kerkgeschiedenis in België gedurende den Grooten Oorlog 1914-1918 van de gemeente Wyngene: parochies A. Sint-Amandus B. Sint-Jan C. Sint-Joris D. Kloosterdagboek, G. Lams
– E.H. Jozef Decadt (1894 – 1976), A. Creytens

* Onderwijs

– Het onderwijs te Wingene, 1988, G. Lams
– Twee eeuwen onderwijs te Wingene, G. & L. Lams (1988)
– 100 jaar tekenschool in Wingene, 1905-2005, N. Mortier
– Een halve eeuw St.-Elooischool, 1955-2005, N. Mortier

* Economie

– Schouttewallle Wingene, G. Lams
– Grondgebruik te Wingene, 1650-1750, B. Vergote
– Marginale gronden te Wingene, C. Vanmaekelbergh
– Bedrijfseconomisch onderzoek van de landbouw in de gemeenten Wingene en Ruiselede, A. Detavernier
– De fauna en flora van het kasteelbos te Zwevezele, D. Depauw
– Brouwer, kan ik geen bier krijgen? De familie Lievens en hun brouwerijen in Zedelgem en Wingene,C. Vandewalle, R. Lievens
– Het Vrijgeweed Gemeene eigendom onder Ruddervoorde en Swevezeele, J.B. Coulier, 1902

* Sport

– VC Habitat Wingene, gesticht in 1975. De oorsprong en het verloop, H. Dedeyne

* W.O. I – II

– Wynghene tijdens den grooten oorlog 1914 – 1918, N. Mortier
– Dagboekfragmenten C. Van Maele, in Een streek in oorlog, uitgave Roede van Tielt
– Dagboek Roger Detavernier – Kiel-fabriek Duitsland (13.01.1943 – 19.02.1944), G. Lams
– Kanttekeningen bij een oorlog Wingene en de rand, W. Persyn
– Alle dagen oorlog, 14-18 in hartje West-Vlaanderen, C. Degezelle
– Wingene tijdens Wereldoorlog II, N. Mortier
– Wingenaren in de oorlog 1940-45, G. Lagrain

* Wildenburg

– 100 jaar St.-Jorisparochie Wildenburg 1897-1997, G. Lams
– O Wildenburg, O, Gastvrij oord, A. Van Doorne
– De bende van Wildenburg, Y. de Valfleury, omgezet door A. Van Doorne
– Wandelpad Wildenburg

* St.-Jan

– De parochie St.-Jan te Wingene, G. Lams (1993)
– De geschiedenis van St.-Jan, R. Colpaert, G. & L. Lams (2013)
– Wingene St.-Jan, 1913-1973, 60 jaar parochie, G. Lams
– Naar het verleden van de parochie St.-Jan, N. Mortier (2008)

* Families

– Wingene en Zwevezele. Buitenpoorters en penningkohieren, 1398-1795, J. Patteeuw
– Staten van goed en aanverwante akten van Wingene, 1500-1800, J. Patteeuw
– (H)Anseeuw
– familie Delafontaine, een brug met het verleden, R. Delafontaine
– De afstammelingen van Franciscus Delameill(i)eure x Barbara D’Hulster, J. Delameillieure
– Over de elf kinderen van Felix Deryckere x Julie Vanderschaeghe, P. Deryckere
– Frans Deryckere en zijn tijd. Een vriendenboek
– De afstammelingen van Serranno Franciscus Matheus x Vanquaethem Anna Maria, R; Deserranno
– Stamboom familie De Vooght, G. & M. De Vooght
– Genealogie van de familie Devriese – De Vriese – De Vrieze (1460-2016), F. Depaepe
– De moeder van Guido Gezelle, R. Lagrain
– Een gids op zoek naar Gezelle, D. Van Tieghem, J. Godderis, M. Toye
– Guido Gezelle en de familie Van Damme, R. Lagrain
– Guido Gezelle. Ontmoetingen
– Uit Gezelle’s leven en werk, prof. Dr. Baur
– Geschiedenis van de Lan(s)sen(s) – Lamsens, 1400-2003, P. Lanssens
– stamboom van de familie Maertens, R. Dehille & R. Maertens
– Hendrik Persyn – Achiel Denys – Jerome Noterdaeme, uitgave Davidsfonds, (1937)
– De familie Persyn in Wingene, M. Persyn
– Dr Robrecht Stock, Liber Amicorum
– Levensboom van de familie Strobbe, 1556-1975, H. Strobbe-Wittesaele
– Familie J.B. Struyve-Naessens
– Struyve-Oosterlinck, 1837-1987
– De familie Struyve uit Tielt en omgeving, 1600-1987, T. Struyve
– De familie Van Acker uit de streek van Wingene en Ruddervoorde, L. Van Acker
– De familie Van Canneyt, Vancanneyt, Canneyt, vijf eeuwen geschiedenis, 1500-2000, G. Van Canneyt
– 600 jaar familiegeschiedenis Vancauwenberghe anno 1400-2000, W. Vancauwenberghe
– De familie Vande Weghe. Voorouders en nakomelingen van Franciscus Vande Weghe en Isabelle Deroo
– Familieboek Vanpoucke
– De beeldsnijder Pieter van Walleghem (1697-1776), G. Van Walleghem
– De families Verkinderen en Van Walleghem, M. Maertens-Verkinderen
– herdenking Ferdinand Verbiest, 1623-1688, uitgave Verbiestcomité Pittem (1988)
– Van 1550 tot heden: 13 generaties Verduyn, G. Verduyn
– Frans Vromman, cultuurprijs van het Houtland, Gouden Feniks (1999)
– Het Wingene van Frans Vromman, A. Creytens
– Julius Vuylsteke, klauwaard en geus, 1836-1903, Dr. J. Verschaeren

