Jaarboeken

Jaarboek 1998

– Voorwoord (Lieven Lams)
– Plaatselijke heemkundigen van belang (Lieven Lams)
– Wingenaren en Zwevezelenaren met de pen (Guido Lams & André Vandewiele)
– Foto kampioenenviering vinkenmaatschappij ‘Komen is gaan’ (1953) (Roger Craeymeersch)
– Het toneelleven te Wingene (deel 1) (Noël Mortier)
– Landgenoten op de Titanic, vooral een Zwevezeelse aangelegenheid (André Vandewiele)
– Diamanten bruiloft van Joseph Vandeweghe en Maria Allaert (Pascal Dossche)
– Politiek op de preekstoel, Wingene anno 1797 (Kurt Priem)
– Klasfoto St.-Elooi (1923) (Roger Craeymeersch)
– 100 jaar Nieuwstraat (Lieven Lams)
– Analfabetisme en geletterdheid bij de Wingense bevolking in de 19de eeuw (José Deguffroy)
– ‘Inhaling’ van pastoor E.H. Maurits Declerck (Rita Patteeuw)
– Van alle tijden (Jo Patteeuw)
– Foto braderie Zwevezele (1932) (Walter Lepoutre)
– Notariële aankondigingen (Lieven Lams)
– Jean-August Clarysse en de St.-Amanduskerk (Guido Lams)
– Foto ‘De Lustige Wijndrinkers van Wijngene’ (1930) (Roger Craeymeersch)
– De voorouders van Monica Devriese te Wingene (Jo Patteeuw)
– De melkerij, een stuk verdwenen economische geschiedenis (Lieven Lams)
– Lijst ereleden ‘Ons Wingene’

Jaarboek 1999

– Historiek van het toneel van Wingene, deel II (Noël Mortier)
– De opgravingswerken op de site van ‘t Hof van Wingene (Rita Patteeuw en Lieven Lams)
– De familie Callewaert : van horloge tot accordeon (André Vandewiele)
– De slechte jaren in het midden van de 19de eeuw (José Deguffroy)
– De hofstede “Wallekensacker” (Jo Patteeuw)
– Historiek van de parochie De Hille (Sam Schatteman)
– De vliegtuigramp op St.-Pietersveld (Robert De Smet)
– De Roggebroodfeesten van 1950 (Roger Craeymeersch)
– Het Broederschap van O.L.V. van het Schapelier (Guido Lams)
– Advertenties uit “De Tieltenaar” (Lieven Lams)
– Rederijkers en toneelspelers in Zwevezele in de 18de eeuw (André Vandewiele)
– De familienaam Verkest in Wingene (Jo Patteeuw)
– Het Wingens St.-Pietersveld anno 1760 (Lieven Lams)
– “Terug”: een terugkeer naar ‘t Walleke door de ogen van Guido Gezelle (Guido Lams)

Jaarboek 2000

– Het toneel in Wingene (Noël Mortier)
– De Zwevezeelse schepenboeken vanaf 1559 (André Vandewiele)
– De jaren van rampspoed 1836-1858 (José Deguffroy)
– Een memorie van 1845 over Wingene (Guido Lams)
– De hofstede Bouckhout op Wingene en Zwevezele (Jo Patteeuw)
– De familienaam Vancauwenberghe (Waldrick Vancauwenberghe)
– De weefnijverheid in Wingene tijdens de 20ste eeuw (Guido Lams)
– Het proces-Van Eenoo (Michael Delange)
– Advertenties uit de Thieltenaer 1850 (Guido Lams)
– De Wingense voorouders van prinses Mathilde (Guido Lams)
– Boterfraude op de markt van Wingene op het einde van de 19de eeuw (Johan Buyck)
– De 100-jarige Laura Vancoppenolle (Pascal Dossche)
– 100 jaar Wingene, een eeuw in beeld (Lieven Lams)

Jaarboek 2001

– Historiek van het toneel in Wingene, deel 4 (Noël Mortier)
– Het verval van de heerlijkheden (Jo Patteeuw)
– Een brief van Jan Van Malle uit Ohio, 1854 (Lieven Lams)
– Gemeenteraadsverkiezingen Zwevezele 1895 (Jackie Verhoye)
– De Groote Studiekring (Guido Lams)
– De hofstede ” ‘t Verloren Goed” (Jo Patteeuw)
– De familienaam Batteau – Patteeuw (Jo Patteeuw)
– Over de politieke zeden rond 1850 (José Deguffroy)
– De Zwevezeelse schepenboeken vanaf 1559: deel 2 (André Vandewiele)
– Losse foto’s (Roger Craeymeersch)
– Nog een Wingense rechtszaak (Johan Buyck)
– De pauselijke zouaven en de St.-Pieterspenning (Guido Lams)
– Advertentie uit ‘De Thieltenaer’: een zang- en toneelkundig feest te Wingene, 1851 (Lieven Lams)
– Beeldhouwer P. Van Walleghem, maker van plaatselijk kerkmeubilair (Georges Van Walleghem)
– De H. Hartfeesten van 1951 (Guido Lams, Lieven Lams en Rita Patteeuw)

Jaarboek 2002

– Wingene-centrum in oude kaarten (Jo Patteeuw)
– Hofstede ‘t Lavoordegoed (Jo Patteeuw)
– De familie Lanckriet (J. Lanckriet)
– Historiek van het toneel te Wingene deel V (Noël Mortier)
– Een Wingense rechtszaak (J. Buyck)
– Het jonge leven Emiel Beel (Rita Patteeuw en Raphaël Maes)
– De Groote Studiekring deel II (Guido Lams)
– 140 jaar fanfare deel I (Guido Lams)
– De Zwevezeelse schepenboeken deel III (André Vandewiele)
– Het proces Anselmus Vaneeno (M. Delange)
– Advertenties uit De Thieltenaer 1852 (Lieven Lams)
– Historiek van brouwerij St.-Sebastiaan (Lieven Lams)

Deel 2:

Wingene – Zwevezele in kaarten

Jaarboek 2003

– Lijst ereleden
– Voorwoord (Lieven Lams)
– Omer Vanlaere 90 jaar (Lieven Lams)
– De geneeskunde in Wingene rond de jaren 1900 (Noël Mortier)
– De familie Bousson te Zwevezele en Wingene (Jo Patteeuw)
– Sint-Aldegonde en haar bedevaart te Zwevezele (A. Callewaert)
– De Wingense soldateska in de 19de eeuw (1815 – 1909) (José Deguffroy)
– De Groote Studiekring (deel 2) (Guido Lams)
– Het overlijden van burgemeester Victor Verkest (1938) (Rita Patteeuw)
– Aankondigingen “De Thieltenaer” (Lieven Lams)
– August Taillieu, Zwevezeels zouaaf en zouaaf-missionaris (André Vandewiele)
– Hofstede “Het goed te Westackere” (Jo Patteeuw)
– 140 jaar fanfare (deel 2) (Guido Lams)

Deel 2:

Markante gevels van woningen te Wingene en Zwevezele

Jaarboek 2004

– Lijst ereleden
– Voorwoord (Lieven Lams)
– Wingense zegswijzen verzameld door Omer Vanlaere (vervolg en slot) (Lieven Lams)
– Kroniek van Wingene-Zwevezele (André Vandewiele en Jo Patteeuw)
– De Groote Studiekring (deel 3) (Guido Lams)
– De 11 juli-vieringen in Zwevezele van 1928 tot 1938 (André Vandewiele)
– De Wingense soldateska in de 19de eeuw (1815-1909) (deel 2) (José Deguffroy)
– Frans Vromman en de familie Vrom(m)an (Jo Patteeuw)
– Russische krijgsgevangenen in de Munkebossen tijdens de Eerste Wereldoorlog (Guido Lams)
– ‘t Vanneke (Jo Patteeuw)
– Aankondigingen “De Thieltenaer” (Lieven Lams)
– Emeric Deprouw, de Zwevezeelse dichter en boer (André Vandewiele)
– Wingene tijdens de tweede helft van de 16de eeuw (Jo Patteeuw)
– Familie de Thibault de Boesinghe te Zwevezele (Jerry Desendre)
– 140 jaaar fanfare (slot) (Guido Lams)
– Het verval van de Wingense heerlijkheden (1687-1727) (Jo Patteeuw)