* Erfgoed – cultuur

– Een vroeg 19de eeuw muntdepot uit Wingene, L. Beeckmans,, F. de Callatij, P. De Spriet
– Landbouwmuseum 1000 stoomwielen, A. Ide
– Mijn dorp is Breugheldorp, M. Deneweth, eigen uitgave
– Wandelen en fietsen in het Molenland, uitgave VVV ‘t Tieltse
– Kapellen, kruisen en grotten te Wingene, L. Lams
– Markante gevels van woningen te Wingene en Zwevezele, deel 2 jaarboek 6 – Ons Wingene
– Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. Inventaris van het bouwkundig erfgoed te Wingene en Zwevezele. Vlaamse overheid, agentschap R-O, Onroerend erfgoed
– De Franse woorden in het dialect van Wingene, A. Van Doorne
– In Wingene werd “de boekerij” een Leese Beese, N. Mortier
– Kasteel de Thibault de Boesinghe, pleidooi voor de herwaardering van een dorpskern en zijn kasteelpark, J. Boussauw
– Als straten gaan … praten, F. Hollevoet e.a.
– Enkele beschouwingen over de historische achtergronden, samen met de evolutie en de waarde van flora en fauna in en rond het reservaat “De Gulke Putten” te Wingene, P. Mommerency, 1992.
– Carnaval Zwevezele: 1969 – 2018, J. Verhoye.

* Verenigingen

– 275 jaar Sint-Hubertusgilde Zwevezele, 1721-1996, A. Vandewiele & W. Gevaert
– Davidsfonds, gewestbond Roeselare-Tielt, 1938-1985, R. Braeckevelt
– 50 jaar Davidsfonds te Wingene, 1932- 1982, R. Braeckevelt
– Vrijwillige brandweer Wingene, historiek 19de en 20ste eeuw, G. Lams (1980)
– 75 jaar vrijwillige brandweer Zwevezele, brochure J. Verhoye
– Brochure n.a.v. het 75-jarig bestaan van de vrijwillige brandweer Zwevezele
– 50 jaar Koninklijke voetbalclub Hoger Op, 1949-1999, met voorgeschiedenis vanaf 1916, N. Mortier
– 75 jaar Christelijk Ziekenfonds te Wingene, N. Mortier (1989)
– Da Capo, 150 jaar fanfare in Wingene, E. Depauw
– Kunstkring Wenghina, 1978-1997, G. Lams
– 45 jaar WTC Olympia in woord en beeld, 1969-2013, F. Depaepe
– 20 jaar rolkoersen te Wildenburg, F. Braeckevelt
– 75 jaar KVLV Wingene, 1926-2001
– 75 jaar Christelijk Ziekenfonds te Wingene, N. Mortier (1989)
– CMBV – 1963-1988, historiek 25 jaar CMBV Zwevezele
– Sint-Elooi: vroeger en nu, 1945-1995 en 1945-2005 en 1945-2015, R. & W. Persyn

* Lokale auteurs

– Textsorten, ein Mehodenvergleich am Beispiel Märchen, 3 delen, L. Gobyn
– God of de keizer?, clerus en politiek te Brugge, 1780-1802, K. Priem
– Liebe und Eros im Märchen, L. Gobyn
– Intelligente interface met single-chip microprocessor, B. Uyttenhove
– The Development and Application of an Oral Health Care Model for Institutionalised Older People, L. De Visschere
– De paardenkwekersbond van West-Vlaanderen, W. Persyn
– Kunstwerken in de Onze-Lieve-Vrouwekerk (Brugge), F. Vromman
– Komt er nog een morgen?, R. Vande Walle
– Het is de Heer, R. Lagrain
– Richt uw ogen op Jezus, R. Lagrain
– Jerome Pieters, een prominent leraar van het Bisschoppelijk College te Tielt, 1913-1930, A. Van Doorne
– Jozef Versele, A. Van Doorne
– Zonde van dat verplichte celibaat, N. Bethune
– Perpetuum mobile, R. Lejaeghere