Deel 2:

Van Breughel tot Bruegel … 50 jaar feesten

Jaarboek 2005

– Lijst ereleden
– Voorwoord (Lieven Lams)
– André Vandewiele, ereburger van Wingene (Lieven Lams)
– Guido Lams wint Gouden Sneppe (Lieven Lams)
– E.H. Achiel Six, een West-Vlaams figuur (Mark Adriaen)
– De Groote Studiekring (deel 4) (Guido Lams)
– De staten van goed van Louis en Livina Van Haveskercke (Jo Patteeuw)
– De Wingense soldateska in de 19de eeuw (1815-1909) (deel 3) (José Deguffroy)
– De familienaam De Tavernier (Geert Tavernier)
– Désiré Spriet : burgemeester van Zwevezele (Jerry Desendre)
– ‘t Hof Peerstalle (Jo Patteeuw)
– Aankondigingen “De Thieltenaer” (Lieven Lams)
– De familia Algoet, de buurtspoorwegen en de bevrijding van 1918, in Zwevezele, Wingene en Tielt (André Vandewiele)
– Het wrede lot van Barbara Coeiman (Lieven Lams)
– Het vliegplein tijdens de Eerste Wereldoorlog (Guido Lams)

Deel 2:

Houtbewerkers in Wingene-Zwevezele doorheen de eeuwen

Jaarboek 2006

project ‘De Fifties in Wingene’

– Bestuur
– Lijst ereleden ‘Ons Wingene’
– Voorwoord (Lieven Lams)
– In memoriam Georges Verstraete – Frans Vromman (Lieven Lams)
– In memoriam Raoul Verbeure (Jackie Verhoye)
– De jaren ’50 in Wingene (Lieven Lams)
– De hofstede Ten Allaerde (Jo Patteeuw)
– De Wingense soldateske in de 19de eeuw (deel 4) (José Deguffroy)
– Uit het leven van een trimard, Charel Desoete (Noël Mortier)
– Het Vrijgeweid in Zwevezele (André Vandewiele)
– De familie Devooght (Jo Patteeuw)
– Advertenties uit ‘De Thieltenaer’ (1856) (Lieven Lams)
– De Groote Studiekring (deel 5) (Guido Lams)

Jaarboek 2007

– Bestuur
– Lijst ereleden ‘Ons Wingene’
– Voorwoord (Lieven Lams)
– 10 jaar heemkundige kring ‘Ons Wingene’ (Lieven Lams, Raphaël Maes en Rita Patteeuw)
– Afscheid van twee oud-pastoors en van een priestermodel (Kurt Priem)
– De familie Scherrens (Jo Patteeuw)
– Familie Devooght (correctie) (Jo Patteeuw)
– De Wingense soldateska in de 19e eeuw (1815- 1909) (José Deguffroy)
– De bevrijdingsdagen 7-11 september 1944 in Zwevezele (André Vandewiele)
– Over de velo en velokoersen ruim 100 jaar terug in wingene (Noël Mortier)
– De Groote studiekring (vervolg deel 5) (Guido Lams)
– Hofstede De Smet (Jo Patteeuw)
– Aankondigingen “De Thieltenaer” 1857 (Lieven Lams)
– Zilveren huwelijksjubileum van René Vanlaere en Lisa Deserranno (1912 – 1937) (Guido Lams)
– De onfortuinlijke sociëteit Buyse – Verkain (1847 – 1849) (Lieven Lams)