2. Regio

A. Naburige gemeenten/Roede van Tielt

– De Roede van Tielt. Als straten gaan … praten, F. Hollevoet e.a.
– Beroerde tijden in de roede van Tielt (1577-1609), F. Hollevoet
– Kritische analyse van bevolkingstellingen op het einde van de 17de eeuw te Tielt en omgeving, P. Van Damme
– Beknopte geschiedenis, met een kleine, maar ook met een ‘G’ van de streek van Roeselare-Tielt, van West-Vlaanderen, Vlaanderen en België, deel 2 (1500-1789), E. Cappelle, uitgave FV-Tielt
– 300 jaar college van Tielt, van Schola Latina tot Sint-Jozefscollege, 1686-1986
– Leven en werken in de Kasselrij Kortrijk, sociaal-economische en demografische studie van de 18de eeuw, boek 1 en 2, Irmgard Callens
– Thieltsche mengelingen, getrokken uit de archieven van de stad, roede en leenhof, deel 1, 1878
– De Minderbroeders te Thielt, 1624-1933, pater C.A. Verschuere, O.F.M.
– Zouaven en Zouaaf-missionarissen uit Groot Tielt, J. Godderis (1980)
– De Fransche Revolutie in Vlaanderen en in ‘t bijzonder te Thielt, 1792-1802, J. Samyn (1881)
– Beelden uit een Tielts verleden, P. Rubens
– 50 jaar heemkunde in West-Vlaanderen, Dr. J. Lermyte, uitgave Heemkunde West-Vlaanderen
– De geheimzinnige zaken van Beernem, A. Ryserhove, 1981
– Het proces Beernem, A. Ryserhove, 1984
– Dossier Beernem, A. Ryserhove, 1986
– De moorden van Beernem, K. Rysserhove, 2004
– De moorden van Beernem, E. trips, s.d.
– Licht en schaduw over de zaak van Beernem, 1927
– Historiek van de kerk te Ruiselede (900-1968), G. De Smet
– De buitenpoorters van Kortrijk in de Roede van Tielt (1639-1720) en de Roede van Deinze (1639-1795), J. Callens
– De Ardooise schuttersgilden, L. Van Acker
– Geschiedenis van Pittem, V. Arickx, 1951
– De geschiedenis van Egem, 2 delen, V. Arickx, 1982
– Zo is Doomkerke, P. Mommerency, 1976
– Praalstoet 100 jaar Doomkerke (1876 – 1976), 1976
– Feodaal overzicht van Ruiselede, A. Verhoustraete, 1965
– Brandweer Ruiselede (1937 – 1987)
– Ruiselede graag gezien. De oudste prentkaarten, P. De Ram, 2004
– Sociaal-economisch aanzicht van Ruiselede in moeilijke tijden (1550 – 1600), s.n., s.d.
– Gids voor Groot-Tielt, 1979 – 1987 – 1991
– ‘t Halletorentje, Orgaan van de oudleerlingenbond van het Sint-Jozefscollege Tielt, 10 nummers
– Tielt graag gezien, prentkaartenboek Aarsele, Kanegem, Schuiferskapelle, Tielt, 2003
– Tielt en de molenlandroute, een historisch-toeristische verkenning P. Vandepitte & J. Billiet, 1973
– 60 jaar stationswijkkermis – Tielt, 1974
– ‘t Hield in Tielt, E. Verbeke
– De bevrijding van Tielt, September 1944
– Ridder Godfried, de Raaf en de Wulf, J. Vandermeulen, 2012
– 25 jaar instituut der broeders Maristen
– De geschiedenis van Tielt, Een nieuwe kijk op een rijk verleden, div. auteurs, 2009
– De geschiedenis van Hertsberge, T. Biebauw, 2012
– Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen. Provincie West-Vlaanderen. Kanton Tielt, H. Verschraegen, 1974

B. West-Vlaanderen – Vlaanderen

– Verheerlykt Vlaandre (tweede en derde deel), A. Sanderus
– Fragmenta, maandschrift voor de geschiedenis van steden en dorpen in Vlaanderen (2 boeken), uitgave Familia et Patria
– Kortrijkse naamkunde, 1200-1300, F. Debrabandere
– Poorterij en nationaliteit, W. Van Hille, uitgave Familia et Patria
– Verslag over de werkzaamheden van het Provinciaal Eeuwfeestcomité van West-Vlaanderen, 1830-1930, J. Coppieters
– De Vlaamse gemeentenamen, verklarend woordenboek, Davidsfonds
– 10 x Houtland
– Beiaardkunst, Handelingen van het Eerste Congres Mechelen, 1922
– De nobele kunst van het klokgieten, uitgave B.I.C.K., n°21
– Klokkenspellen en beiaarden in West-Vlaanderen, West-Vlaamse Gidsenkring, 1993
– Vlaamse begijnhoven. In schamelheyt der maechtlykheydt, J. Van Mechelen
– Kortrijk. Het Westvlaamse industriecentrum (1958)
– Tel orge, tel malt. Klein- en grootmoterijen in Vlaanderen (1850-1950), F. Becuwe (2016)
– Die van ‘t front. Herinneringen van het 19de Linie Regiment (1916-1973), A. Pierret en J. Buekens
– Vlaanderen en het militair-politiek beleid in België tussen de twee wereldoorlogen, (2 delen), dr. G. Provoost
– In goede banen. De provincie West-Vlaanderen en het beheer van de buurtwegen, 1800 – heden, 2005
– Roeselaarse klokkengilde vzw, jaarboek 2011
– Kardinaal Mercier en de Vlaamse beweging, R Boudens
– Hoe België W.O. II overleefde, Willem C.M. Meyers e.a., 1975
– Koning Leopold I en zijne regeering, vertaling door A. De Ruyter, 1900
– Leuven Vlaams. Splitsingsgeschiedenis van de katholieke universiteit Leuven, H. Todts & W. Jonckheere, 1979
– De Sansculotten te Dennebeek, Hollandsch of patriot, I. Strubbe, 1899
– Lutgart, herderin van ‘t Vlaamsche volk, E. Van der Straeten, 1947
– Het klein kasteeltje, geschiedenis van een mythe, 1985
– Eglises de moyen-âge dans les villages flamands du nord de la France, L. De Baecker, 1848
– Onze wording tot natie, H. Elias, 1932
– De voorhistorische mensch en zijn arbeid, J. Ratinckx, 1913
– Vlaanderen in de wereld, deel II, A. Verthé, 1974
– Het gezin, antiekgids, 1971
– De graven van Vlaanderen en de kruisvaarten, dr. T. Luykx, 1947
– Maria’s Vlaanderen of beschrijving van de wonderbeelden en merkweerdige bedevaartplaatsen van Onze-Lieve-Vroiuw in Oost- en West-Vlaanderen, S. Schoutens, 1903
– Meneer Doktoor. Verhalen over leven en dood, lijf en lust 1937-1964, P. Vandekerckhove, 2006
– Uit den wereldoorlog, J. Lunders
– Kijkers op koppen, F. Bonneure, 1964
– Onze jongens van 1798, V. De Lille, 1897
– Ons huis. De huishouding volgens hygiënische eischen toegelicht, P. H. Schreuder, 1906
– Plaatsnamen, een inleidende studie, J. Lindemans, 1925
– Klein wonen, maar gezellig wonen, J. van Waalwijk, s.d.
– De folklore, G. Celis, 1925
– Brugge, duizend jaar kunst, V. Vermeersch, 1981
– 1302. Feiten en mythen van de Guldensporenslag, o.l.v. R. van Caeneghem, 2002
– Het verleden van Europa, J.A. Van Houtte, 1992
– Uit het land van het zwarte goud, B. Bekman, s.d.
– Onze Vlaamsche visschers, F. Putman, 1936
– Christoffel Colombo, zijn leven en streven, s.d.
– Logboek C. Columbus, deel 1 (1492-1493), 1947
– Volksmuziekkunst in harmonies en fanfaren, A. Vermander, 1959
– Honderd jaar dorpskroniek van Tieghem, T. Mulders, 1945
– In de bloeiende hof onzer volkscultuur, D.J. Van der Ven, s.d.
– De Nederlandsche paus Adriaan VI, L. Pastor, s.d.
– Beknopte historiek der loopbaan en werking van De Bruyne Camiel in ‘t Christen onderwijzersverbond van België, s.d.
– Toekomstmogelijkheden van nijverheidsteelten in West-Vlaanderen, 1954
– De demografische toestand van België, A. Dufrasne, 1946
– Bouwkundig woordenboek, L. Zwier, 2 delen, s.d.
– Twintig Vlaamse koppen, 2 delen, H. Verriest, s.d.
– Bestuursmemoriaal. Dertigjaarlijksche tafel, 1911-1940
– Redevoering ridder P. van Outryve d’Ydewalle, gouverneur der provincie, 1945
– Het bestuur van het Graafschap Vlaanderen – Het Brugsche Vrije – de feodaliteit – de adel, Dr. J. De Smet, 1941
– Hoop en wanhoop der Vlaamsgezinden, deel 1 en 5, H. Todts, 1967
– Het geld van alle tijden, J. Van Wel, s.d.
– De middeleeuwen, H. Pirenne, 1948
– Vlaamsche zeevisschers, E. M. A. de Spot, 1942
– De tijd in de folklore, A. Ulens, 1931
– Prentkunst in de Nederlanden tot 1800, P.T.. Swillens, s.d.