Jaarboek 2008

– Bestuur
– Lijst ereleden ‘Ons Wingene’
– Voorwoord (Lieven Lams)
– In memoriam Omer Vanlaere (Lieven Lams)
– Elfrida Verkain en de Eerste Wereldoorlog (Guido Lams)
– Beelden uit mijn kinderjaren Zwevezele 1933 – ’34 – ’35 (André Vandewiele)
– Cholera in Wingene in 1866 (José Deguffroy)
– De familienaam Lans(s)ens in Zwevezele (Paul Lanssens)
– Molens te Wingene voor 1600 (Jo Patteeuw)
– Grondgebruik en grondbezit in Wingene (1756) (Bram Vergote)
– 2 Zwevezelenaars in het Canadese leger tijdens Wereldoorlog I (Roel Struyve)
– Het geslacht Wyts en het vijvergebied te Wildenburg en Bellem (Marnik Braet)
– De Thieltenaer – De Gazette van Thielt 1858
– De historiek van het huis Slock-Mulier (Pol Mulier)

Jaarboek 2009

– Bestuur
– Lijst ereleden ‘Ons Wingene’
– Voorwoord (Lieven Lams)
– De bekendste Wingenaar – Zwevezelenaar (Lieven Lams)
– De kroniek van de poelvoordemolen (Jo Patteeuw)
– Gazette van Thielt en de cholera-epidemie van 1866 (José Deguffroy)
– De moord van Wingene (1909) (Guido Lams)
– Onbekent was niet onbemind in Zwevezele (André Vandewiele)
– De Wingense notabelen in de Hollandse tijd (Lieven Lams)
– Bouwplannen voor de pastorieën van Wingene en Zwevezele (1738-1779) (Kurt Priem)
– De familie Dela Fontaine te Zwevezele en Wingene (Jo Patteeuw)
– De Gazette van Thielt (1859) (Lieven Lams)
– Van tandentrekker tot tandarts (Jozef Van Canneyt en Guido Lams)
– Tentoonstellingen ‘Ons Wingene’ (2008)

Jaarboek 2010

– Bestuur
– Lijst ereleden ‘Ons Wingene’
– Voorwoord (Lieven Lams)
– De familie Persyn te Wingene (Jo Patteeuw)
– Hofstede Persyn (Jo Patteeuw)
– Notaris Hendrik Persyn (1852-1932) (Guido Lams)
– Moederhuis Zwevezele (1952-1967) (Jackie Verhoye)
– Een kunstsnijwerk van een Russische krijgsgevangene in 1918 te Zwevezele (André Vandewiele)
– Ruzie in de kerk – Deel 1: politiek verdeelt de Wingense clerus (1846-1848) (José Deguffroy)
– Ruzie in de kerk – Deel 2 : Termote komt – Clarysse gaat (1849-1863) (José Deguffroy)
– Advertenties Gazette van Thielt (1860) (Lieven Lams)
– Ars Moriendi (Jerry Desendre)

Jaarboek 2011

– Bestuur
– Lijst ereleden ‘Ons Wingene’
– Voorwoord (Lieven Lams)
– De Sixties in Wingene (Lieven Lams)
– Marguerite D’haeyere, tante van Amerika (André Vandewiele)
– De steenweg St eenbrugge – Ingelmunster (Jo Patteeuw)
– Désiré Callemeyn en de schoolstrijd (Guido Lams)
– Pastoor Termote (1861-1891) wikt en beschikt (José Deguffroy)
– Herbergen op de markt van Zwevezele (Jackie Verhoye)
– Hofstede Vandeweghe
– Advertenties Gazette van Thielt (1861) (Lieven Lams)
– Victor Dejonckheere: Zwevezeels luchtvaartpionier (Roel Struyve)

Jaarboek 2012

– Bestuur
– Lijst ereleden ‘Ons Wingene’
– Voorwoord (Lieven Lams)
– De familie Andries (Jo Patteeuw)
– Pastoor Termote (1861-1891) wikt en beschikt (José Deguffroy)
– De zondagavond, op staminee bij Emma De Jonghe (Guido Lams)
– Een neergeschoten vliegtuig te Zwevezele tijdens W.O. I (Roel Struyve)
– Feesten in Wingene : een chronologisch overzicht (Lieven Lams)
– Het Sint-Pieterskasteel, een onbekende Wingense geschiedenis (Johan Haerynck en Marnix Braet)
– De Kaplote uit het beschermingsdossier (Stefanie Gilté)
– De Kaplote, historische reflecties (Jo Patteeuw)
– Advertenties Gazette van Thielt (1862) (Lieven Lams)
– Ip zyn Wingens (Noël Mortier)