– Wat de hervorming bracht, J. Lammertse, s.d.
– Folklore en onderwijs, prof. dr. P. De Keyser, 1933
– De boerenkrijg, H. Conscience, 1954
– Het Onze-Lieve-Heersbeestje in de dialecten en in de folklore, J.L. Pauwels, 1941
– Van komwoning tot Vlaamsche boerderij, C. V. Trefois, 1941
– Onze ommegangsreuzen, Dr. C. De Baere, 1930
– De dood van Nieuport, J. Filliaert, 1938
– Het wereldlijke lied in de Middeleeuwen, L. Meyer, 1912
– Gent in de literatuur en in de folklore, Dr. P. De Keyser, 1935
– Schetsen uit het vischmijnbedrijf, H. Brys
– Antieke kalenderprenten P. Heyns, s.d.
– Vlaanderens nijverheid: het vlas, T. Coucke, 1925
– Geschiedkundige schets van West-Vlaanderens landbouw, M. Vermeire, s.d.
– De burgerlijke stand, J. Mennekens, s.d.
– Invloed der Vlaamsche Prentkunst, J. Jennes, 1943
– Staal tegen staal. De oorlogs-chirurgie van de oudste tijden tot heden, Dr. V. M.E. Winters, s.d.
– Het gastmaal in de loop der tyden, C.H.A. Scholte-Hoek, 1965
– Overzicht der staatsinstellingen van België, K. Van Acker, 1906
– Maatschappelijk dienstbetoon, vroeger en nu, E. Vandyck, 1926
– De paus, België en de oorlog, O. Misonne, 1919
– Koning Albert I, P. Smolders, 1934
– Schets der ontwikkeling van het huisuitzicht in Vlaanderen, E. Leonard, 1921
– De Belgische neutraliteit, F. Van Goethem, 1939
– Tienjarig Repertorium 1931-940 van het Bestuursmemoriaal van West-Vlaanderen
– Belgopocket 2009
– Het familierecht, vertaald door G. Persyn, notaris te Wingene
– Frans-Vlaanderen tijdens de Tweede Wereldoorlog, Ph. Despriet, 1992
– De geschiedenis van de mensheid in stripverhalen, 2 delen
– Handleiding voor genealogisch onderzoek in Vlaanderen, J. Roelstrate, 1992
– Mens en mysterie, 10 onopgeloste raadsels en geheimen uit de wereldgeschiedenis
– En toen was het oorlog… Dagboek van de Tweede Wereldoorlog, J. Van Remoortere, 1980
– België in beeld. Van prehistorie tot heden
– Jubelcongres K.A.J. 1925 – 1950
– Het Belgisch parlement
– De nieuwe gemeentewet, 1995
– Provinciale wet, provincie West-Vlaanderen
– Belgisch burgerlijk wetboek, 1963
– Geteisterd België of de inval der Duitschers, J. Akersen
– Belgische boerenbond, verslag dienstjaar 1919, Kan. Luytgaerens
– De boerinnenbond naar O.L. Vrouw te Lourdes, 1953
– Oude Vlaamse ambachten en straatberoepen (1890-1910), M. Van Hulle, 1998
– Met kar en wagen, L. Devliegher, 1983
– 100 jaar boerenbond in beeld, 1990
– De vlas- en linnennijverheid in België, G. Impe, s.d.
– aanvragen, smeekschriften en brieven, C Hoste, s.d.
– De advertentie in de nieuwsbladen, F. de Potter
– geschiedenis der nieuwe tijden, J. Warichez en L. Brounts, 1938
– Lois et arrêtes d’administration générale en français et en flamand, P. Verschueren, 1913
– De laatste kruisridders, geschiedenis der Pauselije zouaven, A. Van Veerdeghem
– Flamenpolitiek en aktivisme, L. Wils, 1974
– Geel & zwart van de driekleur, M. Van Haegendoren, 1980
– V.A.B.-gids voor Vlaanderen
– Guldenboek van de Belgische weerstand
– West-Vlaanderen, Lannoo’s provinciegidsen voor toerisme en vrije tijdsaanbod
– Kalender van de Vlaamse feesten, o.l.v. S. Top, 1986
– Vlaanderen onder de eerste graven, L. Ganshof, 1944
– De Middeleeuwen en het begin der nieuwe tijden, 1ste deel, 1950, H. Corijn
– Ons landje vroeger en nu (geschiedenisboek)
– Erfgoedprijs 2013
– Handboek der kerkgeschiedenis, 4 delen, Dr. J. De Jong, 1937
– 1302 door tijdgenoten verteld, L. Delfos, 1932
– onderrichtingen voor het publiek en de bedienden van de ontsmettingsdienst over de ontsmettingsmaatregelen in geval van Typhus koorts, 1911
– Verzameling der besluiten en onderrichtingen betreffende de cholera, 1908
– Tradities, 2011
– Bibliografie van de geschiedenis, taal- en volkskunde van West-Vlaanderen en de Westvlaamse gemeenten, 2 delen, 1950-1981, 1983
– De roepstenen in de provincie West-Vlaanderen en de orale bekendmakingen in de 19de en 20ste eeuw, P. De Win & F. Moens (overdruk uit De Leiegouw,1988)
– Erfgoedjournaal Kortrijk, 2008
– Trappen langs gevels, een Kortrijkse fietswandeling
– Het Westvlaams industriecentrum Kortrijk, 1958
– 2000 jaar Kortrijk, Ph. Despriet, 1990
– Kortrijk 1382. De muntschat uit het begijnhof, Ph. Despriet, 1999
– De Kortrijkse edelsmeedkunst, P. Debrabandere, 1979
– Franse stijlinterieurs in Kortrijk, P. Debabandere, 1990
– De boerenkrijg, A. De Bruyne, 1948
– Tussen twee vuren, L. De Lentdecker, 1985
– Moeder wat deed de gestapo? A Ryserhove
– West-Vlaanderen in de bezetting, P. Cocle, 1984
– 100 jaar Davidsfonds te Roeselare, A. Deweerdt, 1975
– Dit Vlaanderen heb ik hartelijk lief! K. Van Deuren
– De roversbendes van Vlaanderen, P. Laroy, 1997
– Sint Godelieve en haar beevaart te Gistel, M. English, 1966
– Dossier Bakelandt, F. Germonprez, 1968
– Fotografische inventaris van de kantons Brugge, 1965
– Heraldiek, H. Rottier & M. Van de Cruys
– Heraldiek, C. Pama
– Heraldiek en genealogie, C. Pama
– Geschiedenis van Ouckene, A. Cagneaux, 1992
– Verslag over de werkzaamheden van het Provinciaal Eeuwfeestcomiteit van West-Vlaanderen (1830-1930), J. Coppieters
– Kataloog tentoonstelling 25 april 1964, n.a.v. opening van het rijksarchief Kortrijk
– Wapenboek van Vlaanderen, E. Warlop
– De oorkondenschat van de graven van Henegouwen woord en wederwoord, G. Wymans en J. Fox, A.R. en Rijksarchief in de provinciën, 1979
– Miscellanea archivistica XXVIII, A.R. en Rijksarchief in de Provinciën, 1980
– Ontledingen van de oorkonden bewaard in de farde A. De Poorter (1149-1789), E. Warlop
– Het domein van de heer van de Woestijne in de 14de eeuw, L. Stockman, 1979
– Het archief van de familie Adornes en de Jeruzalemstichting te Brugge, I Inventaris en II Regesten van de oorkonden en brieven tot en met 1500, N. Geirnaert, 1987
– Godfried van Bouillon en de eerste kruistocht
– De oude landmaten in Vlaanderen H. De Schryver, 1981
– De tijdrekening: de kalender – Juliaans, Gregoriaans, Republikeins, D. Vandecandelaere, 1985
– De Vlaamse adel voor 1300, E. Warlop, 1968
– Veelnamig Vlaanderen. Een historiografisch overzicht van de samenstellingen tot 1800, A Viaene, 1983
– Gids voor Vlaanderen. Toeristische en cultuurhistorische encyclopedie van de Vlaamse gemeentenamen
– Brugge. Stadsgids met 196 kleurenfoto’s
– Antieke kalenderprenten, P. Heyns
– J. F. Willems, 1793-1846, Prof. Dr. J. Van Mierlo
– Michiel Vandekerckhove, leven en werk, R. Vanlandschoot, 1980
– Priester-dichter Cyriel Verschaeve. Keuze uit zijn werkboekje- Het keizer- en koninklijk Gild Sint-Sebastiaan uit Sint-Michiels, G. Franchoo, 1964
– Abdijen en begijnhoven van België, 4 delen
– Begijnhoven van België
– Handboek der kerkgeschiedenis, deel 1b, II, III, IV, Dr. J. De Jong, 1945
– De guldensporenslag. Het verhaal van een onmogelijke gebeurtenis, K. Van Overmeire, 2001
– Slot en heerlijkheid Wijnendale, R. Haelewyn
– België. Gemeentepenningen, C. Vandenbruwaene, 1982
– Provinciaal comiteit voor momumenten en landschappen, 4 delen
– Brugge in het begin van de XIIe eeuw – Karel de Goede en zijn tijd (1119-1128), J. De Smet
– De vrijkorpsen van West-Vlaanderen, 1794, F. Denys, 2002
– De moord op Karel de Goede, Galbert van Brugge, 1978
– Paster Berten in volkshumor en folklore, M. Deneweth
– Deposito, krediet en geldhandel door de eeuwen heen, R. Bogaert
– Het kasteel van Tillegem te Brugge, red. L. Devlieger
– Het Gulden Vlies. Brugge 1962
– 1302 in Vlaanderen. De Guldensporenslag, Dr. J.F. Verbruggen, 1977
– Maria van Bourgondië, bruid van Europa, M. Janssonius
– Maria van Bourgondië, een begeerde bruid, E. De Maesschalk, 1982
– De H. Bloedkapel te Brugge
– In de ban van Bourgondië, W. Blockmans & W. Prevenier, 1988
– De Witte Kaproenen. De Gentse opstand (1379-1385) & de geschiedenis van de Brugse Leie, M. Vandermaesen, M. Ryckaert, M. Coornaert, 1979
– Kunstwerken in de Heilig Bloedkapel, F. Vromman, 1986
– Kunstwerken in de Sint-Salvatorskerk, F. Vromman, 1986
– Kunstwerken in de Brugse Kerken en Kapellen, F. Vroman, 1986
– De moord op Karel de Goede, R. Van Caenegem, A. Demyttenaere, 1999
– Wijnendaele, brochure uitg. stad Torhout
– Wijnendale, brochure, 1991
– Karel de Grote, Dr. J. Fleckenstein, 1975
– De guldensporenslag, A. De Bruyne, 1952
– De kerels van Vlaanderen, H. Conscience
– Pluk de dag. Ontstaan, vorm en inhoud van de dagblokkalender in Vlaanderen en Wallonië
– A. Rodenbach, J. Vermeulen
– A. Rodenbach, zijn leven en werk, Dr. L. van Puyvelde, 1908
– Inventarissen van archieven van kerkfabrieken, deel 1, E. Warlop, 1969