Jaarboek 2013

– Bestuur
– Lijst ereleden ‘Ons Wingene’
– Voorwoord (Lieven Lams)
– Wingense Conscrits in Franse dienst 1795-1814 (José Deguffroy)
– Sint-Jan in kaart: twee tot vijf eeuwen geleden (Jo Patteeuw)
– Hofstede Van Doorne (Jo Patteeuw)
– De familie Deguffroy te Wingene en Ruiselede (Geert Deguffroy)
– Een geschiedenisles over de Grote Oorlog 1914-1918 (Guido Lams)
– Advertenties Gazette van Thielt (1863)
– Ip zyn Wingens (deel 2) (Noël Mortier)

Jaarboek 2014

– Bestuur
– Lijst ereleden ‘Ons Wingene’
– Voorwoord (Lieven Lams)
– In Memoriam : Roger Craeymeersch (Lieven Lams)
– Kinderen van toen, senioren van nu (Lieven Lams en Rita Patteeuw)
– Wingense conscrits in Franse dienst 1795-1814 (deel 2) (José Deguffroy)
– De Eerste Wereldoorlog: een terugblik door de ogen van een Wingenaar een halve eeuw geleden (Lieven Lams)
– De familie Sengier te Wingene en Zwevezele (Roel Struyve)
– Het kolderieke verhaal van de verkiezing van een nieuwe gemeentesecretaris volgens Felix Billiet (José Deguffroy en Lieven Lams)
– De ‘Groote Oorlog’ van Arthur Deblieck 1914-1918 (Guido Lams)
– ‘t Klokhof (Jo Patteeuw)
– Advertenties Gazette van Thielt (1863) (Lieven Lams)
– Het emigratieverhaal van Adolf Verhalle (Sabien Verhalle)

Jaarboek 2015

– Bestuur
– Lijst ereleden ‘Ons Wingene’
– Voorwoord (Lieven Lams)
– 50 jaar Sint-Annarustoord (Guido Lams – Rita Patteeuw)
– Wingense conscrits in Franse dienst 1795-1814 (deel 3) (José Deguffroy)
– De familie De Brabandere te Wingene (Jo Patteeuw)
– Hofstede ‘t Hoge (Jo Patteeuw)
– Kerstmoord te Zwevezele (1813) (Lieven Lams)
– Klein in de Groote Oorlog: twee getuigen van W.O. I (Lien Depauw)
– Pastoor Lambrecht, pastoor van Wingene St.-Amand (1945-1966) (Lieven Lams)
– Advertenties Gazette van Thielt (1863) (Lieven Lams)
– 60 jaar studentenclub Moeder Gezelle (Jo Patteeuw en Lieven Lams)

Jaarboek 2016

– Bestuur
– Lijst ereleden ‘Ons Wingene’
– Voorwoord (Lieven Lams)
– Joseph Struyve, pionier van de plaatselijke arbeidersorganisaties (Jackie Verhoye)
– Wingense conscrits in Franse dienst 1795-1814 (deel 4) (José Deguffroy)
– Kantwerk in Wingene – Een eremedaille voor kantwerkhuis familie Lambert (Guido Lams)
– Hofstede De Vosseput (Jo Patteeuw)
– Advertenties Gazette van Thielt (1866) (Lieven Lams)
– Hilaire Lanszweert, spion in de Eerste Wereldoorlog (Roel Struyve)
– De familie Van(de) Cout(t)er(e) / Vercoutere te Zwevezele en Wingene (Jo Patteeuw)

Jaarboek 2017

Kroniek W.O. 1 Wingene – Zwevezele

Jaarboek 2018

– Bestuur
– Lijst ereleden ‘Ons Wingene’
– Voorwoord (Lieven Lams)