– De Vlaamsche kunst , A.J.J. Delen, 1946
– Vermakelykheden Van Brabant, 1770
– Vlaanderen zendt zijn zonen uit, F.M. Olbrechts, 1942
– Toen Vlaanderen groot was, A. O’Flanders, 1930
– Het symbolisme onze kerkgebouwen, J. Van Vlierberghe, 1927
– Het leven van St.-Arnold, H. Claeys, 1895
– Zonnewijzer 1939
– Beffrois, Halles, Hôtels de ville dans le nord de la France et de la Belgique, J. Lestocquoy, 1948
– Het Vlaams bedrijfsleven, 1952
– De Vlaamse steden, 1950
– Godelieve van Gistel, M. English, 1944
– Huldeboek dokter Eugeen Van Oye, VTB, 1969
– Brugge in de gloed van het westen, L. Dendooven, 1957
– Bouwen in het dorp en op het land, E. Léonard, 1928
– Geschiedenis van Europa, deel 1, Prof. Dr. H.A.L. Fischer
– Geschiedenis van Middelburg, in Vlaanderen, Fl. De Zutter & Ch. Vanden Abeele, 1976
– Adieu frank
– Histoire politique et militaire de la Belgique, P.-A. Huybrecht, 1836
– Overzicht van de fondsen en verzamelingen, R.A.K., 1974
– Het probleem der heemkunde, 1947
– Een bloemfestoen van papieren Rozen. Enkele overleveringen en gebruiken van Belgische folkore, H. Liebrecht, uitg. Cote d’Or
– Het bekken van de Brugse polders, 2003
– Van Leopold I en Louise-Marie tot Boudewijn en Fabiola, fotoboek
– Klim in je stamboom, M. Mispelon, 1982
– Wat schuilt er in een naam?, M. Van Nierop
– Mijn naam is …..Het grote voornamenboek, A.-T. Van Biervliet, 1997
– Erfgoed: een legaat uit het verleden met relevantie voor de toekomst, 2009
– Memoriael Administratif, 1842
– Robrecht de Fries. De grootste graaf van Vlaanderen, F.-R. Boschvogel
– Gids voor Vlaanderen, J. van Overstraeten, 1966
– Luchtvaartgeschiedenis. Een Antwerps pionier, Th. Pulinckx
– Brugge – Mariastad v.z.w., 1974 – 1994
– Jaarboek van de Westvlaamse volkskundigen vzw, 1975
– Vlaanderens glorie, 24 illustraties
– Rond het huwelijk en de daaruit gesproten kinderen van Gwijde van Dampierre, 1952
– Aanwinstenlijst Westflandrica van de voornaamste openbare bibliotheken in West-Vlaanderen, 17 (1990) en 19 (1992)
– De Brugse schoenmakers en timmerlieden – De ambachten en hun huizen, 14de-20ste eeuw, tentoonstellingscatalogus
– Scheepsbouw, J.F. Gugelolt & A.P Helwig, 1952
– Wat onze handen kunnen maken, R. Zechlin
– Leer uzelf timmeren, P. Marée
– Technische W.P. encyclopaedie, 2 delen, 1953
– Handboek Algemene kerkgeschiedenis, tweede periode, 1073-1303, P. Albers, 1912
– Enkele praktische wenken ten dienste van de duivenliefhebbers
– Loi électorale, A. Delcroix, 1894
– Hygiënische melkwinning, L. Bockstaele, 1963
– De nieuwe middeleeuwen, N. Berdjajew, 1934
– Ons kookboek, 1966
– De boerenkrijg, A. De Bruyne, 1948
– Handboek der genees- en verloskunde van het vee, Prof. A. Numan, 1874
– De Belgische nijverheid, 2 delen, s.n., s.d.
– De boerenwoning, Boerinnenbond, Leuven, 1945
– Les derniers moulins à vent, C. Loontiens, 1939
– Marcus Gerards, A. Schoutteet, gidsenbond Brugge
– Hout. Gereedschappen, A. Lombaert
– Spangereedschapbouw, P. Notredame, 1957
– De Vlaamsche houtsnede, Dr. L. Lebeer
– Bezoekersgids Landbouw-, Ambachten – en karrenmuseum
– Touw- en veterwerk, Ph. Tossijn, 1942
– Officieele vertaling van de gemeentewet van 30 maart 1836. Aanvullende wetten die ingevoerd zijn tot 22 juli 1932, 1934
– 150 jaar geldomloop in België. Tentoonstelling Kredietbank 1 t.e.m. 30 juli 1980
– De landelijke gemeente, 1944-1976. Vragenlijst voor een inventaris
– Vluchten voor de oorlog. Belgische vluchtelingen 1914-1918.
– Ons schoon Westvlaanderen, F.R. Boschvogel, 1938.
– Volkstelling 1814, deel XVII. Oostkamp, Slijpe, Schore, Bovekerke, Beerst, Ruddervoorde, VVF Brugge, 1981
– De landelijke woning, boerinnenbond, Leuven, s.d.
– Alexander Rodenbach en de Rodenbachs te Roeselare, J. Godderis, 1986
– Ongewoon en mysterieus België, NV Reader’s Digest, 1987.
– Het dagelijks leven in een middeleeuwse stad. Leuven anno 1448, R. Van Uytven, 1998
– Hun stem in steen, Westvlaamse missionarisroute, O. Tanghe
– Hinke de vinke, 400 jaar vinkensport in Vlaanderen – 60 jaar A.V.I.B.O., eindredactie F.
Santens, 1995.
– Kroniek van de 20ste eeuw.
– Kortemark. Een tedere terugblik, M.M. Stevens, 1992.
– Geschiedenis van de kleine man, 1979.
– Landelijk leven in Vlaanderen, 1982.
– Opstand en verval. Aspecten van het dagelijks leven in het Brugse tijdens de laatste decennia van de 16de eeuw, 1987.
– Dynastie en Cultuur, 1990.
– Alexander Rodenbach en de Rodenbachs te Roeselare, J. Godderis (met stamboom)
– Verzameling van Westvlaamsche volksspreuken, A.-J. Witteryck (2007)
– Woordenboek van de Vlaamse dialecten: Landbouwwoordenschat, aflevrring RUND 2, H. Ryckeboer & V. De Tier, 2001.
– Monumentaal West-Vlaanderen. Beschermde monumenten en landschappen in de provincie West-Vlaanderen, deel II De fusiegmeente Brugge en deel III Arrondissementen Brugge, Diksmuide, Oostende en Veurne, J. Cornilly, 2003.
– Moeder, wat deed de Gestapo? A. Ryserhove, s.d.
– Het ontstaan en de evolutie van de vinkensport
– Kleine Belgische prentengeschiedenis
– Lessen van landbouwkunde
– Meester Jan Palfijn, chirurgijn
– Joe English, leven en werken
– Dr. Robrecht Stock. Liber Amicorum
– Kleederdracht & weverij door de eeuwen heen
– Napoleon, J. Tarle
– Pater Constant Lievens, A. Marlier S.J.
– Catalogue Musée de Peinture et de Sculpture de la Ville de Courtrai, M. G. Caullet
– Bestrijding van Schadelijke Dieren in den Tuinbouw, Gent, 1927
– Karel, Roelant en Widukind, deel VII, A. Timmermans
– Korte Levensschets der H. Godelieve van Ghistel, L. Joos, 1932
– Geschiedenis van Sinte Chantal en den oorsprong der visitatie, R. Bougaud, 1888
– De duivenrassen, raskenmerken – eigenschappen, C.S. Th. Van Gink
– Wat zijn de Begijntjes? A. Boen, 1928
– Harelbeke. P. Benoit
– Ons Vaderland tijdens de Fransche Overheersching, Th. Sevens
– Bruegel en de Renaissance. Dr. A. Stubbe
– Pastoor Vanhee. H. De Gryse Pr., 1945
– Een student Congreganist
– St.-Jan Berchmans, zonnekind van Vlaanderen, J. Van Bever, 1941
– Eenige lessen over de geschiedenis van de Bouw-&Beeldhouwkunst, G. Colle, 1914
– Het leven der h. Angela, eerste boek
– Vaderlandsche Historie, Kan. J. David, 1885
– De kerken der Middeleeuwen en haer Symbolismus, 1865
– De pastor van Quaethem, L.L. De Bo, 1877
– Het leven van den zaligen Idesbald van der Gracht, H. Claeys, 1895
– Toen mijn grootvader klein was, H. Van Daele, 1981
– Hugo Verriest, F. de Pillecyn
– De klassieke geschiedenis in jaartallen. S. Lauffer, 1969
– De Artevelden, O. Broeckaert
– De Noormannen, O. Broeckaert
– 1302, O. Broeckaert
– Zou men armoe lijden? Een eeuw kroostrijke gezinnen in Vlaanderen. V. De Donder, 1990
– De vrijbuiters: XVIde-eeuwse guerillastrijders als voorposten in de Tachtigjarige Oorlog, E. Guillemyn, 1990 (Historische Monografieën) (2 delen)
– Parochieboek van Ardooie, Kachtem, Moorslede, Oostnieuwkerke, Winkel-St.-Elooi, Oekene, Rumbeke, Rollegem-Kapelle, Kan. Tanghe (Facsimile, 1975)
– Parochieboek van Blankenberghe, Heyst, Meetkerke, Ramscapelle, Uytkerke, Vlisseghem, Wenduyne, Zuyenkerke, Kan. Tanghe (Facsimile, 1976)
– Parochieboek van Leke, Lombardsijde, Middelekerke, Oudenburg, Bekegem, Ettelgem, Roksem, Westkerke, Zerkeghem, Kan. Tanghe (Facsimile, 1976)
– Parochieboek van Marialoop, Oostrozebeke, Kan. Tanghe (Facsimile, 1976)
– Parochieboek van Ruiselede, Meulebeke, Kan. Tanghe (Facsimile 1975)
– Parochieboek van Assebroek, Jabbeke, Sint-Andries, Sint-Kruis, Sint-Michiels, Kan. Taghe (Facsimile 1976)
– Parochieboek van Autryve, Bisseghem, Heule, Ooteghem, Sweveghem, Tieghem, Aelbeke, Anseghem, Kan. Tanghe (Facsimile 1976)
– Parochieboek van Alveringhem, Beveren, Boitshoucke en ‘s Heer-Willemscapelle, Haringhe, Reninghelst, Rousbrugge, Voormezeele, Ghyverinckhove, Hoogstade, Sint-Jacobscapelle, Wytschaete, Kan. Tanghe (1976)
– Bibliografie – Indices – Noodpatronen – panorama – Ieper – St.-Jacob & St-Maarten, Kan. Tanghe (Facsimile 1977)

5. Bidprentjes

– Niet geïnventariseerd, doch alfabetisch op naam gerangschikt en gedigitaliseerd (Cf. bestand)
– Zie ook digitaal overzicht collectie P. Vanlaere.

6. Rouwbrieven

– Niet geïnventariseerd, doch alfabetisch op naam gerangschikt. Zie ook PC-bestand rouwbrieven Wingene.

7. Kaarten – plannen – varia

– Zie aparte inventaris.

8. Affiches

– Grote affiches – zie digitaal foto-overzicht (voor 1979 – 2014)
– middelgrote en kleine affiches – zie digitaal foto-overzicht (1986 – 2014)
Nieuw: Voordracht ‘De moorden van Beernem’ A. Ryserhove, 1986
– W.O.I (1914 – 1924) – zie digitaal foto-overzicht

9. Wingene-Zwevezele in inventaris R.A.Brugge